Najdôležitejšia kniha „Obroda kresťanského náboženstva Slovenov"

Vatikánske kresťanstvo a Biblia sú sfalšované.

Prví kresťania boli Ariánisti a boli Sloveni.

Cesta „Duchovného bojovníka“ Slovena.

 

Najdôležitejšia kniha

Predslov

Vatikánski Satanskí kresťania nás Slovenov a aj Ruských Slovanov, naše deti, totálne oklamali, podviedli, okradli.... My Slováci-Sloveni sme „Otcovia“ Ruského národa Slovanského!! Ruský národ Slovanský vznikol z nás Slovenov!! ...... Preto Ruský Slovanský národ má ochrániť svojich „rodičov“, svojho Otca“... A naopak, my Slováci máme chrániť a podporovať „naše deti“, teda Ruský Slovanský národ.

Neveríte? Tak teraz len krátko citujem z internetu krátku súhrnnú správu od iného Slováka....

Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov - Slovenov (Sloven, Slovenka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec. Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi.

(Moja poznámka : Myslím si, že pán Ferák hovorí o obyvateľoch Slovenska, takže ak od toho odpočítame 10 % Cigánov, tak je to až 95 % Slovákov, teda vrátane údajných Maďarov, ktorí však geneticky neexistujú.... Maďari sú geneticky Slováci – teda starí Uhri! Maďarský jazyk bol umelo vytvorený z Turečtiny približne v období 1750 až 1800 n.l. Maďarsko pred r. 1750 n.l. neexistovalo, to bolo Uhorsko a Uhri boli Sloveni, teda Slováci. Preto dejiny Maďarska pred r. 1750 n.l. sú doslova vymyslené a totálne sfalšované. Podobné to je aj s Rumunskom. Rumuni sú geneticky Slováci a Rumunčina bola tiež umelo vytvorená v tom istom období z latinčiny. Pred r. 1800 n.l. viac ako 95 % populácie Rumunska hovorili po slovensky. Z nárečia rumunských Valachov na strednom Slovensku Ľ. Štúr vytvoril spisovnú slovenčinu. )

Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. Gény, ktoré máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi. Obdobný genetický výskum radí (v Európe) Walesanov na druhé miesto. Totiž cez 70% obyvateľov Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na ich územie. (Inde som čítal, že Walesania sú starí len 4500 rokov.)

Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským národom. V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a lingvistu prof. Pricea, ktorý považoval slovenčinu za kľúč ku všetkým slovanským jazykom" a za médium na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9.s.). Profesor J. Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave. Poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali poľský návrh: „Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky". (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989).

Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj historický prameň ruského stredovekého kronikára a letopisca Nestora (1056 – 1114 n.l.). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci Povesti dávnych liet obdobne tvrdí, že Slováci (Sloveni) sú pôvodným a teda najstarším slovanským národom....

Takže je jasné, že slovenčina je najstarší jazyk v Európe a všetky jazyky v Európe vznikli zo slovenčiny! Preto už vieme, prečo sa nám Slovákom javia jazyky ako angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina... ako primitívne  a jednoduché jazyky!

Ale to je nič!... Masa dôkazov o tom, že my Slováci sme rodičia Ruského Slovanského národa, ktoré nie je možné neakceptovať, je v tejto knihe a aj v iných mojich starších knihách a už aj v mnohých iných písomných zdrojoch! ..... Satan má problémy...?

Vieme, že Vatikán je sídlo Satana. Tak znárodnime ich majetky na Slovensku a obnovme na nekonečne vyššej „Duchovnej“ úrovni naše pôvodné prvotné Slovenské kresťanstvo! To, že prví kresťania na tejto planéte boli Sloveni, teda naši predkovia Slováci, to je pravda. Ale o tom Ariánizme je to zložitejšie. Je to dobre premyslené prekrývanie pravdy Vatikánom o skutočnom kresťanstve. O tom podrobnejšie v knihe. Jedno je však pravda, prví kresťania boli nasledovníci Ježiša Krista... Preto aj súčasní kresťania musia byť nasledovníci Ježiša Krista.  A Ježiš Kristus pôsobil najskôr, dlhodobo... a hlavne v Karpatskú a Podunajsku! ... Určite nie v Izraeli! Ak skutočne prišiel do Izraela?, tak tam ho potom údajne židia zabili? Ale neverím Vatikánu nič! Aj to môže byť podvod!!

Schopní muži na Slovensku sa už smejú a hovoria si medzi sebou : „Vatikán už vie, že my už vieme“.

To čo píšem v tejto knihe o Vatikánskom kresťanstve a Vatikánskom Satanizme sa nevzťahuje na Ruskú pravoslávnu cirkev. Ruská pravoslávna cirkev nie je pod mocou Satana. Avšak je pravda, že aj Ruská pravoslávna viera je chybná...! Ale u Ruskej pravoslávnej viere je možná oprava, teda vysvetlenie, čo je to „Duch svätý“, ako funguje... Musia prebrať túto moju knihu ako súčasť kresťanského pravdivého náboženstva a hlavne odstrániť z Pravoslávia Starý zákon a ... nezmysly typu „Pavlových“ výlevov Satanovej pomotanej mysle .... a bude všetko OK! Toto nie je možné urobiť s Vatikánskym kresťanstvom, pretože Vatikán je doslova sídlo Satana! A preto nie je možná žiadna oprava Satanovej moci!

Asi pred 20 rokmi (nepamätám sa už, možno to bolo len pred 15 rokmi?) bola na Slovenskej televízii diskusná relácia s reportérom Hríbom. Mal v štúdiu „Židovského rabína“ na Slovensku Karola Sidora!... Myslím, že bol z Bratislavy. Veľmi dobre sa na to pamätám....  Hríb sa počas celej tej relácie snažil navodiť atmosféru, že židia a kresťania sú si veľmi blízki... Že židovské „Vatikánske Biblické“ náboženstvo a kresťanstvo sú podobné. Na konci tejto TV diskusie sa Hríb „sprisahanecky“ spýtal tohto „Karola Sidora“ (on to možno nepochopil), čo si myslí o kresťanskom náboženstve?.... Sidor sa zamyslel.... Premýšľal, čo má povedať.....  Trvalo to neskutočných v TV asi 60 sekúnd... Sidor si dal na čase..... Určite premýšľal, či má povedať, čo si skutočne myslí, alebo má klamať.... A pán Karol Sidor, po tom dlhom čase ticha.... nakoniec povedal : „Kresťanstvo je hlúposť“... Nič viac. Povedal, čo si skutočne myslí. Ďakujem mu, že neklamal!! Tvár aj jeho meno som si zapamätal na celý život. Ak by som ho teraz stretol na ulici a vyzeral by rovnako, okamžite ho poznám. To trápne ticho a potom koktanie Hríba, že to bola zaujímavá diskusia, bola dokonalá komédia...

Chápete vy Vatikánski kresťania, čo si myslia židia o Vašom sfalšovanom Vatikánskom kresťanstve?!...

Možno budem musieť ešte napísať opravu „Nového zákona“, čo je pravdivé a čo je Satanská Vatikánska sionistická židovská manipulácia!? Uvidím.

Biblia je napísaná tak, že je tam aj pravda a aj omyly, ktoré niektoré sú možno neúmyselné, ale hlavne sú úmyselné klamstvá. Ruský mysliteľ a vedec pán Zaznobin povedal, že ak chcete oklamať aj schopného človeka, tak musíte povedať 90 % pravdy a len 10 % úmyselných, ale strategicky dôležitých klamstiev. Takto je písaná aj Biblia. Hoci klamstiev je v Starom zákone viac ako 80 % a v Novom zákone viac ako 30 %.

Na obálke je Slovenský dvojkríž! Tento Dvojkríž Slovenov, našich predkov, je symbol „Ducha“. Tento „Dvojkríž“ nemá nič spoločné s jednoduchým Vatikánskym krížom! ... Opakujem, náš „Dvojkríž Slovenov“ nemá nič spoločné s jednoduchým Vatikánskym krížom. A aj fialová farba je úmyselne vybratá, pretože aj to má svoj významný „duchovný“ dôvod. Podrobne o tom píšem v samostatnej kapitole.

Táto moja kniha je proti Satanskému Vatikánu a iným Satanským ideológiám na tejto planéte!

Mnohí ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že som vydal „nejaké“ knihy... Ale väčšina ich skoro žiadne z týchto kníh nečítali... A práve tí, čo nič nečítali, sa ma provokačne pýtajú, prečo sa tak povyšujem nad nich?..., že píšem nejaké knihy?! ... Prečo nie som ako oni?...  No preto, pretože som možno aj 1000 krát a viac schopnejší chápať „Ducha“ než vy, ktorí mi závidíte a neprajete my, že ja píšem! ...Tak čo s vami nevzdelancami a závistlivcami? Ktorí ma kritizujete, hoci ste nečítali žiadne moje knihy a bežne nečítate žiadne filozofické knihy?! .... Dokonca, čím väčší hlupák, tým má väčšie sebavedomie, tak tým mi viac nadáva na internete, že som duševne chorý a majú ma zatvoriť do blázinca...? Ale ja si skutočne myslím, ako sa spieva v tej slovenskej pesničke asi toto : „Vy si myslíte o nás, že my sme blázni, ale toto isté si my myslíme o Vás“.

Pritom aj tak píšem v každej mojej knihe, neverte mi! Čo ak sa mýlim? Nie som Boh a preto aj ako zásadne duchovne výrazne schopnejší, než vy ostatní okolo mňa, sa určite v mnohých veciach musím mýliť!!...

Ale mám tú odvahu, že píšem niečo, čo odporuje všetkým súčasným svetovým náboženstvám, demokracii, ľudským právam, demokratickej emancipácie žien, slobodnej tržnej ekonomike, OSN, celému súčasnému právnemu systému na Zemi .... Mám odvahu! To je dobré. Ale čo, ak sa mýlim? Moje knihy sú len pre tých, ktorí majú výrazne nadpriemerné schopnosti myslenia a nemajú strach zo svojich myšlienok. .... Pritom všetky moje knihy píšem tak, aby vety boli krátke a aby boli čo najjednoduchšie... F. Nietzsche s jeho geniálnou knihou „Tak hovoril Zarathustra“, ktorej nerozumejú ani profesori filozofie na Slovensku a Čechách (diskutoval som o tej knihe s niektorými), je pre mňa odstrašujúce!!!.... Geniálna kniha a nikto jej nerozumie... Možno, ak budem mať čas, tak ja napíšem moju analýzu tejto geniálnej knihy...

