Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov (aj všetkých Slovanov)

Až 95 % Slovákov namá ani základé psychologické a filozofické vedomosti.

Máte strach. Ste duchovne zmrzačení!

Ježiš Kristus bol Slovák (Sloven).

 

Obsah knihy:

 

Úvod

 1. Psychológia

 1.     Teória C. G. Junga

 2.     Darwinova evolučná teória

 3.     Teória Pjakina o psychických typoch ľudí

 4.     Lemúrania a Atlanťania a iné teórie o Zemi

 

 1. Filozofia

5.     Dejiny filozofie

6.     Základné zákony tohto vesmíru

7.     Ako sa prejavuje Boh – zdroj energie - v našom vesmíre

8.     Aký je Diabol-Satan v našom vesmíre

9.     Kastové rozdelenie ľudí na dve základné skupiny

10.   Kresťanstvo a islam a ich budúcnosť

 

 1. Dejiny Vatikánu

11.  Starý zákon

12.  Ako Vatikán  sfalšoval dejiny Slovenov, Slovanov a aj celej Európy a Sveta

13.  Vianoce a Veľká noc

14.  Prečo je Vatikánska katolícka viera Satanská

 

 1. Pravdivé Slovenské kresťanstvo je opak Vatikánu

15.  Ako sa zbaviť STRACHU a moci Vatikánu

16.  Duchovné a logické analýzy o proroctvách z Biblie

17.  Ako Vatikán rozdelil nás Slovenov a tých nás kolonizoval

18.  Odluka slovenských kresťanov od Vatikánu a znárodnenie Vatikánskych majetkov

19.   Sen, ako mám prevrátiť tento podzemný brloh hore nohami

 Záver

 

Úvod

Som hlboko veriaci v existenciu Boha aj Satana. Preto mi nikdy nikto nehovorte, že som neveriaci! A to napriek tomu, že táto moja kniha je druhá zásadná kritika Vatikánu a Biblie. Prvá moja „drsná“ kritika bola kniha „Kresťanská civilizácia je omyl“, ktorá sa nedá voľne predávať, pretože právnik my povedal, že tá kniha dokonale splňuje nejaký trestný paragraf o hanobení viery a presvedčenia. Preto sa tá kniha predávala len za podmienky dodania „Prehlásenia“ s podpisom overeným u notára, že kupujúci si knihu kupuje len pre vlastné použitie a nebude autora ani vydavateľa žalovať. Kniha je už dávno vypredaná..... Pretože si myslím, že viem o Satanovi a Bohovi viac ako iní priemerní ľudia, tak som sa odhodlal napísať túto jednoduchú druhú kritickú knihu. Ale v tejto knihe už nekritizujem kresťanskú vieru v Boha, ale odhaľujem sídlo Satana na tejto planéte! Ak si prečítate moje sny z prvej mojej knihy „Demokracia je principiálny omyl“, ktoré odhaľujú Satana, tak pochopíte, prečo musím písať moje knihy. Tie sny sú zverejnené aj na www.obrodaslovanov.sk. V súčasnosti moja najdôležitejšia kniha je Obroda Slovanov, ktorú doporučujem na štúdium, ak sa čitateľovi bude páčiť táto kniha. Prosím čitateľov tejto knihy, aby knihu dali čítať farárom v dedinách a mestách... aj mníchom... Verím, že Slovenskí farári aj mnísi pochopia, ako Vatikán totálne sfalšoval naše pôvodné Slovenské (Ariánske) kresťanstvo.

