Analýzy od P. P. Kysuckého

Krátke postrehy od pána Kysuckého

Pavol Peter Kysucký je autorom kníh: „Demokracia je principiálny omyl“, „Kresťanská civilizácia je omyl“, „Zásadné omyly Západu a Vatikánu“ a „Obroda Slovanov“. Tieto knihy dokazujú schopnosti originálneho myslenia a analýzy P. P. Kysuckého. Tieto knihy sú jasný dôkaz toho, že pán Kysucký je kompetentný analyzovať veci „ináč“, ako profesionálne ovplyvnení odborníci a špecialisti v danom obore.

Analýzy a štúdie od p. Kysuckého sú vhodné pre:

  • Ministerstvá
  • Veľké firmy
  • Mestá
  • Športové zväzy (prípadne veľké kluby) – optimalizácia tréningových procesov
  • Iné subjekty

Takéto analýzy a štúdie od p. Kysuckého budú vypracované z pohľadu princípov fungovania myslenia, filozofie, psychológie, reality: hmoty a ducha, ekonomiky, riadenia, morálky-zločinnosti, histórie .....

Možné sú dva základné spôsoby práce na nejakom analyzovanom probléme:
a) Objednávateľ poskytne písomné materiály a doklady, ktoré p. Kysucký preštuduje a na základe toho vypracuje svoju analýzu
b) Objednávateľ určí problém, ktorý chce riešiť a p. Kysucký navrhne, aké materiály, doklady, údaje, informácie potrebuje. Navrhne, ako tieto údaje získať. Po získaní potrebných údajov p. Kysucký vypracuje analýzu. Teda práca sa bude skladať z 2 etáp.

Prípadne je dosť možné, že síce sa začne pracovať podľa bodu a), ale po nejakom čase práce p. Kysucký zistí, že potrebuje ďalšie informácie a tak ďalšia práca už bude pokračovať podľa bodu b).

Minimálna cena jednej konkrétnej analýzy nesmie byť nižšia ako 10 000 EUR, ináč sa s tým p. Kysucký, ako subdodávateľ nášho OZ, nebude zaoberať. Hodinová sadzba za práce p. Kysuckého sú od 200 EUR do 500 EUR podľa veľkosti zákazky. Čím väčšia zákazka, tak tým nižšia sadzba.
Je jasné, že je to smiešna cena, ak porovnávame ceny „západných manažérov“ a iných „finančných“ zločincov a chujov zo Západu, kde ich hodinová sadzba je bežne cez 10 000 EUR!!  A pritom títo chuji „Západnej ideológie“ nikdy nezodpovedali za svoje rozhodovanie...........?
Hovoria všetci, že sú to židia. Teda niektorí hovoria, že sú to Židia s veľkým Ž  a iní, že sú to židia s malým ž....... My v našom OZ sa tým nebudeme zaoberať. Ani p. Kysucký nevie isto, ako je to s tými židmi.... orientačne židov rozoberá a kladie otázky v hlavnej knihe.

Ale je jasné, že mnohí „zodpovední ľudia“ na rôznych riadiacich a/alebo mocenských pozíciách začínajú tušiť, že sa môžu dostať do vážnych existenčných problémov!? Nikto im nepomôže, ak nepochopia, aká bude budúcnosť...... Naopak, všetci noví prichádzajúci „zlostní nechápajúci revolucionári“ tých súčasných „demokratov, humanistov .... a iných chumajov“ budú chcieť odstrániť, zničiť, .... „postiť sa“ .... ha, ha. To samozrejme nie je naša úroveň...!! Ale Vy ostatní, ktorí nechápete, musíte vedieť, že miera Vášho nechápania bude odmenená mierou Vašich budúcich už blízkych vážnych problémov!! Preto si dobre rozmyslite, či budete/nebudete investovať, aby ste získali strategické informácie.