Hlúposť a nevzdelanosť je skoro nekonečná na tejto planéte bláznov!! Táto duševne chorá ľudská civilizácia sa nikdy nesmie dostať za hranice tejto Slnečnej sústavy!... Všade, všade kde by títo „ľudskí mutanti“ prišli, by spôsobili Sionistické-Chazarské, Vatikánske a iné.... fanatické ničenie všetkého, ako to robia aj tu na Zemi.

 

Citát:

Pýtali sa geniálneho Švajčiarskeho psychiatra C. G. Junga, že či verí v Boha. Mimochodom na Západe ešte okolo r. 1965-1975 sa „hádali“, či je väčší génius Západu A. Einstein s jeho „Teóriou relativity“, alebo C.G. Jung s jeho „teóriou o ľudskej psyché“....

Jung na vyššie uvedenú otázku odpovedal : „Neverím v Boha, viem, som si istý, že Boh existuje.“........

Chápete? Geniálne.... Jung Vám povedal, že viera je labilná a neistá.... Verím, a čo ak zajtra už neverím?...Viera nie je myslenie!.... Všetci priemerní v niečo veria a celý ich život je prehliadka mnohých ich omylov...., ako sa zmýlili v ich vierach....

Ale Jung jasne povedal, že on vie...., je si istý!!!, že Boh existuje!!!

Približne od r. 1995 Západ a Vatikán robia všetko pre to, aby Junga a jeho teóriu o ľudskej psyché  odstránili z vedeckého poznania Sveta... Ja osobne si myslím, že aj Jung bol geneticky haploskupina R1a, teda Slovan!! Pretože vzájomná závislosť medzi Hmotou a Duchom je so zvyšujúcou sa kvalitou Hmoty a aj Ducha nakoniec nekonečná a dokonalá!!

 

Preto samotná viera nestačí!!

Nenadávajte Vašim susedom a rodinným príslušníkom a kamarátom a spolupracovníkom, že sú hlúpi. Vcíťte sa do ich myslenia, čo majú urobiť, ak nevedia? Teda ako sú pod vplyvom omylov? Preto učte ich, učte ich, vysvetľujte im a vysvetľujte im ... A buďte nekompromisný, že viete, čo hovoríte.

Je jasné, že nás „duchovne osvietených“ je veľmi málo. A vždy nás bude málo, ale nenechávajme si svoje vedomosti len pre seba a svoju rodinu.... Šírme ich všade okolo seba. A nesmiete byť slabosi a mať strach! To nikdy.... až do smrti!

Súčasní pomýlení a doslova žiaľ duchovne „pokrivení“ kresťania Vatikánski hovoria, že „Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“.  To je principiálny omyl toho, ako funguje tento vesmír.          Predstavte si, že ak Vás ten kameň dobre trafí do hlavy, tak Vás môžu týmto kameňom aj zabiť.... Teda ten, kto do Vás kameňom, má v úmysle Vás hoci aj zabiť?!... On, hádžuci ten kameň, o tom vie!!... Opakujem, tento útočník hádžuci kameňom vie o tom, že Vás môže aj zabiť!!  A Vy „Kameňom napadnutí“ to necháte, že Vás chcú zabiť?...

Tak mysleli aj „duchovne“ pomýlení Budhisti v Indii a tak ich veriaci v Korán, ktorí prišli do Indie v stredoveku zo západu , tak ich všetkých vyvraždili ako ovce.... Budhizmus sa odvtedy v Indii už nikdy nespamätal z totálnej porážky a zničenia!.... Však len zločinec hádže kameňom, aby vás možno aj zabil. Preto spravodlivý – v spravodlivom súdnom systéme (taký teraz na Zemi neexistuje) vás bude žalovať na súde, aby súd spravodlivo rozhodol... A nebude hádzať kameňom! Preto ja hovorím, že „Kto do mňa kameňom, ja mu odseknem hlavu“. A to urobím ale bez nenávisti a bez emócii, ale v sebaobrane, aby som ochránil svoj život... A predtým ešte, ak to bude možné, tak tohto potenciálneho útočníka, ako hodí tým kameňom, upozorním, aby to nerobil, že sa budem brániť!! To je veľmi dôležité!! Toto si zapamätajte na celý svoj život! Nesmiete okamžite zaútočiť, aby ani náhodou to nevyzeralo, že ste útočníka vyprovokoval, aby ste mohol na neho zaútočiť! ... „Duch“ vás sleduje!! ... „Duch“ sleduje vaše myšlienky.... Ducha nikdy nikto neoklame!! Duch musí vedieť, že sa skutočne bránite!!.... O tom všetkom .... o Duchu je táto kniha – návrat k pôvodnému Slovenskému kresťanstvu Ježiša Krista!

 

Ježiš Kristus bol Sloven! Javí sa?... A ja tomu z princípu môjho myslenia, ako je sfalšovaná celá Biblia a aká je logika myslenia, tvrdím, že drvivá väčšina udalosti Starého zákona sa neodohrávali na blízkom východe, ale v Panónii a Karpatsku. Biblia je totálne sfalšovaná, hlavne ich Starý zákon!

 

Hlavne si všetci čitatelia musíte uvedomiť, že Satanová myseľ, ktorá ovládla Vatikán asi pred 500 rokmi, tak totálne sfalšovali aj celé dejiny Európy a Sveta. Ruská akadémia vied, akademik Fomenko aj s kolektívom, dokonale dokázali, že celé dejiny sú sfalšované a reálne dejiny sú výrazne kratšie!!! V 3-roch cykloch sú dejiny sfalšované! Pritom táto „Ruská akademická“ matematická štatistická analýza vychádzala zo 100 najdôležitejších historických prameňov, ktoré sú však všetko opisy originálov alebo opisy opisov?... Žiadny originál!! Všetko Vatikánske falzifikáty... Všetky knihy a záznamy asi od r. 1500 n.l. Vatikán a ostatné sily Satana, začali ničili a páliť.... Asi do r. 1800 n.l. sa Vatikánu podarilo zničiť všetky písomné materiály a totálne prepísať a sfalšovať celé dejiny Európy a aj Sveta!!... Aj Alexandrijskú knižnicu spálili!.....  Chceli spáliť aj knižnicu v Moskve, myslím, že to bolo v r. 2018!... Už si presne nepamätám. To sa im ale nepodarilo.

Tieto, vyššie uvádzané, vedecké výskumy Ruskej akadémii vied sú na ich oficiálnej štátnej veb stránke: https://chronologia.org.

Takže ...? Falšovanie dejín je takého rozsahu, že sa z toho priemerní „intelektuáli“ asi zbláznite!

Pretože ..... Ježiš Kristus bol Cyril a Mária Magdaléna bol Metod!.....

            Ja o sebe hovorím, že som „DUCHOVNÝ bojovník“, ale v prípade, že ma niekto chce zničiť, tak som odhodlaný sa brániť, ako môžem a v prípade, že útočník ma bude ohrozovať na živote, tak som odhodlaný útočníka aj zabiť! Ale opäť opakujem, musíte si byť istý, že Duch je na Vašej strane a máte „duchovnú“ pravdu!!.... Bránite sa!!

Mor ho!

Je mnoho bojovníkov... Ale len tí, ktorí sa dokážu ovládať a chápať ako myslí Duch a sú presvedčení, že počúvanie Ducha je pre ich život to najdôležitejšie..., len to sú skutoční „ľudskí duchovní bojovníci“.

Aj keď Vás slovne napádajú rodinní príslušníci, spolupracovníci ...., smejú sa z vás, dokonca vám nadávajú (ako mne na internete, že som určite duševne chorý a patrím do blázinca).... to ešte nie je dôvod bojovať. To je pre Vás len „duchovná“ výzva, aby ste ich učili a šírili svoje „duchovné“ vedomosti okolo seba!.... Ale vždy buďte skromní! Nikdy sa nevyťahujte nad tými, ktorí odmietajú počúvať!! ... „Duch“ ich zaručene dosiahne...Takže nenamáhajte sa zbytočne... Ste len predĺžená linka „Ducha“.

Asi 30 rokov sa zaoberám tým, ako funguje Boh, jeho Duch, Satan a zlí duchovia a démoni od Satana. Je to veľmi málo, preto som si istý, že v mnohých veciach sa mýlim. Ale v základných princípoch dúfam?, že sa určite nemýlim!? Mor ho, Sloveni!

Myslím si, že:

-          Človek je zložený z hmotného tela tejto vesmírnej dimenzie, kde žijeme.

-          Ďalej zo „Záhrobného“ tela, do ktorého sa reinkarnuje naša „Duša“ po smrti v tejto dimenzie do Záhrobných vesmírov, teda iných dimenzií, síce tiež hmotných, ale ich hmota je iného druhu a tak tam existujú naše ľudské telá v inom druhu hmoty. Myslím si, že okrem nášho vesmíru - 7.dimenzie -  je ešte 6 ďalších vyšších duchovných dimenzií a jedna nižšia konečná dimenzia - Peklo. Teda celkovo je 8 dimenzií. V každej tejto dimenzii je „telo“ iného materiálneho druhu. Každá dimenzia má svoje „Záhrobie“. Z každého Záhrobia od 7. dimenzie až po 1. dimenziu – teda „duchovne vyššej“ ....  je možné sa reinkarnovať do tejto našej hmotnosti. Ale z jednej dimenzie to už nie je možné – je to „Peklo“. Táto najnižšia 8. dimenzia „Peklo“ (už nemá svoje Záhrobie) je konečná stanica pre všetkých už nevyliečiteľných zločincov a Satanovú myseľ... Z Pekla sa už nikdy nikto nedostane. Po ukončení tohto Sveta, budú všetky duše v Pekle zničené a doslova „recyklované“...

-          A človek má aj Dušu..... Duša je asi nehmotná a prechádza medzi všetkými 7-mi dimenziami a telami a všetkými „Záhrobiami“.... „Záhrobiam“ jednotlivých dimenzií sa hovorí ako, že sú to paralelné vesmíry... Zopakujem, paralelné vesmíry (podľa súčasných vedcov) sú tieto Záhrobia. Každá dimenzia má svoje Záhrobie – teda paralelný vesmír.... V každej dimenzii sú „brány“ -  „portály“, ktoré umožňujú prechod medzi danou hmotnou „dimenziou“ do jej Záhrobia! Ale tento prechod je neprirodzený a škodlivý! Do „Záhrobia“ danej dimenzie sa majú dostať len duše zomretých ľudí v danej hmotnej dimenzii! Podrobne o tom píšem inde v tejto knihe.