    Hovoria nám, že sme Slováci. Ale to nie je pravda, my sme Sloveni. Však si všimnite, že našim ženám hovoria Slovenky... Ako teda vznikol tento skomolený názov Slováci? Tak, že Česi všetkým hovoria Moravák, Polák, Rakušák, Rusák, Vídeňák, Brňák, Ostravák... a tak si to zjednodušili aj s nami Slovenmi. Ale my sme Sloveni a treba začať toto presadzovať masovo a aj medzinárodne!! Takže, ak píšem Slovák, tak myslím Sloven! Hoci je pravda, že súčasní Slováci už nie sú skoro nič, v porovnaní s našimi predkami Slovenmi, ktorí žili na Slovensku už pred 8000 rokmi a Slovenské kniežatstvá z oblasti Karpatska a Panónie zničili Rímsku (Satanskú) ríšu... Neviete? Podrobne píšem v iných mojich knihách. A neviete, že je geneticky dokázané už asi 20 rokov, že my Slováci sme z 85 % potomkovia predkov, ktorí žili na Slovensku už pred 8000 rokmi a sme najstaršie autochtónne obyvateľstvo v Európe?? Súčasní Slováci sú plní strachu, boja sa všetkého a aj smiešneho koronavírusu.... Sú to vystrašené myši... To už nie sú dávni Sloveni, bojovníci ducha aj meča.... Ale genetika zostala, takže je možná „duchovná“ obroda Slovákov a obrátenie sa na našich predkov Slovenov... Naše staré, až 7500 rokov staré, dejiny nás Slovenov (Slovákov) objavil výnimočný talent a výnimočný muž Sloven (Slovák) pán Cyril A. Hormník. Jeho kniha „Sloveni a Slovensko“, ktorú vydala Matica Slovenská, je:

 • Šok pre Západ a Vatikán a Západné „prostitútky“ na Slovensku, aj v ostatných štátoch starého Uhorska – Veľkomoravskej ríše - teda Panónie a celého Karpatska.
 • Objavenie našich dejín predRímskych a predkresťanských dejín hlboko až do roku 5500 pred n.l.
 • Dôkaz o tom, že kresťanstvo vychádzalo z predchádzajúceho náboženstva existujúceho na Slovensku už asi od r. 5500 pred Kristom.
 • Vysvetlenie, prečo sú Slováci aj po 1000 rokoch nadvlády Satanského Vatikánskeho katolicizmu a všeobecnej „demokratickej“ degenerácie stále tak silno veriaci v existenciu Boha a jeho Ducha.

Táto kniha má asi 900 strán formátu A4. Teda je „hrubá“ skoro ako najpodrobnejšie Biblia preložená do slovenčiny! Preto je žiaľ jasné, že ju číta len veľmi malé množstvo intelektuálov a duchovne zameraných Slovenov-Slovákov .... (ako aj Bibliu skoro nikto nečíta... ha, ha). A predstavte si, že takéto kvantum informácii a analýz vypracoval len jeden človek, .. muž... To bola neuveriteľne ťažká práca a aj neuveriteľný talent.... toto dokázať!? Je šťastie pre Slovákov, že z nás vyrástol taký talent a takto žil a myslel ... a pracoval!

Myslím si, že k tejto geniálnej knihe pána Cyrila A. Hromníka budem musieť napísať „oslavnú“ knihu – ktorá bude ale len veľmi krátka, budem citovať len cca 2-4 % obsahu tejto knihy a skromne ich budem komentovať podľa môjho filozofického a duchovného presvedčenia.... Bude krátka, aby som „sprístupnil“ objavy a šokujúce informácie z tejto knihy aj pre priemerných ľudí, ktorí nie sú schopní čítať zložité analytické knihy.... Mám v úmysle masovo rozšíriť informácie z tejto geniálnej analýzy – knihy – aj medzi masy priemerných ľudí. Pretože premena z vystrašených Slovákov na duchovne silných „nových a obrodených“ Slovenov je možné len cez myslenie, získavanie vedomostí a chápanie Ducha Boha a existenciu Boha! ... Ako som dokázal v Kapitole 31 v moje knihe OS.... Len ma teraz pri písaní okamžite „nesystémovo“ napadlo, že pán Cyril A. Hromník píše, ako vznikli Česi.... Píše, že pravdepodobne to bolo v 7. storočí n.l., „Praotec Čech“ v oblasti Hriňovej na Slovensku zabil svojho brata a aby sa vyhol odplate, tak ušiel s čeľaďou pod horu Říp.... v Čechách, pri Prahe... ha, ha. A tak vznikol český národ.... Teda český národ v tom prípade má ťažkú duševnú karmu na sebe..!! A pri tejto príležitosti si všimnite, že asi až 80- 90 % významných „českých osobností“ (napr. aj tenista Lendl) sú Moraváci....... Nechápete? Nečítali ste  moju knihu OS, kde dokazujem, aký je vzťah ducha a hmoty, teda myslenia a genetiky?! Moraváci sú geneticky Slováci.... Teda presnejšie, Moraváci majú genetiku Slovenskú, teda haploskupina R1a.... Preto Moraváci sa určite musia povinne naučiť jazyk svojich predkov, teda Slovenčinu!! Podrobné informácie v mojich ostatných knihách a aj v ďalších kapitolách tejto knihy. Tento názor pána Hromníka z jeho knihy píšem preto, pretože som si všimol obrovský duchovný a duševný rozdiel medzi Čechmi a Moravákmi.... Zjavne tu niečo nesedí...!!, hoci majú rovnaký jazyk... v súčasnosti? Ak je toto pravda, tak Česi nesmú mať svoju českú vládu, pretože sú to potenciálne „karmickí“ zločinci, ale vláda v ČR musí byť zložená len z ľudí Slovenov len z Moravy!

