Charta Slovanskej Svetovej Organizácie Národov

Berieme do rúk zbrane Ducha a myslenia, aby sme nimi porazili divízie zlých mocných tohto sveta a zastavili všeobecný chaos  a deštrukciu.


PREAMBULA

Súčasná OSN počas celej svojej existencie dokázala, že nie je schopná riešiť žiadne vážne problémy medzi národmi a štátmi. Kdekoľvek sa OSN vo svete angažovala, nikde nikdy nič nevyriešila, naopak všade zvýšila chaos a utrpenie. Bežný priebeh každej aktivity súčasnej Západnej OSN je zakonzervovanie daného problému na dlhší čas, počas ktorého sa problémy však len zväčšia a skutočné problémy sa nikdy neriešia.
Je to preto, pretože sa k problémom pristupuje na základe princípov, ktoré dané problémy vytvorili. Teda opakujeme, nedajú sa riešiť problémy tými istými princípmi a zásadami, ktoré vyvolali tieto problémy. Ak sa majú vyriešiť vážne minulé a súčasné problémy, tak sa k ich riešeniu musia použiť iné princípy a iné myslenie. To však Západ a ich OSN nedokáže.
Súčasná OSN, ktorá je postavená na princípoch Západnej civilizácie, teda na princípoch humanizmu, ľudských práv, demokracie, slobodnej tržnej ekonomiky, práve národov na sebaurčenia a dokonca už aj šialenej duševne chorej rodovej rovnosti... , je absolútne nefunkčná organizácia. Je na mnohých prípadoch vo svete vidieť, že kde sa zamedzil vplyv OSN, tak strany sporu si dané problémy vyriešili lepšie, ako tam, kde do sporov vstúpilo OSN!!

Je teda evidentné, že organizáciu OSN vytvorili buď totálne neschopní ľudia, alebo úmyselne bola OSN vytvorená zločineckými sila, aby takýmito programovými koncepčnými omylmi vytvárali chaos a tak rozdeľovali národy a štáty sveta, za účelom vládnuť a okrádať!

OSN bola vytvorená Západnou civilizáciou, je to ich organizácia. My Slovania, naša Slovanská civilizácia je absolútne iná, ako Západná civilizácia. Preto my Slovania vytvárame túto našu Slovanskú Svetovú Organizáciu Národov a táto Charta podobne vysvetľuje, aké princípy myslenia a života máme my Slovania!

Slovanská Svetová Organizácia Národov (ďalej aj SSON) sa vymedzuje ako konkurenčná organizácia proti OSN. Toto je „Slovanská“ Organizácia, pretože princípy a idei tejto SSON vychádzajú z bohatých dejín nás Slovanov, našej duchovnosti a nášho spôsobu myslenia a života.

Je už geneticky nezvratne dokázané (asi 20 rokov), že my Slováci sme najstaršie pôvodné autochtónne obyvateľstvo v Európe. Minimálne 95 % Slovákov (bez Cigánov) sme potomkovia predkov, ktorí na Slovensku žili už pred 8000 rokmi. My Slováci sme najstaršie pôvodné autochtónne obyvateľstvo v Európe. Nikdy nebolo žiadne sťahovanie národov po páde Rímskej ríše....To je Západný a Vatikánsky podvod!  Po nás druhí sú Walesania, starí len asi 4500 rokov? Vinčanské písmo z oblasti Podunajska a Karpatska pochádza z doby cca 5500 rokov pred n.l. Takže je jasné, že je to najstaršie písmo na tejto planéte v post-Potopnej dobe!  Teda Slovenčina je nielen najstarší jazyk bielej rasy.......... Preto my Sloveni – súčasní Slováci – máme duchovné právo vytvoriť našu vlastnú Slovanskú Svetovú Organizáciu Národov, ktorá nemá nič spoločné s princípmi myslenia a života Západu a ich OSN.