-          Existuje „Duch“ .... To je asi najdôležitejšie. Každá častica tohto vesmíru a aj všetkých ostatných dimenzií obsahujú „Ducha“!! „Duch“ je živá myseľ Boha. Bez „Ducha“ nie je možná existencia ničoho. Žiadne iné vesmíry a dimenzie okrem týchto „Božských“, ktoré obsahujú jeho „Ducha“ neexistujú!!

Vatikánske kresťanstvo aj ich Biblia je sfalšované! Vatikán má 3-jediného Boha : „Otec, Syn a Duch svätý“. Zaujímavé na tom je to, že Vatikánski pseudo-kresťania vôbec nevedia, čo?, kto? ..... je ten „Duch svätý“.... Falšovaním pôvodného kresťanstva, teda učenia Ježiša Krista, totiž zabudli na „Ducha svätého“. Tento princíp je Vatikánom a ich Bibliou sfalšovaný. Správne je len Boh a jeho Duch. Ježiš Kristus bol len „vysoká Duchovná“ reinkarnácia, ktorý sa vrodil do tohto vesmíru, 7. dimenzie. Možno bol Ježiš reinkarnovaný z 5. dimenzie, možno z 3. dimenzie, neviem, ale to je jedno. Ježiš Kristu a ani Panna Mária nie sú Boh a ani Duch.

Túto knihu som napísal asi za 4 mesiace, potom som to už len asi 3 mesiace kontroloval a písal som už aj inú knihu....  Teda extrémne rýchlo som ju napísal. Ja už nemám problém s písaním, pretože keď začnem písať, tak už nemusím nad nejakým „duchovným“ problémom rozmýšľať... Ide to ako po masle.... Ale ja musím pracovať a preto môžem písať len večer asi od 18:00 do 22:00 hod. a plus niekedy cez víkend, ak mám čas. Preto nie je v mojich silách opakovane kontrolovať, čo som napísal. Preto ak nejaká časť odporuje inej časti, tak „arbitrom“ v danom „duchovnom“ spore budú moje ostatné knihy....  A tiež.... sa môže stať, že som napísal spontánne správne a negoval som moje iné nesprávne úvahy.... V zásade hlavná je logika myslenia!

Dôležité! Ja sám sebe neverím, či sa nemýlim! Preto ani vy mi neverte. Ale.... hlavne určite neverte už nikdy nič Vatikánu!!! Premýšľajte a učte sa, učte sa ... a premýšľajte a premýšľajte....!! Náš ľudský život je strašne krátky a pritom je veľmi ťažký a zložitý. Doteraz najdôležitejšia moja „Hlavná kniha“ bola „Obroda Slovanov“. Ale týmto sa všetko zmenilo.

 

Toto je moja „Najdôležitejšia kniha“.

Overil som si u veľa čitateľom mojej prvej knihy „Demokracia je principiálny omyl“, ktorú som napísal asi pred 15 rokmi, zaujímavú vec... Hovorili mi min. 30-ti ľudia a možno aj viac ľudí, že keď čítali túto knihu o rok neskôr, potom o 3 roky neskôr..., (najnovšie dokonca v decembri r. 2022 som sa dozvedel o čitateľovi, ktorí ju prečítal po 3-tý krát teraz v decembri...), že čitatelia vždy pri čítaní objavujú veci, ktoré si predtým v texte nevšili, neuvedomili si, čo čítali!! ... To nie je žiadna náhoda!!.... Je to zákonité!!  Prečo to tak je? Platí základné Duchovné pravidlo : „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“... Preto ak čítate prvý krát akúkoľvek moju knihu, tak ste prekvapený tým, čo píšem... Teda pri prvom čítaní môjmu filozofickému učeniu nerozumiete. Ale po prečítaní knihy, ste duchovne vzrástol... Potom pri druhom čítaní logicky musíte chápať vyššie „duchovné“ súvislosti, ktoré ste pri prvom čítaní – prvotnej svojej nižšej duchovnosti – ešte nemohol chápať! ... A tak je to dokola..... Mám jedného čitateľa, ktorý čítal túto moju prvú knihu „Demokracia je principiálny omyl“ už 4 krát... a vždy po prečítaní knihy mi zasa volal,... ako je možné, že si neuvedomil, čo je v tej knihe napísané!! ... A pritom táto „stará“ kniha je veľmi jednoduchá v porovnaní s touto mojou „Najdôležitejšou knihou“...

            Knihu „Obroda Slovanov“ som označil ako „Hlavná kniha“. To platí. A informácie z tejto staršej knihy, ktoré mnohé prenášam aj do tejto knihy, zásadne využívam pri objasňovaní existencie „DUCHA“.... Chápem, že bude pre priemerných mužov a ženy táto moja filozofia – teda „nové“ kresťanstvo Slovenov – trochu zložitá... Ale rozumiete niekto z Vás priemerných tým nekonečným hlúpostiam v Biblii, hlavne v Starom zákone??.... Však skoro žiadny farár na Slovensku nerozumie tým nezmyslom písaným v Starom zákone a ich Starozákonnému Bohu Jehova, ktorý sa v Biblii chová a aj myslí ako jasný Satan!? Opakujem, ich Jehova v Starom zákone je čistý Satan! ... Však si prečítajte Starý zákon!! My Slováci a všetci Slovania nemáme nič spoločné s ich židovským bohom! Nechajme židov, nech majú ich vieru, ich náboženstvo! To nie je problém. Problém je to, že my Slovania sa musíme vrátiť k našej Slovenskej viere, teda k Slovanskému kresťanstvu – prvotnému kresťanstvu nás Slovenov!! Vatikánske kresťanstvo je sfalšované a vyfantazírované židovské Satanské pseudo-kresťanstvo! Kresťan je nasledovník Ježiša Krista. A Ježiš Kristus bol Sloven.

Túto moju „Najdôležitejšiu knihu“ určite budete musieť čítať viac krát!! .... Po celý život.... Uvidíte, akí budete šokovaní, pri druhom čítaní, treťom čítaní..., čo ste si neuvedomili pri čítaní predtým!!  A myslite na to, že každá veta v knihe môže byť pre Vás a Váš život veľmi dôležitá.... Doslova sú vety, state, kde som premýšľal každé slovo a preto sú dôležité každé konkrétne slová... Aj tak mám strach, koľkých omylov som sa zasa dopustil... Ale som asi jediný, kto je schopný niečo takéto napísať a tak som to napísal.

Myslite moji priatelia..... môj národ Slovenov. Som nekonečne hrdý na to, že som Slovák, teda Sloven!

Dovoľujem si Vás všetkých čitateľov označiť za mojich priateľov, ktorí ste dokázali prečítať túto moju knihu. A mám za priateľov aj tých, ktorí síce nie sú schopní prečítať túto moju zložitú knihu, ale sú schopní odolávať Satanovej mysli a sú morálni – nekradnú, neklamú, pracujú a pomáhajú slabším a chudobným...  Žiaľ, ale „duchovne“ priemerní ľudia (nehovorím o vzdelaní, ale o kvalite duše – veľká väčšina univerzitne vzdelaných ľudí sú „duchovne“ hlúpi a teda len priemerní!) nie sú schopní skutočného priateľstva... Duchovne priemerní majú po celý život strach zo všetkého. Oni nie sú schopní priateľstva aj v ťažkých časoch a ťažkých životných situáciách. Zradia Vás vždy... Nie preto, že by boli zlí?, ale preto, že sú „duchovne“ slabí..., sú priemerní... My silní a „duchovné elity“ národa nezatracujme slabých, pomáhajme im, sú „naši“, ale nemôžeme sa na nich spoľahnúť v ničom!

Vy duchovne schopní, vyhľadávajte pre seba priateľov podľa geniálneho slovenského ľudového porekadla :  „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“. Pretože takto sa ochránite pred možnými veľkými problémami, ak sa nejako zapletiete do vzťahu s priemerným človekom. Je iné vynikajúce slovenské ľudové porekadlo : „Zamiešaš sa medzi otruby, zožerú ťa svine.“ ... To je presne to, o čom píšem, že priemerní ľudia sú „duchovne“ slabí“...., vyskytne sa príležitosť?, tak klamú a kradnú!!...

Aj táto moja kniha rozdeľuje čitateľov do dvoch skupín! Jedni ju nedokážu čítať a ju budú trhať a páliť a druhí ju prečítajú a budú premýšľať.... Vy, kto ste dokázali prečítať túto moju knihu, tak ste duchovne silní a teda „duchovne“ ste určite môj priateľ... A ja som Váš priateľ tiež!

 

OBSAH :

Úvod

 1. Základné zákony tohto vesmíru
 2. Ako „duchovne“ funguje Zem a tento vesmír

            2.1 Časť 2.1 - Ako sa prejavuje Boh – zdroj energie - v našom vesmíre

            2.2 Časť 2.2 – Sen o Duchu

            2.3 Časť 2.3 – Náš „Dvojkríž Slovenov“ nemá nič spoločné s Vatikánskym „jednoduchým“ krížom

            2.4 Časť 2.4 – Princípy Satanizmu Vatikánskeho (neSlovenského) sfalšovaného kresťanstva

            2.5 Časť 2.5 - Aký je Satan v našom vesmíre

            2.6 Časť 2.6 - Kastové rozdelenie ľudí na dve základné skupiny – žiadna demokratická rovnoprávnosť a rovnocennosť

            2.7 Časť 2.7 - Demokracia je Satanová myseľ

            2.8 Časť 2.8 – Prečo je slobodná tržná ekonomika „duchovná“ katastrofa

            2.9 Časť 2.9 – Ľudské práva – Satanová myseľ

            2.10 Časť 2.10 - Vatikánske sfalšované kresťanstvo a aj islam sú omyly

            2.11 Časť 2.11 – Prečo Sloveni Ukrajinci tak sklamali a vraždia sa s našimi deťmi Rusmi

            2.12 Časť 2.12 – Sankcie, teda úmysel škodiť – duálne vždy vyprodukuje opak, teda „Duchovnú“ podporu a šťastie sankcionovaným

            2.13 Časť 2.13 – Šport v demokracii je Satanová myseľ

            2.14 Časť 2.14 – Vojna

            2.15 Časť 2.15 – Hovoriť vždy len pravdu?