Na hranici našej Slnečnej sústavy je údajne  hranica „plazmovej energie“...., ktorá oddeľuje našu Slnečnú sústavu od ostatného vesmíru.  Cez túto hranicu „plazmy“, vysokej teploty, sa nedostane žiadny zdegenerovaný ľudský druh, aby po zničení planéty Zem a celej Slnečnej sústavy, zničil aj iné vesmírne systémy nášho Boha!! Tento ľudský druh, po zdegenerovaní z haploskupiny R1a je duševný-genetický degen a je aj duchovne zdegenerovaný!! ... Teda pre nich je „Slobodná tržná ekonomika nekonečné šťastie a doslova nirvána“.... jasne ... blázni...  A týchto bláznov nesmiete  (vy vysokí duchovní mimozemšťania) vypustiť mimo túto Slnečnú sústavu!!

Psychológia je teória o fungovaní človeka a filozofia o fungovaní vesmíru. Človek, ktorý rozumie psychológii, chápe, ako sa má správať k svojim deťom, k svojej žene (mužovi), k svojim rodičom, k spolupracovníkom, k neznámym ľuďom, k cudzincom z iných štátov, národov rás, civilizácii... (myslím náboženstvá).

Človek, ktorý rozumie filozofii chápe, ako funguje vesmír. Ako nad hmotou vládne Duch od Boha a ako funguje Satan a ako nad všetkým aj tak je Boh.

Teda k pochopeniu sa môže človek dopracovať štúdiom a čítaním a celkovo vzdelávaním, ale jednoducho len žitím života... získavaním životných skúseností... Ale len talentovaní jedinci, teda viacnásobné staré reinkarnácie – aj z dávnych dôb, získajú tieto vedomosti len žitím a životom. Je ich málo, ale poznáte ich ľahko podľa toho, že majú len základné alebo len učňovské vzdelanie, ale ľudia v ich okolí ich majú radi.... to je o psychológii.... A o filozofii? Títo ľudia sú vždy hlboko veriaci v existenciu Boha a jeho Ducha, úplne jedno v akej forme a prejavovaní ich viery! Ale ostatní musia doslova „študovať“ tieto duševne abstraktné obory. Je jasné, že oni sú presvedčení, že je to zbytočné a že to nepotrebujú! Teda bývalý socialistický (mylný) a aj súčasný kapitalistický demokratický (zločinecký a mafiánsky) systém ich presviedča, aby boli tupci po celý ich život – až do smrti! Neučte sa, buďte somári.... ako nevzdelaní ste dobrí otroci........ ha, ha.

