Rada starších

Muži, ktorí sa budú cítiť „duchovne disponovaní“ učiť Slovákov a aj iné slovanské „genetické“ zmýlené národnosti (ako napr. Maďarov, Rumunov) za zjednotenie Slovanov a vytvorenie nového Uhorska, prihláste sa do tohto spolku „Rada starších“. Teda hľadáme mužov, ktorí sú múdri!

Toto nie je politická strana. Tu môžete byť všetci „Slovania“, Slováci, teda aj naši Maďari, ktorí sú určite geneticky Uhry, teda Slováci.

Nie je to ako v knihe „Obroda Slovanov“. Na tomto vebe je to spolok ľudí, ktorí si myslia, že ako „starší“ vedia podstatne viac, ako tí „chumaji“ mladí a mládež a deti..... a ženy. Títo „múdri“ starší otvorene hovoria, že mladí majú počúvať starších a ................ Do tejto internetovej „Rady starších“ sa môžu prihlásiť, samozrejme len muži. A len muži, ktorí prečítali hlavnú knihu P.P. Kysuckého „Obroda Slovanov“ a súhlasia s ideami tejto knihy, že Slovania sa majú spojiť.

Aktívni muži sa môžu hlásiť do týchto dvoch kategórií RS:

  1. Člen Rady starších Slovenska
  2. Aktivista Rady starších Slovenska


1. Člen Rady starších

Môžu sa hlásiť (na náš mail) len muži, ktorí majú viac ako 40 rokov. Vek je dôležitý faktor určujúci kvantum praktických vedomosti o živote na tejto planéte. Mladší ako 40 rokov – ani výnimočné talenty – to nemôžu chápať do „hĺbky“ všeobecnej závislosti.
Len ten, kto nemá strach, je potenciálne možný byť už v poli B. Teda je jasné, že „hlásiaci sa“ musí dôkladne rozumieť hlavnej knihe a nie to „skúšať“. To sa ale zistí ľahko.... Všetci, ktorí nie sú v poli B, budú mať vždy zločinecké sklony podľa toho, aká vznikne príležitosť!!
Hlásiaci sa muži musia zaslať tieto údaje o sebe : dostatočne podrobný životopis, ďalej aké má náboženské a filozofické presvedčenie, asi aký je orientačne jeho min. majetok (teda nie majetok jeho ženy), aké knihy „študoval“ (s ktorými „vášnivo“ súhlasí – max. 10 ks), aké sú jeho vedomosti v oblasti psychológie, filozofie, ekonomiky ........ hlavne aj iné „praktické“, ako strojárstvo, stavebníctvo, chémia, energetika .....právo a pod.
Po vyhodnotení zaslaných dokladov a informácii p. Kysucký „potenciálnym“ mužom navrhne osobné stretnutie. Preto „nevymýšľajte“ si klamstvá o sebe. P. Kysucký „naivných“ ľahko odhalí. Stratíte svoj čas a aj peniaze. Len ten, kto prejde posledným „sitom“ p. Kysuckého, bude zaregistrovaný ako „Člen Rady starších na Slovensku“. Tento muž bude zverejnený na tejto veb stránke – teda ak nechcete byť zverejnený, neposielajte nič.
Títo muži z poľa B budú určite súčasný VRCHOL duchovnej „kompetentnosti“ na Slovensku.......!!!!

Poznámka:
Môžu sa hlásiť aj muži z iných štátov v Európe, Ázie, ale musia „dostatočne“ rozumieť slovenčine. Aby nebol problém pri hodnotení zaslaných písomných materiálov, potrebujeme to v slovenčine, alebo v češtine. Ktokoľvek v Európe (vo Svete) prejde „hodnotením“ Kysuckého, že je v „poli B“, bude zverejnený na našej veb stránke!!

2. Aktivista Rady starších

Môžu sa hlásiť (píšte na náš mail) muži vo veku od 18 do 100 rokov. Všetkých registrujeme a periodicky zasielame informácie všetkým o všetkých. Do počtu 5000 členov budú informovaní všetci o sebe pravidelne, vždy, keď sa zvýši počet členov o 500, alebo minimálne raz za rok. Potom budú periódy predĺžené a hromadná informácia bude zasielaná pri zvýšení členov o 1000, alebo minimálne raz za rok. Uvádzajte o sebe údaje, ako sa sami rozhodnete. Nám je jedno, aké údaje o sebe zverejníte. Vami zaslané údaje budú zverejnené ďalším Vašim „kolegom“ a len Vy sami rozhodujete, čo o sebe zverejňujete. Tieto informácie budú zasielané mailom, preto ak niekto neuvedie správny mail, tak tieto informácie nebude dostávať.