 1. Hlavné tézy C.G. Junga dokazujúce existenciu Ducha a Záhrobia
 2. Sila Satana - Akašické záznamy
 3. Prvá a základná metóda posilňovania duše – myslenie
 4. Druhá metóda posilňovania duše – využitie emócií
 5. Tretia metóda posilňovania duše  - blokovanie strachu
 6. Štvrtá metóda posilňovania duše – výchova duchovného bojovníka
 7. Piata metóda posilňovania duše – využitie sexuálneho libida pre konečné osvietenie
 8. Šiesta metóda posilňovania duše – ako „osvieteným“ bojovať so Satanom a jeho démonmi
 9. Siedma metóda posilňovania duše – ako podriadiť priemerných pod seba
 10. Ôsma metóda posilňovania duše – ako bojovať a „duchovne“ zničiť zločincov „duchovných“ v tomto vesmíre
 11. Deviata metóda posilňovania duše – musíte byť schopní vzdať sa všetkého
 12. Desiata metóda posilňovania duše – ovládnite svoju sexualitu
 13. Jedenásta metóda posilňovania duše - ako je to s alkoholom a inými drogami
 14. Dvanásta metóda posilňovania duše – posilňovanie mozgu aj tela
 15. Trinásta metóda posilňovania duše – hlúposť trénuje myslenie
 16. Štrnásta metóda posilňovania duše – neverte nikdy Satanskému pozitivizmu
 17. Pätnásta metóda posilňovania duše – jedlo a smrť
 18. Šestnásta metóda posilňovania duše – rozlišujte a porovnávajte sily duší okolo seba
 19. Sedemnásta metóda posilňovania duše – chyby prenosu
 20. Osemnásta metóda posilňovania duše – plameň spaľuje „zlú energiu“, voda čistí dušu
 21. Satan nie je priateľ ani svojim sluhom
 22. Princípy existencie
 23. Zákaz Slovanom krížiť sa s Duchovne nižšími rasami
 24. Kto do mňa kameňom, ja mu odseknem hlavu
 25. Slovenské katolícke Vatikánske  a iné kresťanské „obchodné organizácie“ sa musia znárodniť a ich majetky sa prepožičajú novému „Kresťanstvu Slovenov“.
 26. Aká bude stratégia prechodu od Vatikánskeho Satanského protiSlovanského náboženstva k pravdivému učeniu o Bohu a vesmíru starých Slovenov, potomkov z Hyperborey a Veľkej Tartárie
 27. Život je veľmi ťažký a zložitý – 4 fázy života
 28. Hriechy, slabosti – Satanová myseľ

30.1 Strach

30.2 Zlosť, hnev, negatívne emócie

30.3 Nenávisť

30.4 Moc – nebezpečná droga

30.5 Sebaľútosť

30.6 Lenivosť

31.7 Chorobná ctižiadosť

32.8 Domýšľavosť (pýcha)

33.9 Krádež

34.10 Klamanie

35.11 Chyby z emocionálneho prenosu

36.12 Otrocké ľudské rasy?

 1. My Sloveni – stratená rasa
 2. Naša Slovenská duchovnosť je stará až 8000 rokov
 3. My Sloveni sme zničili Satanskú Rímsku ríšu
 4. Aké sú zásadné rozdiely medzi Západnou Vatikánskou civilizáciou a civilizáciou Slovenov (aj ostatných Slovanov)

29.1 Všeobecná vojna proti Slovanom

            29.2 Sfalšované dejiny Slovanov a Slovákov Západom a Vatikánom

 1. Genetika a myslenie
 2. Pokrok
 3. Vytvorenie nového „Duchovného“ Veľkomoravského Uhorského štátu Slovenov
 4. Hierarchická organizácia štátu a spoločnosti „duchovných“ Slovenov
 5. Duchovný štátny súdny systém – Opak súčasného Satanského Rímskeho práva
 6. Nové štátne zriadenie nás Slovenov

Záver

 

Úvod:

 

K tejto knihe postupne kráčam veľa rokov...

Predchádzajúce moje knihy sú moje filozofické a psychologické teórie. Ale ja nemôžem v každej knihe opakovať celú moju teóriu existencie vesmíru a Boha a Satana. To by každá kniha bola väčšia a väčšia... Preto sa musím odvolávať aj na iné moje knihy, ktoré som už vydal a nechcem, hlavne nemôžem, z hľadiska praktického rozsahu tejto knihy, opakovať ich ani v tejto knihe. Napísal som tieto knihy, ktoré boli tiež moja filozofická a duchovná príprava k napísaniu tejto najdôležitejšej knihy:

-          Demokracia je principiálny omyl (aj DjePO)

-          Kresťanská civilizácia je omyl (ďalej aj KCjeO)

-          Zásadné omyly Západu a Vatikánu (ďalej aj ZOZaV)

-          Obroda Slovanov (aj OS)

-          Zbytočná vakcinácia a druhé vydanie „Nebezpečná vakcinácia“ (aj NV)

-          Slobodná tržná ekonomika je KATASTROFA (aj STEjeK)

-          Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov (aj VjeUNS)

-          Svetová vojna v r. 2025 (aj SVr2025)

-          Demokracia je totálny nezmysel (aj DjeTN)

-          Záhady ľudstva, Zeme, vesmíru (aj ZĽZaV)

V každom prípade všetky tieto knihy, okrem knihy „Nebezpečná vakcinácia“, sú čiastkovými krokmi a duchovnými výskumami, ktorými som prechádzal a doplňujú túto moju filozofiu. V tejto knihe sa koncentrujem už len na skúmanie Ducha a nie Hmoty. Hmote som sa významne venoval v predchádzajúcich knihách. Toto je moja jedenásta kniha.... Hovorí sa, že číslo 11 je číslo víťazstva..... Uvidíme.

Tento vesmír je duálny vzťah Hmoty a Ducha.

Preto všetky tieto moje knihy sa musia zahrnúť do celej mojej teórie o Bohu a Satanovi a „Novom Slovenskom náboženstve“ o tomto vesmíre!! Pritom však v prvých knihách bolo ešte veľa omylov, ako som premýšľal, tak som stále viac omylov odstraňoval. Takže ak v novšej knihe píšem ináč, ako v staršej, tak v danom prípade je názor v staršej chybný! ... Chápte, že nie som Boh....

Teda všetko sa to trochu komplikuje, čomu sa maximálne bránim! Mám stále v úmysle vydávať argumentačne stručné a krátke knihy.... Nikto nemá čas čítať dlhé „litánie“... a ja osobne už vôbec nemôžem počúvať tie „pretiahnuté“ videá na internete.... Rozprávajú v tých videách hodinu, aj viac... a v podstate nič zásadného skoro nikdy nepovedia... Prečo? Pretože autori tých videí sú väčšinou „duchovne“ len priemerní ľudia!! .... Tak toto nie sú moje knihy a takto budem pokračovať aj ďalej.

Pritom filozoficky aj psychologicky, až do tejto knihy, je moja hlavná a „základná“ kniha OS. Ktorá zasa vznikla vďaka predchádzajúcim knihám a z ktorej potom všetky ďalšie knihy vychádzajú. Ale táto kniha je na inej úrovni... Je to akési „duchovné“ a filozofické  najvyššie zavŕšenie mojich všetkých kníh a aj „Hlavnej knihy“ OS.

Ako je možné, že som sa dostal do tohto štádia, že som sa rozhodol písať o tak strašných veciach, ako napr., že len myslením je ľahko možné zabiť akéhokoľvek človeka?!... A že Vatikánske katolícke náboženstvo je OMYL!?

V knihe OS v Úvode píšem, ako som mal sen, ktorý predpovedal  moju smrť pádom lietadla a ja som aj tak odmietol uveriť môjmu senu... V tom okamžiku som zažil „smrteľný studený potiaci kolaps“ celého tela... Bolo jasné, že v lietadle zomriem.... Bol to let do Moskvy a späť. V tom čase bola Čečenská vojna. Do Moskvy som sa dostal v poriadku. Ale pri odlete z Moskvy nastali veľké problémy.... Vedľa mňa sedela riaditeľka pobočky VUB banky v Moskve a keď sme meškali asi pol hodiny, tak začala nadávať, že tí Rusi stále meškajú... Ja som sa „tajomne“ usmial a povedal som jej, že to je úplne vedľajšie, že horšie bude, ak 10 km nad zemou nám v batožinovom priestore vybuchne bomba a mi už nedoletíme...!!  Vtedy pochopila, že som určite blázon... Smejem sa...  No ale asi o pol hodiny neskôr, prišla do lietadla skupina si 10 pasažierov, ktorí hovorili, že na letisku je strašný zmätok ... a z nášho lietadla vykladajú batožinu...., asi poletíme iným lietadlom? Leteli sme asi o hodinu neskôr tým istým lietadlom!! .... Tá riaditeľka z VUB Moskva vedľa mňa sa triasla celý let, ako by mala zimnicu.... A pri vystupovaní v Bratislave ma žiadala, aby som sa podpísal pod fotku jej vnučky a aby som jej prial všetko dobré... Overiť si toto môžete u tej riaditeľky. Podrobne je tento sen opísaný v knihe OS.... Vtedy tí všetci ľudia v tom lietadle mali obrovské šťastie, že som nakoniec v tom lietadle bol aj ja... Ak by som tam nebol, tak by všetci zahynuli....  Odvtedy som nechápal, prečo ma „Duch“ zachránil?? ... Možno to bolo pre túto moju 11. knihu? ... Neviem.

Pre priemerných ľudí – teda prvé 3 skupiny (zvieratá, zombí-otroci, démoni – píše Rus Pjakin), ktoré uvádzam aj v knihe „Demokracia je totálny nezmysel“, je táto kniha duševne veľmi ťažká.... Predpokladám, že 80-90 % ľudí na Slovensku nie sú schopní ju čítať.... Žiadny problém. Oni sa budú učiť od Vás ostatných, ktorí im budete hovoriť, čo ste sa dočítali. Títo ľudia skutočne nerozumejú .... a neveria v existenciu „Ducha“ a Satana!