Kto vie predpovedať budúcnosť? Všetko v prírode a vo vesmíre prebieha exponenciálne. Ale naopak myslenie ľudí z poľa A je vždy len lineárne. Títo ľudia nikdy nedokážu predpovedať budúcnosť. Všetci univerzitne vzdelaní ľudia sú skoro výhradne len z poľa A. ... Vysvetlenie o poli A a B je v hlavnej knihe. Títo univerzitne vzdelaní sú zablokovaní myslením v poli A. Univerzitné vzdelanie je jednostranné a preto aj ich „deformované“ myslenie je jednostranné! Takže títo ekonómovia, politici, vojaci, policajti, tajné služby, analytici ...... nedokážu predvídať ani to, čo bude za týždeň, za mesiac. A už vôbec, čo bude za 5, 10, 50 rokov! Dôkladne sa to analyzuje v hlavnej knihe Obroda Slovanov, prečo je to tak! Samozrejme, že demokratických zločincov nezaujíma, čo bude za 50 rokov. Ale už ich musí zaujímať, čo bude za 5 rokov.....!
Je aj jasné, že obyčajní ľudia – pracujúci – sú tiež „nechápajúci nič“!! Hranica medzi chápajúcim a nechápajúcim je „Hranica smrti“, čo je dôkladne vysvetlené v hlavnej knihe. Obyčajných ľudí nesmiete počúvať, čo „si navymýšľajú za hlúposti“ a tiež množstvo iných „priemerných z poľa A“ sa medzi sebou v tých rôznych omyloch podporujú........??
Len ľudia z poľa B majú určité schopnosti exponenciálneho myslenia. A schopnosti exponenciálneho myslenia jednotlivých ľudí z poľa B sú podľa toho, aké majú vedomosti a hlavne kvantitu energie „Tači svetlá“...........
Preto stále platí aj pre súčasnú univerzitnú, ekonomickú, podnikateľskú, politickú.... inú elitu : „Veľa povolaných, málo vyvolených“. Ja by som pre súčasnosť „demokratickú“ na Slovensku povedal, veľa hlupákov s titulmi, veľa iných hlupákov na pozíciách moci a skoro žiadny múdry........!!
„Vyvolení“ sú všetci len z poľa B, ináč to nemôže byť – opakujem, dôkladne je to dokázané v hlavnej knihe.
Zásadné „nepoznané“ informácie (ekonomické, politické, ideologické, psychologické, iné komplexné ....) môžu záujemcovia získať v súčasnosti na Slovensku asi len z analýz od P.P. Kysuckého!! Neviem, nemôžem čítať všetky knihy.
Navrhujem jednoduchú vec. Urobte konfrontáciu ponuky od nášho OZ (ktorú vypracuje P.P. Kysucký) a ostatných subjektov............ Tak zistíte, aké nekompetentné „východiska, zdroje informácii, riešenia a závery“ dokážu títo chumaji akademickí..........!! Samozrejme to platí len vtedy, ak Objednávateľ chce skutočne za svoje peniaze najlepšiu analýzu.....? Ak chcete „zločinecky-demokraticky“ len vykradnúť štátny, obecný, ..... iný rozpočet?, tak je jasné, že si vyberiete svojho, ktorý Vám dá podiel „na koristi“. Takíto „dementi“ nám tu nepíšte.

Pán Kysucký je presvedčený, že v akademickej obci na Slovensku môžu byť seriózne osoby len v oblasti prírodných vied, kde sa dá experimentmi preveriť pravdivosť ich tvrdení, ako je napr. matematika, fyzika, chémia, biológia, geológia ... iná technika a technológia. Naopak akademické vzdelania v oblastiach ako psychológia, psychiatria, sociológia, ekonomika, pedagogika, právo, náboženstvo .... politológia sú oblasti, kde akýkoľvek „výnimočný“ produkt „žerúci – pozitívne prijímajúci omyly“ tohto systému vzdelávania, je určite „DEBIL“. A preto títo „debili – teda nechápajúci“ musia mať povinné čítanie kníh aj P.P. Kysuckého, aby „sa zmenšilo ich šialenstvo“ – teda to podľa C.G Junga!

Zmluvy na analýzy P.P. Kysuckého len s našim OZ. (Tak podporíte činnosť nášho OZ.)