Skoro všetci súčasní intelektuáli sú plní strachu, všetci sa boja, neveria v seba, sú v manželstve „pod papučou“, majú problémy so svojimi deťmi .... Takýto intelektuál je „strašidlo“ pre národ a štát. Takýto (hlavne akademický) intelektuál je duševne slabý a nie je schopný „určovať smer“. Ale to neznamená, že sa s tým nedá nič robiť? Naopak. Každý človek má obrovské „vrodené genetické možnosti“, možnosti zmeny genetiky a teda aj duchovnosti. A to všetko sa však dá realizovať veľmi jednoducho – zmenou myslenia ...... Nič viac!! Len myslenie ........ a máte za pár rokov zmenený život a teda aj osud!! Ale myslenie ak chcete zmeniť, musíte čítať a študovať aj knihy p. Kysuckého.

Absolútne dôležité je, aby naša nová generácia, naše deti, boli vychovávané duchovne správne. Preto najdôležitejšie je okamžite riešiť zásadné chyby v školstve. Musí sa okamžite zaviesť oddelené vyučovanie chlapcov a dievčat. Najdôležitejšie, najskôr na základných školách, ale potom na všetkých stupňoch škôl!! Komenský bol v skutočnosti „debil“, pretože zaviedol spoločné vyučovanie dievčat aj chlapcov. Tým tento vyučovací systém zničil „mužnosť“ našich chlapcov a neadekvátne (neprirodzene, mylne) zvýšil mylné sebavedomie dievčat!! Podrobne v knihe Obroda Slovanov.

Chceme však vytvoriť širokú „kádrovú základňu“ slovanského myslenia pre nás a naše deti ....Špičky nemajú žiadny význam, ak nemajú podporu z más priemerných ľudí. Vôbec nás nezaujíma Vaša politická príslušnosť, alebo náboženské presvedčenie. Môžete patriť k maďarskej strane, ako aj ku Ficovi, Kiskovi, Matovičovi, Kotlebovi.... jedno. Myslenie je pre Obrodu Slovanov principiálne najdôležitejšie....

Muži sa delia na slabých a silných, alebo na „otrokov“ a bojovníkov! Len bojovníci dušou aj myslením môžu niečo rozhodnúť a zmeniť. Slabí muži – teda ženskí muži, ktorí nechcú „ženu udrieť ani kvetinou“ – sú asi geneticky poškodení....! Ale aj takéto poškodenie sa dá liečiť myslením – dôkladne analyzované v hlavnej knihe. Muži, ktorí hovoria svojim ženám o svojej práci a svojich kamarátoch.... umývajú doma riady, upratávajú – robia ženské práce - sú žiaľ „kresťanskí dobráci“ nechápajúci nič ........ Ľutujem, ale kresťanstvo je náboženstvo (pre) otrokov ..... To nám Slovanom priniesli „západní“ vyslanci Cyril a Metod..... Viac aj v štyroch knihách Kysuckého.

Nebojte sa. Hláste sa, aj keď viete, cítite, že ešte nie ste „bojovník“ na úrovni „Člena RS“. Komunikáciou - myslením medzi sebou sa budete „ostriť. Ako myslite, tak sa mení aj genetika vášho tela a teda aj následný osud. Len zmena myslenia dokáže „zázraky“. Žiadna láska..... to nedokáže, hlúposť!! Láska je pasivita! Múdrosť je aktivita. Pasívna láska nedokáže zmeniť nič! Na realizáciu významnej zmeny je potrebná sila, odhodlanie, .... zlosť zo súčasného stavu, zmenené myslenie. Dúfam, že ste pochopili princípy uvádzané v knihe Obroda Slovanov?! A nová „globálna uhorská“ zmena myslenia sa výrazne urýchli komunikáciou s ľuďmi, ktorí majú iné-chybné myslenie..... Je to „sugescia“, zasiate nové myšlienky budú pracovať už nezávisle od Vás – prvotných „odvážnych“ mysliacich! Už nič nezastaví tie „ovce“ prekročiť rotujúce valce .... (zásadný princíp fungovania božskej energie uvedený v hlavnej knihe OS)  pracovať na inom myslení!! Sila je aktivita a slabosť je pasivita. A z tohto stavu pasívnej lenivosti myslieť, vzniká zákonite nechápanie........ hlúposť!

Opakujeme, všetci prihlásení budú medzi sebou o sebe vedieť, tak to zariadi naše OZ. Dúfame, že Vás budú tisíce........ A z kvantity Vás všetkých časom určite „vyrastie“ OBROVSKÁ kvalita!!! Som si tým istý.

Tento program – program nášho OZ - má ciele, ktorých naplnenie sa my „starší zo socializmu“ už asi nedožijeme. Nevieme..... Ale určite vieme, že dôsledky tejto zásadnej ideológie „prvotnej duchovnej obrody a následného spojenia Slovanov“ sa rozšíria po celej planéte! A toto sme odštartovali My.... Chápete silu toho, čoho sa zúčastníte?! ... na maličkom Slovensku??!! Zo Slovenska budú „spontánne“ prúdiť myšlienky, ktoré budú meniť Svet........... Tak vytvoríme Nové Uhorsko!