A teda, prečo ja?... Toto si myslím. Boli vytvorené u mňa 4 základné predpoklady :

 1. Vhodná štruktúra mozgu – tým myslím genetické predpoklady.
 2. Starí rodičia svojim myslením vytvorili „duchovné rovnorodé“, hierarchické podmienky pre reinkarnáciu vhodnej duše, ktorá mala karmicky silné predpoklady rozvíjať sa proti všeobecnej Satanovej mysli – teda to som ja.
 3. Starý otec z matkinej strany videl viac krát noci „smrtku – zahalenú ženu“, ktorá išla po dedine a on vedel dopredu, kde ona vošla, v ktorom dome niekto zomrie. A ja som od neho zdedil určité genetické dispozície.
 4. Moja matka je výnimočná „čistá duša“, ktorá pri „duchovnej“ podpore môjho otca pri prvom tehotenstve, dokázala pritiahnuť na Zem túto moju reinkarnáciu.

Ale nemajte strach. Ja sa nechcem vyvyšovať nad Vás priemerných. Ja som skoro nekonečne schopnejší, ako vy priemerní! To je realita. Napriek tomu neustále vo všetkých mojich knihách Vám píšem, že mám stále pocit, že ničomu nerozumiem!!.. Som len málo „vzdelaný“ človek... Mám pocit, že čím som starší, tak tým menej rozumiem veciam.... Aké som mal „obrovské“ sebavedomie o mojich intelektuálnych schopnostiach, keď som mal 40 rokov??... Nič z toho už neplatí!... Potom, ako som začal písať knihy?... Začal som chápať, že ničomu nerozumiem!....

Ja osobne som sa určite nechcel reinkarnovať na túto planétu bláznov a opíc. Ale energetické a teda duchovné vesmírne – aj záhrobné – sily ma tu poslali.... Myslím si, že doslova proti mojej vôli!

Táto sila „Ducha“ nášho Boha nemá zľutovanie...

Vhodná štruktúra mozgu je základ! Už som veľa napísal, že ak nemáte dobrú genetiku, tak z Vás nikdy nič nebude! Napr. z „geneticky“ neprispôsobivých Cigánov nikdy nebude žiadny atómový inžinier! To nie je možné!! Síce Cigáni sú extrém, ale je to dobrý príklad pre vysvetlenie, ako funguje dualita „duch-hmota“ – podrobne v prvých kapitolách.

Tak isto z geneticky poškodených veriacich v Korán, ktorí sa rozmnožovali sesternice a bratranci medzi sebou a tak bola zásadne poškodená genetika detí týchto rodičov... tiež nič nebude!

Taktiež genetika černochov neumožňuje týmto ľuďom tie možnosti, ako má genetika Slovanov, prvotná genetika bielej rasy.... Viete už z mojich kníh, že ostatné genetiky bielej rasy vznikli degradáciou z prvotnej Slovanskej genetiky bielej rasy... Preto aj mne je ťažko...., keď myslím na to, že títo zdegenerovaní, asi budú vyvraždení v 3. svetovej atómovej vojne v r. 2025, ako píšem v mojej rovnomennej knihe?

Neviem a dúfam, že svetová atómová vojna nebude.

Ja neustále pochybujem o svojich názoroch... Nemýlim sa zasa? Ako už toľkokrát? Neverte mi... A opakujem, neverte mi... Premýšľajte, vy, ktorí ste toho schopní..., čo môže byť pravda a čo je zasa len môj omyl!!

Možno som len „primitívny duchovný burič a revolucionár“.... ako aj sfalšovaný Ježiš?... Ja viem, že po mne prídu iní - podstatne schopnejší - chápajúci Ducha a existenciu tohto vesmíru a aj 7 „záhrobných“ dimenzií nad týmto vesmírom, plus Peklo (pod týmto vesmírom), kde sa reinkarnujú duše zomretým ľudí.

V máji r. 2022 mi nejaký môj čitateľ poslal mailom obrázok, ako dôkaz mojej teórie o vzťahu Hmota-Duch, teda mozog-myslenie. Na obrázku bol úbohý, skutočne nechápajúci černoch, ako sa pozerá, že z kohútika tečie voda do jeho koša – plastová nádoba na pevné veci, ktorej pórovitosť bola min. 50 %, pritom otvory v stene v tomto veľkom koši boli rozmeru cca 10x10 mm ...... a ten jeho kôš sa stále vodou neplní a neplní...?! Chudák černoch nechápal, prečo sa jeho kôš neplní ....

To je genetické! On nie je schopný pochopiť ani základné fyzikálne zákony! Ako môže správne logicky chápať existenciu Ducha? On môže len „veriť“.... Ale aj oni majú právo na život a duchovný rast, pretože so zmenou myslenia sa mení aj hmota a teda kvalita mozgu! A teda aj týmto geneticky poškodeným musíme umožniť, aby pod vedením „Obrodených Slovenov“ a ostatných „Obrodených Slovanov“, smerovali k Duchu! Ale títo nás nesmú nijako obmedzovať. Pretože oni sú hierarchicky na nižšej úrovni a preto nesmú mať žiadne „rovnocenné“ práva, ako my - duchovne nadradení Sloveni a Slovania!! ... Ale dôrazne upozorňujem, že my „duchovne hierarchicky nadradení“ nesmieme zneužívať naše postavenie!! ... Ale ak do nás hodia doslova „kameňom“ s cieľom nás zabiť, tak musíme byť „Duchovne“ pripravení sa brániť a v sebaobrane ich zabiť skôr, ako oni zabijú nás!!

Tvrdím, že zvieratá majú umožnený veľmi dobrý „voľný“ prístup k „Duchu“. Preto aj staré ľudské „primitívne“ civilizácie a národy, ktoré neprešli „demokratickou židovsko-Chazarskou“ falzifikáciou o podstate „Ducha“, majú výnimočné vedomosti o „Duchu“ a schopnosti jeho ovládania!

Teda v našom vesmíre to nie je o Bohu, ktorý vytvoril tento vesmír (a aj ďalších 7 vesmírov plus Peklo), ale je to hlavne o jeho „Duchu“... Pretože v tomto vesmíre a jeho ostatných vesmíroch „ON“ nie je prítomný... Je tu len jeho „Duch“.

To by k Bodu 1 o štruktúre mozgu na úvod stačilo.

Ako je to s Bodom 2,3,4?

V knihe „Obroda Slovanov“ mám „Kapitolu 31 – Len myslenie je život“. V tej knihe a hlavne aj v Kapitole 31 dokazujem, že myslenie mení hmotu. Teda Duch je schopný zmeniť Hmotu. ... Teda myslenie je schopné zmeniť mozog...... Ale Duch dopredu určuje, aká reinkarnácia duše sa dostane do akého tela, teda mozgu... Nie je možné, aby sa vysoká „duša“ dostala do geneticky zaostalého mozgu!! Slovenské geniálne porekadlo platí v celom stvorení Boha - vo všetkých dimenziách...

Neplatí len v „dimenzii 0“.... To porekadlo je „ Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“. Duchovný ..... spravodlivý život mojich rodičov zásadne ovplyvňoval rozvoj môjho mozgu a teda moje napojenie na Ducha..

            Odbočím,... ak chcete rodičia výnimočne kladne ovplyvniť vývoj mozgu vašich detí, tak nech vaše deti :

-          Amatérsky hrajú na nejaký hudobný nástroj od 6-9 rokov do 12-15 rokov. To stačí.

-          Špeciálne sa venujú a sústredia na matematiku – teda od jednoduchých rovníc až po integrály – cca od 12 do 25 rokov.

-          Hrajú pravidelne od 7-8 rokov stolný tenis min. 2 krát do týždňa min. do 13-15 rokov.

-          Nesmú sledovať súčasné „demokratické zločinecké“ televízie – alebo musíte rodičia komentovať silne kriticky, tieto stupídne „sionistické Chazarské“ – protiSlovenské - televízne programy!, ktoré „vymývajú mozgy Vašich Slovenských detí!

 Ale uvedomte si... Píšem o predpokladoch!

Nikto, kto sa dostane do tejto „vojnovej oblasti“, teda na túto planétu v 7. dimenzii, nie je si istý na 100 %, ako sa vyvinie... Či k Bohu, alebo k Satanovi.  Samozrejme, že vysoké reinkarnácie „skoro absolútne nemôžu sklamať“? Ale môže sa stať čokoľvek!... Aj Satan bol Anjel, ktorý sklamal..... Nikdy sa nekriticky a nelogicky nepreceňujte!

Opakujem, táto planéta (ako aj celý náš vesmír – 7.dimenzia) je bojové pole medzi silami Zla a Dobra.

V súčasnosti je to skutočne „strašná“ situácia s týmto ľudstvom...

Je jasné, že duchovná sila rôznych ľudí je obrovsky rozdielna... Teda aj kvantum energie produkovanej rôznymi ľuďmi je veľmi rozdielne. Je isté, že duchovne silní ľudia majú až 1000 krát a viac vyššiu duchovnú energiu, ako slabí ľudia! Kto sú slabí ľudia? V tomto súhlasím s pánom Zaznobinom a Pjakinom a ich ruskou Petrohradskou teóriou KSB, ktorá delí ľudí do 4 kategórii. Už som to napísal aj v mojej knihy VjeUNS. Podľa tejto ruskej teórie sú 4 typy psychiky človeka:

-          Typ človek zviera

-          Typ zombí/biorobot

-          Typ démon

-          Typ ľudskej psychiky

Stručne z tejto ruskej teórie, plus doplňujem moje komentáre.

a). Človek  duševného typu „zviera“ je duchovne primitívny a skutočne nerozumie žiadnym „vyšším“ duchovným hodnotám.... Tento človek žije ako zviera – nažerie sa, vyspí sa, zasúloží si.... a v podstatne nič iné k životu „zvieraťa“ nepotrebuje.... Teda jeho životným cieľom je dom, kde môže bývať, energie na kúrenie a svietenie, peniaze na jedlo a na jeho ženu (muža)... Jeho myseľ chápe skoro výhradne len kauzálne vzťahy (ako zviera) a abstraktné myslenie je pre neho skoro nekonečný a nedosiahnuteľný vesmír....   Asi pred 5 rokmi mi hovoril jeden človek o tom, aká je duševná úroveň jedného policajta, služobne kapitána.... Pýtal sa ho dotyčný, ako on rozmýšľa, keď nemá prácu a len tak sedí na verande svojho rodinného domu (treba aj vedieť, že má 4 deti)... o čom tento policajt kapitán premýšľa?.... Tento kapitán policajt povedal, že nemyslí o ničom... V jeho mozgu je ticho... Nič... Funkcia jeho mozgu je jednoducho „vypnutá“.... Nič.

b). Človek typu biorobot a zombí. Týchto ľudí je na tejto planéte najviac. Sú to všetci tí, ktorí poslušne počúvajú a poslúchajú.... a nemyslia... Nie sú schopní zložitejšieho abstraktného myslenia... Premýšľanie ich BOLÍ.... To nie? Budú robiť ako otroci.... len od nich nechcite, aby mysleli...  Títo bioroboti sa vyznačujú strachom... Boja sa celý život a všetkého... A k tomu im tie ich súčasné svetové náboženstvá (ako kresťanstvo, islam, budhizmus, hinduizmus...) hovoria, že ak nebudete „bohabojní“... tak pôjdete do pekla.... Teda strach, strach.... a strach... a strach! Títo vystrašení zombí sú po celý ich život totálni otroci....