Ale zasa musím opakovať, ako v každej mojej knihe! Nemýlim sa zasa? Nie sú moje tú písané názory omyly? Aj keď som akokoľvek presvedčený, že sa nemýlim ....., neverte mi. Ja sám o sebe neustále pochybujem....., čo to zasa píšem? ........ však takto nerozmýšľa skoro nikto. Teda okolo seba nepočujem (nikdy som nepočul a ani nečítal) také názory, aké rozoberám aj v tejto knihe. Teda som totálne osamotený s mojimi názormi a tak logicky uvažujem, že ak všetci myslia inak, nemýlim sa? Však všetci hovoria, že nemám pravdu. Preto tento odsek si Ty čitateľ neustále pripomínaj a maj na mysli, nepíše ten Kysucký nezmysly? A neverte mi..... a nič mi neverte, všetko si overujte!! Na internete hlavne Bratislavčania píšu, že som určite duševne chorý... ha, ha... Takáto pocta môjmu mysleniu od zdegenerovaných „demokratických“ Bratislavčanov ma naopak nevýslovne teší... ha, ha.... Existuje všade okolo nás veľké množstvo „ľudí lži“. Týchto ľudí poznáte podľa toho, že ak zavediete rozhovor na nejakú „jemu“! citlivú tému, tak odmietne ďalej diskutovať a je zlostný a emotívny a hľadá východisko z tejto situácie, aby nemusel odpovedať.... atď. Poznáte ich všade okolo seba. Možno sú to aj Vaši rodičia..., alebo Vaše hlúpe deti? Nemajte s nimi zľutovanie!, len tak im pomôžete.

Priemerní – duchovne poškodení Vatikánskou Satanskou a Západnou „demokratickou“ ideológiou - nerozumejú absolútne ničomu! To je jedno, či sa s nimi budete rozprávať o ich deťoch, o ich ženách a mužoch, ich vnúčatách, ich práci, ich názoroch na Svet, politiku, ekonomiku.... ničomu absolútne nerozumejú!

Ako je možné, že títo „iní“ aj bez akéhokoľvek vzdelania rozumejú a chápu??..... a iní s dvoma vysokými školami... akademickými titulmi... a totálni hlupáci??!! Ako je to možné? ..... A u žien som si všimol, že vzdelávaním – špecializovaným vzdelávaním – dochádza s vyšším vzdelaním k ohlúpnutiu týchto žien... Teda aby ste pochopili, tá istá žena, ktorá mala len strednú školu.... bola celkom príjemná...., ale ako skončila univerzitu, tak sa z nej stala emancipovaná krava, s ktorou už muži nechceli byť. A to nehovorím o duševne chorých feministkách, ktoré doslova nenávidia mužov?! Týmto problémom sa podrobne zaoberám v knihe „Obroda Slovanov“ aj v knihe „Slobodná tržná ekonomika je KATASTROFA“.

Žiaľ, ale pre „priemerných“ je cesta k múdrosti a chápaniu Sveta len celoživotným vzdelávaním sa!! ... komplexného vzdelávania, kde filozofia a psychológia sú absolútne základy múdrosti.

Napísal som úmyselne túto veľmi jednoduchú základnú vzdelávaciu knižku pre tých, ktorí nerozumejú ničomu a sú ako poletujúca suchá slama, ktorá nemá možnosť o sebe rozhodnúť, kde bude letieť. Zaťažte svoj mozog vzdelaním a možno vám narastú krídla .... proti vetru ....ha, ha... To zaťaženie bude úmerné vašim vedomostiam a vedeniu... Tu musím zasa vážne upozorniť, opäť a opäť opakovať, ako v mojich všetkých knihách, že akademické úzke odborné vzdelanie je pre „duchovne“ nedostatočne „pripravených“ cesta do pekla a zatratenia...

Napísal som tieto knihy:

 • Demokracia je principiálny omyl (aj DjePO)
 • Kresťanská civilizácia je omyl (ďalej aj KCjeO)
 • Zásadné omyly Západu a Vatikánu (ďalej aj ZOZaV)
 • Obroda Slovanov (aj OS)
 • A potom „Zbytočná vakcinácia“ a druhé vydanie „Nebezpečná vakcinácia“ (aj NV)
 • Slobodná tržná ekonomika je KATASTROFA (aj STEjeK)

Možno sa budem odvolávať na tieto moje knihy, ako fundamentálne informačné zdroje! Je to logické, pretože moja filozofia a ideológia nemá nič spoločné s ničím a nikým na tejto planéte a preto sa nemôžem odvolávať na nikoho!... Aj v tejto knihe opakujem niektoré najdôležitejšie informácie z týchto mojich predchádzajúcich kníh, pretože sa musím odvolávať len na celý môj predchádzajúci filozofický a psychologický výskum... Nie je to možné inak! Ale texty zobraté z týchto kníh sú minimalizované, len najdôležitejšie časti, aby rozsah tejto knihy bol „ľudový“...  Ďakujem za pochopenie.

