okno.jpg

OBRODA SLOVANOV, o.z.

Hlavným poslaním združenia je podpora, výroba a rozširovanie písomných materiálov za účelom duchovného obrodenia Slovanov a slovanských ideí a myšlienok, šírenie vedomostí v oblasti filozofie a psychológie, analýzy ideológií, náboženstiev, politických názorov, spoločenského vývoja a podobne.

Činnosť združenia sa realizuje najmä:

  1. Usporadúvaním seminárov, prednášok, školení, kurzov, konferencií
  2. Vydavateľskou a publikačnou činnosťou, vydávanie periodických a neperiodických publikácii

KONTAKT

OBRODA SLOVANOV, o.z.

Ochodnica č. 60. 023 35 Ochodnica

IČ: 50628496

Banka: VUB bank a.s., IBAN: SK30 0200 0000 0038 9055 4753

E-mail: info@obrodaslovanov.sk

Predseda občianskeho združenia: Ing. Pavol Pijak