Napríklad, čítali ste Korán? Je preložený do slovenčiny. Korán otvorene píše, že neveriacich (aj kresťanov) treba vraždiť a likvidovať. A čítali ste židovský Talmud a Kabbalu? Ako židia píšu, že Slovanov treba vraždiť a žid nezodpovedá za zabitie „gója“, teda otroka.... teda títo vyznávači Talmudu a Kabbaly si môžu podľa ich „ideológie“ zabiť kohokoľvek a pre ich ideológiu sa nič nestalo.... Len čo, ak tomu vyznávačovi Talmudu, nejaký Slovák oplatí podľa princípu „Oko za oko, zub za zub“? Že ho tiež zabije? ...... Čítali ste Dostojevského „Zločin a trest“...?... duševne chorý človek... Ak JA sa rozhodnem niekoho zabiť, podľa Biblického princípu „Oko za oko a zub za zub“, to je duchovne Božsky správny princíp!! ... Tak ho zabijem a nebudem mať absolútne žiadne výčitky svedomia... Pretože som konal v súlade s Božími zákonmi!  August Rohling: Talmudský Žid (1890) : Knižka “August Rohling: Talmudský žid” sa venuje priamo pasážam z rôznych rabínskych spisov a priamo cituje najvýraznejšie nenávistné texty a dokladuje nenávistnú mentalitu židov proti kresťanom a “gójom” (označovaným za zvieratá). Knižka napísaná autorom Augustom Rohlingom je považovaná za jeden z najkvalitnejších zdrojov k téme Talmudu. Vznikla na základe prekladov Talmudu iniciovaných pri súdnom vyšetrovaní židovskej rituálnej vraždy v Damašku okolo roku 1860.

c). Človek typu démon... Aj v roku 2021 je týchto geneticky poškodených max.  1 % populácie medzi Slovanmi (aj Slovákmi), teda hovoríme o genetike haploskupina R1a... Hoci ešte v r. 1990 bolo týchto „pošahaných démonov“ podstatne menej ako 0,1 %!! Teda výrazne menej ako jeden z 1 000 ľudí! Ale u zdegenerovaných genetík Západnej civilizácie, začínajúcich haploskupinou R1b ...., je týchto „démonov“ v súčasnosti extrémne viac, už možno aj 5-10 %!!.. Neviem.... Ale však si pozrite ich „násilné filmy, knihy, celú kultúru.....“ Sú to duševne psychopati... Ich jediný celoživotný cieľ je zisk a majetok... Čím majú väčší majetok, tým si sami seba viac cenia...!! Čistí psychopati... V mojej knihe OS dokazujem, že percentuálny počet týchto psychopatov je napr. v Nemecku 100-1000 krát vyšší, ako na Slovensku! Tak ako chcete Slováci prijímať Západné a teda aj Nemecké duchovné vzory myslenia, ak je Západ totálne duchovne zdegenerovaný??

d). Človek typu ľudskej psychiky....? Smejem sa, ale takáto ľudská psychika je už masová asi len medzi Slovanmi. Teda asi len v genetike Slovanskej, haploskupina R1a... a „možno“ ... tá podružná slovanská genetika I2? ... Tej ja ale moc neverím... Zdá sa (dúfam, že to tak nie je!), že v žiadnych rasách a národoch okrem Slovanov už skoro neexistuje tento druh myslenia...  ľudskej psychiky.... A čo je to tá ľudská psychika? Na prvom mieste kolektivizmus a pomoc vzájomne medzi sebou, títo ľudia pomáhajú slabším....  potom čestnosť, pracovitosť, človek s ľudskou psychikou neklame, nekradne, nerobí úmyselne zlo iným .... mám pokračovať?.... U tej pomoci slabším sa zastavím. Základný rozdiel medzi Slovanskou civilizáciou a Západnou civilizáciou je práve tento psychologický a filozofický postoj k slabším!! Západ preferuje a podporuje silnejších a naopak Slovania podporujú slabších (podrobne o tom je samostatná kapitola v mojej knihe OS). Vidíte to všetci na športových zápasoch. Západný človek, fanúšik, ak nie je fanúšikom ani jedného mužstva, tak podporuje z jeho pohľadu silnejšie mužstvo?! Chce byť na strane silnejšieho! Slovania presne naopak, podporujú slabšieho!!! Chápete teraz ten nekonečný rozdiel medzi Západnou civilizáciou a Slovanskou civilizáciou? Západnou dušou a Slovanskou dušou? ... Schopnosťou chápať a cítiť Ducha Západným človekom a Slovanom?.....Západ má už len málo ľudí s „ľudskou psychikou“. Západ je z masového hľadiska duchovný odpad, je to žiaľ už zdegenerovaná genetika!! Podľa mňa ľudia na Západe s ľudskou psychikou sú asi už len geneticky Slovania, teda haploskupina R1a .... Celý ostatný Západ je psychika zvierat, biorobotov/zombí a démonov... S týmito ľuďmi, národmi a štátmi sa nedá spolupracovať na „ľudskej“ úrovni.... Slovanskej úrovni. Oni klamú a klamú a kradnú a podvádzajú.... je to ľudský odpad! Sú to ľudia Vatikánu! Sú to Satanisti. Teda majú len veľmi slabý, alebo skoro žiadny, kontakt na Ducha....

Je to hierarchicky od najnižšej duchovnej energie po najvyššiu energiu..... Teda toho priameho vzťahu k Duchu! Je preto logické, že „duchovná“ energia tých „najnižších“, teda „zvierat“ bude mať aj najnižší vplyv na budúcnosť, čo sa stane. A naopak to bude s tými duchovne najvyššími! Ale znova opakujem...., rozdiel v duchovnej energii tých najnižších a najvyšších je min. 1000 násobný, ale možno aj 100 000 násobný?! Neviem.

Táto kniha musí byť zasa krátka a jednoduchá. Ináč zložitú knihu ani len mierne nadpriemerní nedokážu prečítať!!..... 

Ak chcete dobre pochopiť, ako funguje Duch, tak musíte chápať aj ako funguje Hmota. Vo všetkých mojich predchádzajúcich knihách sa zaoberám významne funkciou Hmoty na pozadí určujúcej sily Ducha. Všetko ide od myslenia... Ten, kto číta zložitejšie knihy, ten aj musí myslieť!!  Preto, Vy schopnejší myslenia, čítajte moje „nezvyčajné“ knihy. A ak Vás zaujala táto kniha, tak čítajte aj moje ostatné knihy.... Myslite!...  Pritom stále platí zásada, ak v staršej knihe nejaký názor odporuje novšej knihe, tak názor v novšej knihe bude veľmi pravdepodobne pravdivejší...

Myslím si, že asi 90-95 % Slovákov nie sú schopní kritického analytického myslenia... A to pritom píšem, že my Slováci sme geneticky a duchovne najschopnejší národ v Európe!!.... Chápete, akí hlupáci – Satanovej mysle - nás obklopujú v EU?? .... Odhadujem, že na Západe v EU je schopných myslenia a chápania morálky tak max. 1 % populácie. A v totálne zdegenerovanej demokracii v USA je schopných myslenia a morálky ešte 10 krát menej ľudí!! ... A čo Veľká Británia??... Sídlo Chazarskej Satanskej mafie?? ..... Chcú nás zabiť?... Viete, čo máte Sloveni a Slovania Rusi urobiť!

Teda uvedomte si, že aj u nás Slovákov, duchovne najschopnejšieho národa v EU, sme aj tak z 90 % obklopení hlupákmi??..... Tak aká demokracia?.... Demokracia je Satanová myseľ ... Ako píšem asi vo všetkých mojich knihách!  Chápete teda, že každého z Vás schopných  Vás obklopuje min. 10 nechápajúcich a mozgovo a duchovne pomätených?!

Musíme im pomäteným pomáhať!! Ak sa z vás smejú, tak aj tak nepodľahnite pasivite...., to by bolo pre tých min. 90 % znak toho, že majú pravdu!!.... Pôsobte ako voda....neustále a trvale „prúďte ako voda“... nič vás „vodu“ nezastaví... Ste „voda“... teda žiadna agresivita a zlosť!! ... to nikdy! Hovorte otvorene a neohrozene a sebaisto pravdu... Ste „voda“... prúdite, ste život a :

-          Nedostatok vody, je sucho a nedostatok potravín a hladomor...

-          Nadbytok vody sú záplavy a ničenie majetkov a aj zomieranie ľudí, ktorí „nevedia plávať“...

Preto sa ani extrémne nesnažte! Je to tiež škodlivé. Ste „voda“....

Všetci vieme, že v Izraeli sa nechalo v r. 2021-2022 vakcínovať mRNA experimentálnymi vakcínami vraj až 95 % dospelej populácie! Ale uvedomte si, že na Slovensku je ku dňu – 30.mája 2022 – vakcínovaných mRNA vakcínami len asi 50 % dospelej populácie. Teda Slováci sú v priemere 10 krát duchovne schopnejší, ako tí zdegenerovaní židia v Izraeli! Však matematicky (1-0,95)/0,5 = 10 !! Teda my Slováci sme v priemere 10 krát schopnejší ako židia v Izraeli!! .... Chápete? Židia sú znížená genetika a aj „duchovnosť“ oproti nám Slovenom, Slovákom!!

A to tí židia-Chazari si v Talmude a Kabbale hovoria, akí sú schopní a že gójov- otrokov nás  Slovanov môže žid bez problémov okradnúť a aj zabiť... a úroky z pôžičky majú dávať židia len gójom a svojim židom nie?.... A tak ďalej... Čítali ste tieto ich knihy? Ale však teraz sa jasne ukázalo, že židia-Chazari sú masovo sprostí a vzniklo to zákonite tak, že prvotne oni geneticky zdegenerovali... Podľa v ich Biblii v Starom zákone. A to nemecký filozof F. Nietzsche v jeho poslednej knihe „Antikrist“ odhalil, ako židia totálne sfalšovali svoje dejiny za účelom moci a že pre toto etnikum, alebo národnosť?.... , je pravda absolútne bezvýznamná!! Ich pravda nezaujíma... Potom si uvedomte, že aj v Západnej EU, nielen v Izraeli, je počet tých „nič nechápajúcich“ min. 10 krát vyšší ako na Slovensku!... Potom „duchovne“ schopných je logicky matematicky na Západe max. len 0,5 % a viac ako 99,5 % sú žiaľ totálni hlupáci...!!

