Program a hlavné ciele združenia

Citujeme zo STANOV OZ:

„Hlavným poslaním združenia je podpora, výroba a rozširovanie písomných materiálov za účelom duchovného obrodenia Slovanov a slovanských ideí a myšlienok, šírenie vedomostí v oblasti filozofie a psychológie, analýzy ideológií, náboženstiev, politických názorov, spoločenského vývoja a podobne“.

Ďalej citujeme: „Činnosť združenia sa realizuje najmä:
a) Usporadúvaním seminárov, prednášok, školení, kurzov, konferencií ...
f)  Vydavateľskou a publikačnou činnosťou, vydávanie periodických a neperiodických publikácii

Celé stanovy združenia OBRODA SLOVANOV tu.

Pán P.P. Kysucký napísal knihu „Obroda Slovanov“, ktorá sa venuje problematike duchovnej obrody Slovanov a teda aj obrode Slovákov. A p. Kysucký venoval prvé vydanie tejto knihy (aj skráteného „Propagačného výberu“) v súčasnosti pre najbližšie obdobie bezplatne pre naše OZ. Pre propagáciu tejto „hlavnej“ knihy „Obroda Slovanov“ bola vytvorená publikácia „Propagačný výber z hlavnej knihy“, ktorú si môžete stiahnuť zadarmo na samostatnej lište.
Hlavnú knihu si môžete kúpiť v kníhkupectvách, alebo na internete, alebo v prípade väčšieho množstva priamo u nás.

Tí, ktorí chápete, že našim osudom v Európe je kolektivistické Slovanstvo a nie individualistický Západ – tí nám napíšte na mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ako nás môžete podporiť nielen finančne, ale hlavne aj organizačne. Napríklad firmám môžeme dodať určený počet kníh, ktoré budú rozdávať so svojimi prospektami svojim partnerom a subdodávateľom. Môžeme vytlačiť aj samostatné vydanie s prospektovými materiálmi danej firmy už ako súčasť knihy. Príklad toho je aj súčasná kniha, kde na konci je reklama od mojej firmy. Alebo sa dá vytlačiť luxusné prevedenie knihy v tvrdej väzbe, vo väčšom formáte, na luxusnom papieri, s firemnými informáciami, ilustráciami, s podpisom autora, plus logo firmy,.... atď. Záleží len od Vás, ako sa chcete prezentovať a pritom vyvíjať samostatnú aktívnu činnosť pre obrodu Slovanov, Uhrov a Slovákov.

Ďakujeme za podporu nášho OZ a nášho programu. Je veľa Slovákov, ktorí sa nedokážu rozhodnúť a aj konať proti „mysleniu“ okolia. Nikoho neodsudzujem. Viem aký ťažký duševný život žijeme – aj keď ste mnohí možno bohatí....Viem, že pracujete pre svoju rodinu a blízkych, ktorí paradoxne sa nakoniec obracajú aj proti Vám?... Je to zákonitosť súčasného mylného duchovného stavu, ktorý nám bol „zákerne“ implantovaný Vatikánom a Západom. Osloboďme sa od omylov Západu a začnime sa učiť vedomostiam, ktoré mali naši slovanskí predkovia.
Našim cieľom je tiež dokázať, že súčasná západná ideológia je nám Slovanom absolútne cudzia a je hlavne sebe vražedná!! Západ totálne zdegeneroval hlúposťami o ich humanizme a ľudských právach.

Dokážeme, že OSN je v drvivej väčšine banda zločincov a bláznov – hlavne predstavitelia Západnej civilizácie!

Je také české porekadlo : „Líná huba, hotové neštěstí“ (žil som v Prahe 21 rokov). To isté platí aj pre nové myšlienky. Ak verejne nepoviete, ako myslite, tak „hotové neštěstí“. Nikto o nich nevie a teda nevedia ani o Vás. Je to chyba.....!
Nebojte sa.... Nič sa vám nestane, pretože „oni“ sú vystrašení podstatne viac....!!

Strategický plán prvých krokov pre súčasnosť

Myšlienky a ideály sú síce pekné, ale ak to nemá praktické ciele pre reálny život, tak sú takéto intelektuálske „cvičenia mozgov“ k ničomu!

