Ako obnoviť staro-nové Slovanské Uhorsko

Naši bratia Uhry-Slováci, Slovania z genetickej stránky sú: súčasní Maďari, Rumuni, Moraváci, južní Poliaci, Karpatskí Ukrajinci, severní Chorváti, severní Srbi, Slovinci, východní Rakúšania, v Nemecku Bavoráci a od 7.storočia vzniknutí „duchovne poškodení“ Česi. Podrobne v „hlavnej knihe“.

Postup na vytvorenie „nového Uhorska“ navrhuje p. Kysucký (s ktorým naše OZ súhlasí) takýto:

 1. Šíriť knihu Obroda Slovanov. Natíska sa úvaha, že maximálne šíriť hlavnú knihu „Obroda Slovanov“ medzi inteligenciou. Ale „skutočnej“ inteligencie je žiaľ strašne málo........ Podnikatelia určite nepatria medzi inteligenciu národa......... Naopak, sú to „väčšinou“ cudzopasníci, ktorí sa priživujú a žijú z práce národa............. Preto hlavné bude asi šírenie internetom, alebo predaj-distribúcia knihy  „Propagačný výber z hlavnej knihy“ medzi ľudové vrstvy. Aj keď mnohí intelektuáli radi podceňujú priemerných pracujúcich ľudí.......... ja tvrdím, že títo priemerní mnohí prečítajú a pochopia tento „program“ podstatne lepšie, ako „iluzórni, nič nechápajúci a namyslení intelektuáli“. Bežný „demokratický“ intelektuál je väčšinou len „významne jednostranne duševne postihnutý individualista“? Veľa povolaných – málo vyvolených!  
  Už sme si povedali, že podnikatelia sú väčšinou „nepoužiteľní“........ Sú to hlavne extrémni sebci a egoisti..... Ale samozrejme je veľa výnimiek, ako som aj ja...! Internetové technológie sú veľmi priaznivé pre šírenie „informácii“............
  OZ Obroda Slovanov podporuje šírenie „Skráteného propagačného výberu z hlavnej knihy“ zadarmo a bezplatne. To je náš príspevok na „oživenie“ a „z mŕtvych vstanie“ tých, ktorí boli určení súčasným zločineckým systémom na zničenie – v súčasnej dobe „všeobecného duchovného temna“.

 2. Diskutovať o informáciách uvádzaných v tejto knihe.
  Na základe diskusií cielene a zámerne vytvárať neformálne spolky, ktoré sa aktívne samostatne a nezávisle od nášho OZ zapoja do tejto činnosti.
  Toto je dôležitá fáza vytvárania nového Uhorska – spolky a združenia ľudí, ktorí budú pracovať – komunikovať vo svojom okolí o informáciách z knihy. Takto sa budú HLAVNE šíriť vedomosti o starom Uhorsku, o našich predkoch a vízie Nového Uhorska!!!! ...... v prospech ideí nového Uhorska. Samozrejme, že tieto spolky sa musia aj ekonomicky medzi sebou podporovať! Dokonca ekonomická vzájomnosť a podpora je možno dôležitejšia ako „imaginárna“ duševná ilúzia o láske a pokroku....?! Tí, ktorí budete spoločne „v myšlienkach budovať“ Nové Uhorsko, aj spolu obchodujte a pracujte!! Dôležité!

 3. Pri dostatočnej „penetračnej“ informovanosti slovenskej spoločnosti – odhadujem cca 5 % aktívnej mužskej dospelej populácia od 18 do asi 70 rokov (ženy sú väčšinou politicky bezvýznamné) – začnú masívne prenikať/infiltrovať tieto myšlienky do okolitých štátov. Vtedy sa začnú najaktívnejšie skupiny a spolky spájať a cielene vytvárať spoločné aktivity aj v zahraničí a so zahraničnými partnermi.... Z „Uhorského“ zahraničia bude silný „dopyt“ po informáciách zo Slovenska!

 4. Aktivity na úrovni bodu 3.  „od ľudu“ si už potom vynútia reakcie vládnucich politických strán budúceho „Nového Uhorska“......... A všetko sa rozbehne podstatne rýchlejšie.
  Som si tým istý!!

Náš nový uhorský-slovanský pozdrav je: Na predkov – Za obrodu! Prvý povie pozdrav „Na predkov“ a ten druhý mu odpovie: „Za obrodu“. To bude duchovná úroveň „obrody Slovanov“..........

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký


Poznámky:
Vytvárajte aktivity na začiatku na Vašej úrovni podľa princípu „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“ – teda duchovná hierarchia. Ale aby ste mohli mnohonásobne zvýšiť výsledky vašej činnosti, neodmietajte nikoho, ani toho, o kom si náhodou budete myslieť, že tomu vôbec nemôže rozumieť. Každý na svojej úrovni má ťahať rovnakým smerom. A kohokoľvek „schopného myslenia“ do toho zapojíte – napr. dáte mu „Propagačnú verziu“, alebo poviete im informácie z „KNIHY“, nakoniec určite všetci budú ťahať ...... Je to určitá dôležitá zákonitosť, o ktorej nechcem hovoriť našim nepriateľom, ako to funguje ..... ha, ha. (Hoci je to uvedené v hlavnej knihe?? Ale tí duchovne nízki to ani nedokážu identifikovať?)

Musíte vedieť, že po získaní určitej popularity, naši nepriatelia budú blokovať túto veb stránku, predaj kníh, Facebookové komunikácie, internet .... Vtedy prirodzene a spontánne „prejdete všetci do podzemia“ a začnete ešte intenzívnejšie pracovať – to nebude nijak organizované, to bude spontánne.....decentralizovaná príprava „duchovnej revolúcie“. Toto bude jasný znak toho, že sme už blízko k víťazstvu. Teda – Vy prejdete do podzemia, ja som zverejnený a mňa „zločinecká moc“ určite paralyzuje...... Vy ostatní sa musíte organizovať nezávisle odo mňa! A vtedy sa objavia vodcovia, ktorí dokončia dielo a vytvoria „Nové Uhorsko“. Som si tým istý!

Tí, ktorí čítajú a súhlasia, sú naši súčasní partneri.
Tí, ktorí niečo čítali, ale pochybujú, sú naši skorí partneri.
Tí, ktorí nečítajú, nevedia, nemajú názor, ale nás počúvajú, sú naši súčasní podporovatelia.
Tí, ktorí nesúhlasia, ale čítajú, budú naši zajtrajší partneri.

A tí, ktorí sú nepriatelia Uhrov-Slovanov a teda Slovákov, tí sa odhalia......?, ha, ha.

P.P Kysucký