Duch nekompromisne „vyhodnocuje“, čo je pravda, teda čo sa riadi jeho „mysľou“ a „jeho zámerom“, a čo tomu odporuje..... Ten, kto „úmyselne a vedome“ nepočúva Ducha, ten nemá žiadnu šancu na dlhodobú existenciu!! Títo „silno pomýlení“ po smrti určite mnohí musia definitívne odísť do 8. dimenzie, teda do Pekla, odkiaľ sa už nikdy nebudú reinkarnovať! Tam budú „recyklovaní“ a Boh si ich – teda svoju - dočasne poskytnutú „silu“ vráti k sebe!!!!

V súčasnosti je už asi 20 rokov všeobecne medzi vedcami známe, že ľudia v Európe pred 500 rokmi a starší mali min. o 15 % väčšie mozgy, ako súčasní Európania. Vedecký výskum bol jednoduchý, oskenovalí staré lebky a zmerali tak objem ich mozgov. Ako je možné, že moderný človek – Západný človek - za tých niekoľko storočí tak „mozgovo“ zdegeneroval?

Vysvetlenie tento hmotnej degenerácie mozgu a jeho zmenšovania sa, je veľmi jednoduché!! Píšem to už asi 20 rokov vo všetkých mojich knihách!!!......

Hmota je priamo závislá od Ducha. Teda veľkosť mozgu je priamo závislá od kvality myslenia. Ako sa znižuje kvalita myslenia, tak degeneruje a sa zmenšuje aj mozog!! Však demokracia je totálna duchovná degenerácia!!.... ako dokazujem už asi 10-15 rokov.... A Vatikán? To je ďalšia degenerácia.... A čo „slobodná tržná ekonomika“... to je ďalšia degenerácia!!  Ste totálne sprostí, ak nechápete, prečo je demokracia totálna degenerácia? .... Tak ako Vám nechápajúcim môžem pomôcť?? ... Musíte čítať moje knihy od rána do večera....

Táto kniha je „Plán“, ako zmeniť degeneratívny stav myslenia na „rozvojový“ a tým zahájiť zväčšovanie mozgov ľudí. .... Aj rodičov a logicky hlavne ich detí a potom tých národov, ktorí podstúpia tento proces vedomého a úmyselného „zlepšovania kvality myslenia a teda aj nevyhnutného zväčšovania sa mozgu národa a ich detí.

Teda učenie sa schopností chápať a počúvať „Ducha“...

V mojej doteraz najdôležitejšej knihe – okrem tejto knihy – Obroda Slovanov – som napísal  v „Kapitole 31 – Len myslenie je život“, že všetko okrem myslenia, je zbytočné sa tým zaoberať.....

Ak sa za ďalších 100 rokov podarí tento „zázrak“ a teda zväčšiť mozog ľudí v Európe naspäť o 15 %, ako bol mozog asi pred 300-500 rokmi, tak začnem „v záhrobí“- po mojej smrti - veriť, že možno táto ľudská rasa nebude v priebehu ďalších storočí, max. tisícročí, zlikvidovaná...? Ale teraz, keď píšem túto knihu, tak vidím, že sily Satana sú na tejto planéte „Hmoty“ tak silné, že neverím, že táto ľudská civilizácia bude existovať viac ako 2000 až 3000 rokov!.. Však uvidíme.

Opakujem, len myslenie je únik od hmotného zničenia.

A všetky tie filozofické a náboženské smery, ktoré tomuto „základnému postulátu“ odporujú, sú totálne hlúposti a sprostosti!! ... slúžia Satanovej mysli!

A ak ste sa rozhodli skutočne myslieť?, tak musíte premýšľať a objavovať a reagovať na to, ako funguje Duch v tomto vesmíre. Duch nášho Boha a potom aj ako funguje Satan, sluha a „partner“  nášho Boha.... Chápem, že Vatikánski pomýlení veriaci sú v totálnom šoku... Satan „vynútene“ musí spolupracovať s Bohom...

Všetky „bytosti“ stvorené priamo Bohom sú večné.  Preto tieto večné bytosti z pohľadu nás „primitívnych ľudí“ sú tiež Bohovia, ale uvedomte si, že sú podriadení jedinému  „Stvoriteľovi“.....

Teda pre ľudí je v tomto vesmíre a v celom „Stvorení“ veľa bohov....., ale jediný najvyšší Boh - Stvoriteľ – je nad všetkými „jeho Bohmi“ nadradený!!

Ten, kto zakáže predaj a distribúciu tejto knihy (aj ostatných mojich kníh), nech zomrie. Ten, ktorý sa vedome aktívne zúčastní na procese zakázania predaja a distribúcie tejto knihy, nech zomrie. Ten, kto sa zúčastní na poškodení a/alebo likvidácii mojej osoby, mojich blízkych, kamarátov, akýmkoľvek vedomým spôsobom (teda myslením vedel, čo robí) kvôli mojim knihám, nech zomrie....!!!! Ten, kto urobí „toto zlo“ proti mne a mojej rodine a kamarátom nevedome, nech vážne ochorie on, aj všetci jeho blízki v rodine, nech majú všetci do konca ich životov vážne problémy, nech trpia do konca životov všetci z tejto rodiny..... Nikto nesmie konať „zločinne“ a pritom sa tváriť, že on za to nemôže, pretože on to nevedel?..... Západná Vatikánska civilizácia zaviedla „zločinecké Rímske“ pravidlo „neznalosť zákona neospravedlňuje“..... tak na tomto ich vlastnom princípe a aj podľa Slovenského „Ako sa do lesa volá, tak sa z neho ozýva“, ja vznášam moju  kliatbu aj na všetkých tých, „ktorí nevedeli, že slúžili zlu“......  To sú moje kliatby proti tým, ktorí budú škodiť a usilovať o môj život. .... Som zvedavý, či vás všivákov Váš Satan teraz dokáže ochrániť?!.......... Moja kliatba na tých, ktorí ma budú chcieť zničiť, je týmto nekonečná ...... Ani ja ju už nedokážem odvolať!! Nemám strach zo smrti a som odhodlaný v sebaobrane zabiť akýchkoľvek mojich nepriateľov, ktorí budú chcieť zabiť mňa!! A vyzývam mojich duchovných partnerov zo záhrobia, zabiť dopredu tých, ktorí budú pripravovať moju smrť! .... Mor ho!!!!

Chápete satanisti?, že kašlem na Vaše Vatikánske Západné satanské katolícke a iné náboženské podvody?!

Ale ako je to s mimozemšťanmi? Všetci schopní logického myslenia a dostatku empirických vedomostí, vieme, že naša Slovenská genetika stará 8000 rokov, hoci aj najstaršia medzi súčasným bielym obyvateľstvom Európy, je nič... Sú jasné dôkazy, že už v dobe dinosaurov, pred 150-180 miliónmi rokov na Zemi bola ľudská rasa. Alebo, ak to neboli rovno geneticky ľudia, tak to boli rasy, ktoré boli fyziognomicky veľmi podobní ľuďom. Dôkazov je už množstvo! Dokonca nedávno, okolo r. 2010, nemecká expedícia objavila v Mongolskej púšti Gobi kostru človeka výšky asi 15 m!! ... Chápete? Všetky „nepohodlné“ archeologické, genetické a iné materiálne dôkazy existencie ľudskej rasy dávno pred miliónmi rokov na Zemi sú zatajované a ničené!! Súčasná „demokratická“ zločinecká vláda – pod mocou Satana – tak jedná a oni, títo demokrati Satanistickí, sa nedokážu zmeniť!!... Oni jednoducho musia byť „duchovne“ odstránení z tejto planéty, ak ľudstvo má prežiť!! Najlepšie som dokázal, že demokracie je „Satanová myseľ“ v knihe DjeTN. Ale o zločineckej duchovnej podstate demokracie píšem vo všetkých mojich knihách. 

Teda je už jasne dokázané, že pred nami tu na Zemi žili „ľudia“ iných rozmerov a s inými technológiami už min. 180 000 000 rokov predtým! Ako je možné, že tieto ľudské rasy, od obrov až po súčasné ľudstvo, boli doteraz vždy zničené?....

V Indickej mytológii sa píše, že Bohovia, ktorí mali lietajúce aparáty, tak viedli medzi sebou strašnú vojnu... Popis tejto vojny veľmi pripomína súčasné atómové zbrane a blízke budúce laserové zbrane.... A tak táto predchádzajúca, genetiky asi tiež ľudská civilizácia, údajne rasa „Bohov“, sa zničila vo vojne... V atómovej vojne!!

A takto si myslím, že je to s touto ľudskou genetikou – nehľadiac na veľkosť tela – teda obrov, alebo len ľudí stredoveku výšky cca 150 cm – stále rovnaké!! .... Ľudstvo je genetiky poškodené.... Myslím si, že je to úmyselne tak urobené našimi „stvoriteľmi“..., mimozemskými!!  Ale oni neboli a ani nie sú Boh!! Toto genetické poškodenie ľudstva neumožňuje prekonanie „Hranice smrti“ väčšine populácie danej ľudskej civilizácie! ... Preto každá ďalšia ľudská civilizácia na tejto planéte je vždy zničená!! ... (O tejto „Hranici smrti“ píšem v samostatnej kapitole.) A kým je zničená??..... Smejem sa. Nechápete?.... Je to jasné! ... Čítajte aj v tejto mojej knihe.

Každá takáto ďalšia ľudská civilizácia je dopredu programovo predurčená, že bude zničená, ako všetky predchádzajúce ľudské civilizácie na Zemi. Tieto ľudské civilizácie boli a sú založené na emóciách a teda sú závislé od Satanovej mysle!

Len pochopenie DUCHA a prispôsobenie sa celej ľudskej civilizácii tejto „mysliacej energii“ zabezpečí, že ľudstvo nebude opäť zničené!!

Opakujem, nie je iná možnosť!! Toto je najdôležitejší odkaz tejto knihy!