Preto našim prvým cieľom je:

  • obnovenie mužskej rovnoprávnosti pred ženami vo výchove detí
  • a vytvorenie nového Uhorska


V praxi je už jasne dokázané, že muži vedia vychovávať deti podstatne lepšie ako ženy. Prečo je to tak, je dobre vysvetlené aj v „hlavnej knihe“, programe nášho OZ: Obroda Slovanov (autor P.P. Kysucký), hlavne v „Kapitole 8 - Demokratická emancipácia žien je omyl. Žena slúži, muž vládne“. Preto sa musí okamžite zaviesť pravidlo, že počet detí prideľovaných do opatery a výchovy po rozvodoch manželstiev mužom a ženám musí byť minimálne 50 % prideľovaných mužom. Striedavá starostlivosť je hlúposť, dieťa je totálne dezorientované a nakoniec duševne vážne „poznamenané“! Súčasne treba revidovať súdne rozhodnutia aspoň za posledných 10 rokov a okamžite napraviť tento stav na min. 50 % detí pre otcov. Je preukázané, že deti, či už chlapci alebo dievčatá, vychovávané len matkami majú v dospelosti výrazné psychické defekty, zatiaľ čo pri výchove u otcov je to naopak!! Preto fakt nechápem, ako môžu súdy prideľovať údajne viac ako 90 % detí do výchovy ženám?! Títo sudcovia asi nemajú radi deti? Alebo nevedia čo robia? Vieme, že sudcovia vôbec nerozumejú psychológii a filozofii – tak ako môžu hlupáci rozhodovať o našich deťoch?! Tak čo robia v týchto funkciách! Sú sudcovia nejako zodpovední za „strasti“ a škody, ktoré spôsobia svojou nekompetentnosťou na ich pozíciách?! Treba zvlášť sledovať ženy sudkyne, je veľmi pravdepodobné, že mnohé budú duševne choré feministky.

Štáty a oblasti, kde väčšinové obyvateľstvo sú geneticky potomkovia starých Uhrov, v súčasnosti predstavuje územia s asi 90 miliónov obyvateľov! Nepočítam Poľsko a bývalú NDR. Čítajte knihu od P.P. Kysuckého.

Sme oklamaní nielen Slováci, ale aj Ukrajinci, Maďari, Nemci, Rakúšania, Česi, Rumuni .... U Maďarov je už jasne dokázané, že sú geneticky Slovania a maďarčina je umelý jazyk, vytvorený z tureckého nárečia, ktorým hovorili v Uhorsku v 17. storočí. Dôkladne je dokázaný genetický slovanský pôvod Maďarského obyvateľstva a aj Rumunov aj v „stručnej“ knihe P.P. Kysuckého. Po odchode porazených Turkov z Uhorska židovskí obchodníci ďalej hovorili týchto tureckým nárečím, ktoré postupne upravovali a doplňovali o chýbajúce slová – tento prvotný obchodný jazyk bol veľmi chudobný. Preto tento jazyk, ktorý postupne presadili ako úradný jazyk, ďalej doplňovali o chýbajúcu slovnú zásobu hlavne zo slovenčiny. Preto Slovák a hlavne Turek sa ľahko naučí po maďarsky.

Skoro nikto však nevie, že rumunský jazyk je tiež umelý jazyk vytvorený z latinčiny zámerne Západom a Vatikánom a že ešte na začiatku 19. storočia viac ako 95 % Rumunov hovorili len slovanskými jazykmi. Skutočne doslova slovensky....! Valasi slovenskí na strednom Slovensku, ktorí prišli z Rumunska (z tohto nárečia vznikla spisovná slovenčina), aj rumunskí Valasi hovorili tým istým jazykom, teda slovenským!! Chápete, ako nás Západ a Vatikán „rozdelil“ a podviedol? Ja „individualistickému a totálne sebeckému“ Západu neverím nič! Doslova NIČ! Cieľom „Satanského“ Západu a jeho Vatikánu je rozdeliť a potom zničiť Slovanov – o tom som ja presvedčený! Som hlboko veriaci v existenciu Boha. Ale kresťanské náboženstvo je žiaľ mylné (dokonale sa dokazuje v knihách od P. P. Kysuckého) a je aj protiSlovanské a teda aj protiSlovenské. Čože to rozpráva vatikánsky Pápež!? Pozýva islamských veriacich – bozkáva im nohy – do Európy? Pretože pápež podporuje prenikanie islamu na Slovensko, preto je Vatikán hlavný nepriateľ Slovákov. Nedovoľme islamu preniknúť na Slovensko a do ostatného Uhorska! Spomeňme na Turkov v stredoveku, čo tu robili!

Je nevyhnutné, aby sa Maďari aj Rumuni začali masovo-celonárodne učiť jazyk ich slovanských predkov – teda slovenčinu!! Je potrebné masové šírenie tejto informácie, že sú všetci geneticky, teda aj duchovne Slovania - Uhry. A potom sa zjednotíme v novom Uhorsku. Maďari aj Rumuni si musia priznať pravdu!! Len pravda oslobodzuje od „zotročenia“.

