Krátke postrehy od pána Kysuckého


Táto časť sa bude pravidelne doplňovať a meniť. P. Kysucký nie je Boh a teda sa môže mýliť!! Tieto info sú ako podnety na ďalšie skúmania a hodnotenia.

V Európe sa zvyšuje sucho. Teda prší stále menej. Hlavne v západnej Európe a strednej Európe. Už významne menej je toto zvyšujúce sa sucho na Ukrajine a v Rusku. Prečo? Moja odpoveď je veľmi nepríjemná pre globalizáciu a slobodnú tržnú zločineckú ekonomiku.

V súčasnosti sa Slováci (dokonca viac ženy) masovo začali tetovať. Ale tento trend je masový medzi všetkými národmi bielej rasy. Čo je to tetovanie? Alebo odkiaľ prišlo tetovanie a aký malo tetovanie pôvodný význam?