Mor ho!

 

Zdá sa Vám, že som blázon?... Smejem sa. Cítim sa veľmi dobre. Dobre spím ..., nemám žiadne depresie....

Ale na záver... Neverte mi! Ja neviem, v čom sa mýlim a v čom mám pravdu! Som samozrejme duchovne a preto aj geneticky podstatne schopnejší ako vy skoro všetci okolo mňa! Ale aj tak som nekonečne skromný a viem, že som NIČ!.... Ale kto má napísať niečo pravdivejšie, ako je táto súčasná demokratická kapitalistická Vatikánska Satanská myseľ?...., ak to neurobím ja?!!...

Nemám žiadneho „duchovného“ partnera vedľa seba... Nikto nie je... Som len sám. Všetci ostatní okolo mňa nerozumejú ničomu...

Sily Ducha sú strašné!........ A ja riskujem, že v niečom vážnom sa zmýlim! To bude ťažká karma pre mňa, ak poškodím omylmi Vás všetkých, ktorí ste čítali moje knihy. Preto riskujem veľa a vy čitatelia si to vôbec neuvedomujete! ... Ale ja som k tomu „Duchom“ donútený...., musím to urobiť... Dúfam, že urobím čo najmenej chýb.

Tesne pred vydaním tejto knihy som v rádiu v aute počul, že je súd proti „extrémistovi“ Mariánovi Magatovi, ktorý napísal nejakú knihu „Židokracia“. Chcel som si tú knihu pre zaujímavosť prečítať, ale už bola „zakázaná“ a tak som sa k nej už nedostal... Hoci je úplne nelogické, že „extrémistickú“ Hitlerovú knihu Main kamf si môžete kúpiť doslova skoro v ktoromkoľvek kníhkupectve... Nechápem?

Počul som v rádiu, že pre žalobu vypracoval nejaký „odborník“ na extrémizmus posudok tejto Magatovej knihy, z ktorej reportér citoval pri súdnom pojednávaní, že Magat dokonca spochybňuje demokraciu?... Kto určil, kto môže byť takýto odborník?.... To nikto nechápe?...          Takže spochybňovanie demokracie je extrémizmus?... Tak ja si myslím, že ani „divá sviňa“ nevie, na základe tohto Zákona proti extrémizmu, čo je extrémizmus.

Je extrémizmus, ak 95 % populácie nerozumie veciam? Teda 5 % populácie rozumie zložitých filozofickým a psychologickým veciam, ale ostatní nerozumejú! Tak týchto 5 % sú extrémisti! Ale poďme hlbšie do podstaty problému tohto nezmyselného zákona. Ja vychádzam pri vytváraní mojej filozofie a psychológie hlavne z filozofie F. Nietzscheho a A. Schopenhauera (čiastočne aj z Hegla a čínskej jednoduchej duálne filozofie) a z vynikajúcej teórie o ľudskej psyché od C.G. Junga. Viem, že tejto teórii C.G. Junga rozumiem podstatne lepšie, než skoro všetci vyštudovaní psychológovia a psychiatri!... O C.G. Jungovi sa písalo v Západnej tlači ešte okolo r. 1990, že to bol väčší génius ako A. Einstein, ktorý objavil „Teóriu relativity“... Viem, že súčasní psychológovia a psychiatri skoro vôbec nerozumejú Jungovej „Synchronicite“... Píšem o tom v samostatne kapitole v tejto knihe. Takže ja, ktorý tomu rozumiem, ale vy všetci ostatní, ktorí tomu nerozumiete, ma odsúdite za to, že som extrémista!, pretože hovorím niečo iné, než ste schopní chápať?!...

Takže extrémista je každý, kto je schopnejší chápať lepšie, ako 99,9 % populácie? Teda múdry je extrémista a hlúpy je OK?

 Však čítali ste od. F. Nietzscheho knihu „Antikrist“?... Táto kniha patrí medzi základné diela pre štúdium filozofie! Však v tej knihe sa priamo píše, že demokracia je ... to najhoršie a najdekadentnejšie (Nietzscheho jazykom povedané), čo na Zemi vzniklo! ... A pritom kniha „Antikrist“ je ale jednoduchá!... Tej môže rozumieť ešte veľa ľudí, tak asi 1 až 5 zo 100 Slovákov. Upozorňujem však, že na Západe je to s chápaním a inteligenciou podstatne horšie....

Pretože to už nehovorím o vrcholnom diele F. Nietzscheho „Tak hovoril Zarathustra“. Však tej knihe rozumie tak max. 10 mužov na Slovensku!! Pritom sa to povinne učia na filozofických fakultách? Oni ale ničomu z tej knihy nerozumejú!.... Ak ja urobím analýzu tejto knihy a vysvetlím, čo strašné je tam za tými vetami napísané?..., tak budem určite totálny extrémista?... Pretože ja rozumiem a vy všetci nerozumiete?

Takže extrémista je potom každý výnimočne schopný človek, čo vyčnieva a toho treba potlačiť, až zničiť?!.... Však súd s pánom Magatom je v znaku zničiť ho!!... Nemá demokracia argumenty? ... Preto nastupuje tyrania a zničenie každého, kto začne premýšľať?  Nech sa zaradí do masy priemerných a nech si nedovolí premýšľať!

Čo je to za totálna Slovenská hlúposť, ktorú schválil Fico proti Slovákom - tento Zákon o extrémizme? Opakujem, Fico je na Slovensku za tento zákon zodpovedný! On schvaľoval Satanské zákony, on bol ich blízky spolupracovník. Ale  však Satan obetuje vždy najskôr svojich...! O tom je samostatná kapitola. Čítajte podrobne, ako funguje Satanová myseľ v tejto mojej „najdôležitejšej knihe“.

Alebo ma teraz spontánne napadla nejaká „svätá“ Francúzska... Teda Vatikán ju vyhlásil za svätú asi okolo r. 1900 n.l. Ľahko sa ju dá na internete dohľadať, kto viete, kde hľadať....  Ona táto „svätá žena“ vyhlásila, že demokracia je Satanizmus. Že nemôže byť vláda odspodu, ale vláda musí byť vždy len z hora, od vrchu! Vládnuť musia tí najbližší k Bohu a nie tí priemerní a nízki, blízki k Satanovi! Doslova tak to hovorila táto „svätá žena“...

A čo teraz poviete? Vatikán je extrémista?.... Ja sa smejem, pretože v prípade Vatikánu ja s tým súhlasím! Takže kvôli tejto „svätej žene“ vyhlásime Vatikán za „extrémistickú“ organizáciu, ktorá porušuje zákony Slovenska a tak Vatikán zrušíme na Slovensku, pozatvárame všetkých farárov a znárodníme ich majetky?? ... Však tá „svätá žena“ bola tak rozhorčená proti demokracii, čo všetko hovorila o Satanskej demokracii?..., že to musí stačiť Slovenským súdom, aby zničili Vatikán na Slovensku?  Smejem sa... Oni títo priemerní ľudia sú tak sprostí, že vôbec nevedia, čo hovoria a čo potom aj robia.

Takže zhrňme si to.

Zložitá filozofia a aj psychológia, ktorým rozumie menej ako 0,1 % dospelej populácie, sú extrémistické a podľa tohto tupého Ficovho a Dankovho (Bugárovho) Zákona o extrémizme  treba všetkých týchto schopných tomu rozumieť, odsúdiť a pozatvárať!!

A nikto v tejto demokracii nám tu nebude vyskakovať, že vie a rozumie viac, ako naša demokratická vláda priemernosti!..... 

Tak to môžete rovno zlikvidovať aj „materiálny“ vedecký pokrok. Však tých schopných vedcov, ktorí skúmajú hmotu, je tiež len veľmi málo!!... Sú tak zriedkaví a výnimoční... Jeden zo 100 000. Zatvorte ich do väzenia!! Nesmú si dovoľovať rozumieť viac ako priemerní tupci demokratickí!!

A ešte k Ficovi a „demokratickej“ strane SMER. V r. 2018 som Ficovi napísal doporučene list, ktorý som poslal doporučene ako kópie na 100 najdôležitejších mužov na Slovensku (ako som si vtedy myslel?) o tom „tupom“ Zákone o extrémizme! .....

Nikdy mi nikto neodpovedal! Písal som v tom liste aj tieto moje ľudové Slovenské a filozofické proroctvá, čo tento Zákon vyprodukuje, čo sa stane : „Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva“ – „Kto druhému jamu kope, sám do nej padá“ – „Akcia vyvolá reakciu“ – „Veta o dôvode“.

Všetko sa to už začalo naplňovať! Ducha nikdy neoklamete – ani vy totálne sprostí demokrati!

 

Text obchodnej ponuky:

 

Kniha „Obroda kresťanského náboženstva Sloveno“ má 392 strán formátu 160x235 mm, a je v kvalitnom brožovanom vydaní. Stanovená cenníková cena pre kníhkupectvá je 13,50 EUR aj s DPH. Knihu si môžete kúpiť aj na internete, napr. na Slovensku aj na www.torden.sk. V prípade, že niekto chce kúpiť viac kníh, tak naše občianske združenie predáva pri jednej objednávke minimálny počet 8 ks a max. 12 ks kníh za cenu 7 EUR/ks plus poštovné a balné 5 EUR na Slovensku.

Pri dodávke do Čiech je poštovné a balné :
Pre 8 - 12 ks kníh – 9 EUR

V tom prípade nám napíšte objednávku na náš mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na základe objednávky Vám pošleme faktúru a po uhradení faktúry Vám knihy zašleme poštou.
Aj v prípade iných špeciálnych požiadaviek nám píšte na tento mail.

 

Špeciálna ponuka:

V súčasnosti máme na sklade okrem vyššie uvedenej knihy len tieto knihy od autora P.P. Kysucký:

 • Slobodná tržná ekonomika je katastrofa
 • Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovenska
 • Svetová vojna v r. 2025
 • Demokracia je totálny nezmysel
 • Záhady ľudstva, Zeme a vesmíru
 • Obroda kresťanského náboženstva Slovenov

Naše OZ predáva tieto knihy za asi polovičné ceny, ako sú cenníkové ceny pre kníhkupectvá. Tieto naše ceny za obder určeného vyššieho počtu kníh sú uvedené pri každej knihe.

Avšak ponúkame možnosť aj objednať za tieto znížené ceny rôzne knihy a rôzne množstvá za podmienky, že celková objednávka vrátane poštovného a balného bude min. 50 EUR.