C.A. Hromník na základe jazykovej analýzy dokazuje, že naši slovanskí predkresťanskí predkovia tu žili už min. 3000 rokov pred Kristom! Vinčanské slovanské písmo z oblasti Uhorska a Podunajska je datované už 5500 rokov pred n.l.!! A údajne genetické výskumy dokazujú, že Slováci (viac ako 80 % populácie) sú najstarší národ v Európe a naši predkovia tu žili už pred 8000 rokmi ....Chápete??!!

Slovák Marián Kapolka v knihe „Veľké Slovanské dobytie Sveta“ nezvratne dokazuje, že Západ a Vatikán sfalšoval celú históriu a nič nie je pravda, čo sa učíme! Všetko bolo sfalšované a je úplne zbytočné sa učiť nejaké „vymyslené“ dejiny, ktoré proti Slovákom a Slovanom doslova „vymyslel“ Západ a Vatikán pre ich „zločinecký“ prospech!! Vôbec sa nezaoberajte dejinami „vytvorené“ Západom a Vatikánom, však všetko je sfalšované....... Chápete? A týmito chujovinami zamestnáva vzdelávací systém naše „uhorské“ deti? Hovno to je....

Po 2. svetovej vojne sa posunuli hranice Poľska z východu na západ a odrazu sa ocitlo asi 10 miliónov Nemcom v Poľsku. A títo Nemci sa naučili poľský jazyk asi za 5 rokov.... Chápete? Nevidím problém, aby sa Maďari aj Rumuni pomaličky naučili slovenský jazyk za 15-20 rokov. Preto na začiatku len „duchovnej Uhorskej revolúcie“, ktorá sa neskôr premení na realitu, budú najdôležitejší naši „maďarskí“ spoluobčania na južnom Slovensku. Oni asi rozhodnú o budúcnosti Uhorska. Ja verím v ich statočnosť, aj keď budú strašne „krvácať ich srdcia“, ...ako ich oklamali......?! Verím, dúfam...., že budú myslieť na budúcnosť svojich detí.

Buďme vyrovnaní a bez emócií sa učme znalostiam našich predkresťanských slovanských predkov. Naša slovanská sila je naša genetika a z toho plynúci potenciál myslenia ...... Viem, že teraz ešte nechápete, čo hovorím a preto určite musíte čítať hlavnú knihu!! A čítajte viac krát, aby ste pochopili čo najviac .....

Západ je už úplne zdegenerovaný a preto nemá význam sa ním zaoberať. Treba zamedziť vplyv degenerovaného západného myslenia na našu mládež! Rusko zostalo posledný slovanský štát, ktorý je schopný odolávať západnej všeobecnej degenerácii. My všetci rodom Slovania musíme maximálne podporovať slovanské Rusko v obrode tiež jeho Slovanstva a Árijstva aj v Rusku, pretože aj v Rusku v súčasnosti vládnu „Satanské“ skupiny, ktoré sú proti Slovanské. A na Ukrajine je to to isté – Satanské myslenie tam vládne a Rusko pod mocou Satana nemá záujem zmeniť režim na Ukrajine, pretože protiSlovanskej vláde v Rusku tento stav na Ukrajine vyhovuje!

My Uhry teraz konečne musíme vrátiť náš dlh našim východným Slovanov. Musíme ideologicky vzkriesiť Slovanstvo aj v Rusku, ktoré sa nám „na obzore stráca a vzďaľuje “. Zlo ovládlo už nielen Uhorsko, ale aj Rusko a Ukrajinu a ......... Ale my duchom Slovania nemôžeme prehrať.....!! Duchovná energia Slovanstva je odvodená od genetiky (DNK), ako píše p. Kysucký v jeho knihe, že hmota a duch je v úzkej závislosti medzi sebou. Preto naši slovanskí bratia Maďari a Rumuni stratili svoj duchovný potenciál len „dočasne“, pretože sú stále geneticky Slovania - teda hlavne Uhry. Ak sa naučia slovenský jazyk, jazyk ich predkov, tak zákonite spojenie týchto „odľudštených Slovanov“ s ich predkami spôsobí duchovnú revolúciu v celej Európe.... Znovu spojenie Uhrov spôsobí globálnu zmenu nielen v EU!!

Navrhujem takýto politický pozdrav pre duchom Uhrov-Slovanov : Prvý pozdraví „Na predkov“ a druhý odpovie „Za obrodu“. Alebo možný variant odpovede je aj „Za zjednotenie“.

Ing. Pijak Pavol
Predseda občianskeho združenia