Táto SSON zásadne odmieta Západnú civilizáciu a ich myslenie a spôsob života. Táto SSON sa zakladá sa účelom konkurovať zločineckej Západnej civilizácii a ich OSN! Táto SSON je naša Organizácia „Slovenskej civilizácie!!...  My Slovania myslení a duchovne skutočne nemáme nič spoločné ani so Západnou civilizáciou a ani so žiadnymi inými zločineckými civilizáciami na Zemi...
MY štáty a v nich národy, ktoré sme podpísali túto Chartu a stali sme sa signatármi SSON, sa zaväzujeme, že budeme pracovať v SSON podľa princípov a myšlienok uvádzaných v tomto dokumente.


KAPITOLA I - PRINCÍPY A ZÁSADY

Článok 1

Princípy, podľa ktorých Slovanská Svetová Organizácia Národov pracuje, sú tieto „Základné zákony tohto vesmíru - Dualita a Hierarchia“, z ktorých plynú všetky ďalšie zákony života.  
Dualita znamená, že ak existuje Hmota, tak musí existovať aj „Nehmota“. A „Nehmote“ sa hovorí aj Duch. Teda existencia Hmoty dokazuje existenciu aj Ducha. Takže podľa základného Zákona o Dualite, je Hmota závislá od Ducha a naopak Duch je závislý od Hmoty. Teda myslenie človeka je závislé od genetickej kvality jeho mozgu. Ale platí aj opačné, že ak človek pracuje, vzdeláva sa počas života, žije a mysli morálne, tak jeho myslenie mení hmotu jeho mozgu a jeho mozog sa kvalitatívne počas života zlepšuje!... Dualita je dvoch druhov : kompenzačná alebo bojujúca medzi duálne opačnými stranami procesu. Preto napr. aj žena a muž, ako duálne opačné pohlavia musia byť spolu, ale ich vzťah môže byť duálne kompenzačný a teda si navzájom pomáhajú, alebo je duálne bojujúci a teda medzi sebou bojujú a poškodzujú sa – sú si nepriatelia. To isté platí aj pre národy a štáty. Ale vždy platí, že aj z nepriateľov sa môžu stať milujúci partneri, ako precitnú a osvieti ich Duch. Nikto nie je definitívne zatratený, ak sa definitívne nestane sluhom Satanovej mysle.
Hierarchia znamená, že nič nie je rovnocenné. Hierarchia je na základe Duality Hmotná a Nehmotná. Teda Materiálna a Duchovná. Materiálna hierarchia je všade : Niekto je bohatší, iný chudobnejší - niekto je vyšší, iný menší – niekto zabehne 100 m za 10 sek, iný za 15 sekúnd, atď.
Duchovná Hierarchia je, že Duchovne najnižšie je kameň, vyššie rastlina, potom ryba, obojživelník, vták, cicavec, človek, a mimozemšťan na vyššej duchovnej úrovni.
Súčasný svet je riadený formálnym právom Rímskeho typu. Celý svet sa podriadil ZÁKONOM vytvorených vládami v jednotlivých štátoch a aj medzinárodným zákonom. Morálka už nikoho nezaujíma! To je základný omyl..... Pretože Hierarchia hovorí, že aj v Dualite je hierarchia. Teda, že nie je rovnocenná Hmota a Duch. Niekto je hierarchicky nadradený. Je to Duch. Duch je nadradený nad Hmotou.  A v myslení ľudí, národov, vlád .... sa odráža ich spôsob života. A ten život môže byť zločinecký alebo spravodlivý, teda morálny. Preto do systému rozhodovania sa musí zaviesť morálka, ako prejav Ducha a morálka musí byť nadradená nad Zákonmi.
Hierarchia musí platiť aj medzi ženou a mužom. Teda žena nie je Duchovne rovnocenná s mužom. Muž je duchovne nadradený nad ženou a preto staré Slovenské príslovie „Muž je hlava rodiny a žena krkom, ktorá tou hlavou otáča“ je pravdivé. Alebo sa hovorí aj duchovne „Žena slúži, muž vládne.“

Článok 2

Národy nie sú si rovnocenné a teda ani rovné. To je vesmírna realita. Taktiež to platí aj pre ľudí. Ľudia nie sú si rovní a teda ani nie sú rovnocenní, teda doslova majú rôznu cenu. Cennejšie národy sú také, ktoré sú dejinne – historicky - pracovité, mierumilovné, schopné vysokého technologického rozvoja, duchovne vysoké, ktoré sú ochotné iným národom pomáhať a nie iné národy vykorisťovať. To sú určite Slovania. Teda je myslené Slovania jazykom a aj geneticky. Slovanská genetika je haploskupina R1a. Pretože genetika určuje aj kvalitu myslenia a morálky a naopak, zmena myslenia a morálky mení aj genetiku človeka a aj národa.

