Krátke postrehy od pána Kysuckého

Sucho v r. 2020

Táto zima bola extrémne teplá. Len pršalo a bolo u nás na dedine veľmi málo snehu. Tak som sa pýtal koncom februára matky, ako to bolo v tom roku, keď po vojne bolo to katastrofické sucho….. a neúroda. Či to nebolo náhodou podobné súčasnému stavu?

Potvrdila mi, že v tom roku bola tiež veľmi teplá zima a len pršalo a žiadny sneh. Od apríla potom nepršalo a bolo také sucho, že nič nevyrástlo a vtedy nás zachránil Sovietsky Zväz, ktorý aj keď bol tiež postihnutý suchom, tak nám dodal potraviny, aby sme na Slovensku a v Čechách nezahynuli od hladu.

Od konca februára do konca marca r. 2020 sa nič v tomto smere nezmenilo…….. Sledujem oblohu, množstvo mrakov, smery vetrov, teplotu, výšku zrážok ……… množstvo vody v rieke, ako rýchle narastá, alebo naopak „neprirodzene“ rýchle klesá – to sú asi ale tie vyrúbané lesy!

Takže teraz, keď to píšem 30.3.2020, mám pocit, že sa blíži podobné katastrofálne sucho na Slovensku!!
Povedzte to všetkým zodpovedným na ich postoch, nech sa radšej dopredu pripravujú, aj ak by som nemal pravdu. Dúfam, že nebudem mať pravdu, že je to omyl. Avšak ten, kto je pripravený na pesimistickú predpoveď blízkej budúcnosti, sa ľahšie ochráni.
Túto informáciu dávajte hlavne :
- poľnohospodárom, farmárom
- ministerstvu poľnohospodárstva – teraz pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
- ministerstvu lesného a vodného hospodárstva
- obecným úradom

Ďakujem.
Dňa 30.3.2020

Pavol Peter Kysucký
autor knihy Obroda Slovanov