Politická strana Obroda Slovanov

Dostali sme niekoľko návrhom od verejnosti, aby sme založili politickú stranu Obroda Slovanov, v ktorej by sme presadzovali idei a myšlienky uvádzané v mojich knihách.

Som si istý, že pri „demokratickom“ súdnom a mocenskom systéme to nemá žiadny význam. Na to treba financie.....

Ale ak by sa našiel subjekt, ktorý by do tejto politickej strany investoval 2 milióny EUR, tak tú stranu založíme a potom uvidíte......... Samozrejme, že ten, kto uhradí tieto peniaze, bude to jeho čistý dar a nikdy sa mu nebudeme ničím revanšovať na oplátku...... Takže ako vidíte...... je to nereálne!

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký