Tetovanie.

Tetovanie

V súčasnosti sa Slováci (dokonca viac ženy) masovo začali tetovať. Ale tento trend je masový medzi všetkými národmi bielej rasy. Čo je to tetovanie? Alebo odkiaľ prišlo tetovanie a aký malo tetovanie pôvodný význam?

Tetovanie, bolo určené pre skupiny mužov, ktorí sa oddeľovali svojim životom, postavením v spoločnosti, aj myslením od ostatných priemerných ľudí daného etnika, národa. Na prvom mieste sa tetovali bojovníci. Zjednodušene, podľa tohto koľko zabili nepriateľov, podľa toho sa zvyšovala intenzita ich tetovania. Myseľ bojovníka – zabijaka – nemá nič spoločné s ľuďmi, ktorí majú výčitky svedomia, ak zabijú psa.... ha, ha. A čo tie „ľudské chúďatá - dezorientované“ - ochrancovia zvierat.... ha, ha? Zabijak nemá žiadnu ľútosť s tými, ktorých zabil a ktorých ešte zabije.....
Tetovanie je v zásade zviditeľnenie „temnej strany“ duše človeka. Tetovaný neukazuje svoju kožu, svoje tetovanie ako estetické vylepšenie kože, ale tetovaný ukazuje svoje vnútro – dušu, aby tí „iní“ videli, že sa majú mať na pozore! Tetovanie ukazovalo jeho miesto v spoločenstve a nikto sa nesmel tetovať, ak nedosiahol daný stupeň „duše“.

Chápete, vy priemerní? Všetci, čo ste sa tetovali, ste nechápajúc a naivne vstúpili/zasiahli do síl „temnej strany“ svojej duše. A zásah do nevedomia človeka je tým väčšie, čím väčší je rozsah tetovania a absurdnejšie tetované obrazy!
Tiež v súčasnosti väčšinou platí u bielej rasy, že čím viac tetovania má daný človek, tým je ten človek myslením priemernejší a viac nechápajúci..... Čo urobíte so svojim tetovaním, ak sa Vám za 10 rokov nebude páčiť? Už to neodstránite......

Vidím absolútnu väčšinu mladých ľudí, ktorí sú potetovaní, že ich duša (ich myslenie) absolútne nezodpovedá danému tetovanie. Tento mladý muž, žena si chceli len zvýšiť sebavedomie. Ale čo dostali?
Jednoducho : Muž, ktorý je potetovaný, mylne vysiela signál svojmu okoliu o jeho sebavedomí a agresivite. A tak sa na neho „lepia“ ľudia podľa jeho tetovania. A tak sa dostáva do duševných aj praktických problémov. Kontaktuje sa s nesprávnymi ľuďmi, ženami aj mužmi. Netetovaný cíti vnútorný „duševný“ odpor k tetovaným. Netetovaný má vnútornú potrebu si udržať odstup od tých tetovaných..... Preto „mylne“ tetovaný má veľké problémy – a to trvale – mať dobré kontakty s ľuďmi, ktorí nie sú tetovaní, ale sú duchovne na tej istej úrovni. Na Slovensku platí porekadlo : Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“. Teda tí chybne tetovaní sa nemôžu kontaktovať so sebe rovnými. Obrovský problém.....! Uvedomte si, že tetovanie vidí každý pri každom styku s vami! Potom je druhé slovenské porekadlo : „Zamiešaš sa medzi otruby, zožerú ťa svine“...... chápete ?? Napr. taký Hamžík, futbalista, no totálny somár, ako zásadne chybne ovplyvnil svojich fanúšikov a hlavne mladých ľudí!!
A títo chybne tetovaní (na Slovensku 99% ľudí) budú mať z toho tetovania veľké problémy celý život. Budú všetci vo vyššom veku zakrývať svoje tetovanie, pretože sa za to budú hanbiť........!!