V knihe Obroda Slovanov som napísal, aký sa mi sníval sen, že zomriem, ak budem letieť v piatok (marec r. 1997) do Moskvy, že lietadlo padne a všetci v lietadle a aj ja zomrú. Napriek varovaniu sna, som sa rozhodol letieť... Však som nemohol sklamať mojich obchodných partnerov, ktorí investovali do mojej návštevy a ja by som neprišiel?! A tak „duchovia zo záhrobia“, aby som nezomrel, tak zmenili budúcnosť a lietadlo, ktoré sa vracalo z Moskvy nepadlo ... teda v batožine našli na Moskovskom letisku čečenskými teroristami nastraženú výbušninu. Teda „ONI“ ma zachránili.... Samozrejme som tak zachránil asi 150 ľudí v tom lietadle... ha, ha. Odvtedy viem, že mám povinnosti, o ktorých žiaľ ani len netuším... ale robím, čo môžem...

Tiež v knihe OS podrobne píšem moje skúsenosti, ako nejaká veštica – údajne veľmi známa a schopná – s použitím farbičiek? ..... v totálnom šoku povedala, že som „karmické číslo“ vyššie, ako ona sama......... Bola to neuveriteľná odvaha a „poníženie sa“, že tá, ktorá mi mala lúštiť, mi povedala., že ja som schopnejší ako ona... a že prečo som teda za ňou prišiel...?! Odpovedal som jej spontánne, že na Slovensku sa hovorí : „Viac hláv, viac rozumu“...

O rok neskôr som bol u tejto veštice opäť. Pýtal som sa na praktické veci. Asi po roku som skonštatoval, že všetky jej lúštenia boli chybné!!..... Čo sa stalo? Toto je totiž bežné u všetkých veštíc... Oni počujú hlasy z iných dimenzií... asi aj zo záhrobia... Ale nevedia vyhodnotiť, či tie hlasy sú od dobrého ducha, alebo od zlého Démona... Myslím si, že práve najčastejšie sa napoja na zlých. Oni tí zlí duchovia, aby získali duchovnú energiu, tak najskôr hovoria pravdu a potom, keď získajú dôveru, tak začnú klamať..... prejaví sa ich duchovná podstata... Zlo a klamstvo... A to sa stalo aj mne!


Upozornenie na zložitosť logickej analýzy:

Dostali sme mail, že na strane 71 je chyba. Že má byť uvádzané „pole A“ a nie „pole B“. Nie, je to správne. Treba si uvedomiť, že v knihe sa uvádza „Hranica smrti“ a „Hranica života“. A práve toto zmýlilo tohto nášho čitateľa. Tlačili sme autora pána Kysuckého do toho, aby knižka bola maximálne krátka, aby ju dokázali prečítať aj priemerní ľudia... A tak sa stalo, že táto logická časť je pre priemerných ľudí už žiaľ veľmi zložitá. Už sme zistili, že v knižke sú aj nejaké gramatické chyby... To všetko je pre nás inšpirácia, aby sme v prípade 2. vydania tieto chyby a zjednodušenia opravili. Ďakujeme za Vaše inšpirácie.

Text obchodnej ponuky:

Kniha „Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov“ má 144 strán formátu A5. Stanovená cenníková cena pre kníhkupectvá je 7,20 EUR aj s DPH. Knihu si môžete kúpiť aj na internete, napr. na Slovensku aj na www.daryzivota.sk. V prípade, že niekto chce kúpiť viac kníh, tak naše občianske združenie predáva pri jednej objednávke s dopravou poštou minimálny počet 5 ks a max. 20 ks kníh za cenu 3,60 EUR/ks plus poštovné a balné 5 EUR na Slovensku.

Pri dodávke do Čiech je poštovné a balné:
Pre 5 - 10 ks kníh – 9 EUR
Pre 11 ks až 20 ks kníh – 15 EUR

V tom prípade nám píšte objednávku na náš mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na základe objednávky Vám pošleme faktúru a po uhradení faktúry Vám knihy zašleme poštou.
Aj v prípade iných špeciálnych požiadaviek nám píšte na tento mail.

 

>