Článok 3

Zásady, podľa ktorých SSON pracuje sú tieto :
SSON je len diskusné fórum a organizačné a ideologické miesto, kde sa má rozhodnúť, aké problémy sa riešia a kto je za to zodpovedný a nikdy nezasahuje  „Materiálne“ do akéhokoľvek štátu. Má len „Duchovnú“ úroveň a teda má právo informovať, verejne navrhovať riešenia, medializovať a propagovať závery z jednaní o konkrétnych sporoch na celom svete, teda nielen u všetkých signatárov tohto SSON a aj v iných štátoch, ktorých prebiehajú nejaké vážnejšie problémy a vnútroštátne, alebo aj zahraničné spory.
Teda ak Duch je nadradený nad Hmotou, tak v skutočnosti táto zásada hovorí, že SSON má „duchovné“ právo meniť myslenie ľudí, národov a teda aj meniť „materiálnu“ existenciu.
Návrh na riešenie nejakého problému v SSON navrhuje hlavne štát, alebo skupina štátov, ale v princípe nie SSON.

Článok 4

Predpokladá sa, že veľa štátov a národov na začiatku fungovanie tejto SSON nebudú ochotné navrhovať svoje riešenia a sa zúčastniť nejakého problému  a preto sa pripúšťa v najbližšom období cca 5 až 10 a viac rokov, že SSON bude musieť svojou organizačnou zložkou „Konzultačná rada“ iniciatívne navrhovať riešenia a ich zverejňovať, aby sa prihlásil nejaký štát, ktorý bude daný problém riešiť.

Článok 5

„Zodpovedný“ štát, ktorý navrhuje riešenie nejakého problému a Valné zhromaždenie (ďalej aj VZ) schváli tento štát (štáty), že budú riešiť daný problém, musí sám splňovať navrhnuté princípy riešenia pre iný štát, štáty, národ, národy ... Teda nie je možné, aby štát, ktorý je zodpovedný za riešenie nejakého problému navrhoval riešenia, ktorým sám nerozumie, pretože myslí a žije podľa odlišných princípov. Je preto jasné, že len vysoko morálne a duchovne založené štáty a národy budú schopné riešiť zložité problémy po celej planéte!.... A je tiež pravdepodobné, že niektoré problémy sa nebudú dať riešiť. Teda nebude možné mierové riešenie. Tak tieto „duchovne zaostalé“ národy treba nechať tak, aby si to medzi sebou vyriešili vojnou.... Aby zmúdreli.

Článok 6

Na prvom mieste budú mať právo sa uchádzať a riešiť problém v nejakom štáte susediace štáty. Až ak tieto štáty nebudú mať záujem, alebo nebudú schopné daný problém riešiť podľa zásad uvedených v tejto Charte SSON, tak potom sa môže dohodnúť na VZ, že za riešenie daných problémov bude zodpovedný iný štát, iné štáty.

Článok 7

Ak „Zodpovedný“ štát (štáty) nariadi iným štátom, ktoré sú centrom riešenia nejakých problémov, hospodárske sankcie a obmedzenia zo strany všetkých štátov – signatárov – SSON a tieto sankcie nebudú viesť k vyriešeniu daných problémov, tak tento/tieto štáty budú potom znášať škody voči sankcionovaným štátom za tieto nesprávne zavedené hospodárske sankcie.


KAPITOLA II - Ciele

Článok 8 - Ciele

Ciele SSON sú tieto :
-    Riešiť spory medzi štátmi a národmi, medzi rôznymi vierami a aj rasami.
-    Zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potláčali sa agresívne myslenia a prípravy subjektov proti iným stranám v zhode s Princípmi a Zásadami  a celým dokumentom tejto Charty SSON. 
Teda jednaním na pôde SSON treba predchádzať nepriateľstvu medzi rôznymi skupinami ľudí.

Ďalej :
Rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy založené na morálke a pravde.
Uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu riešením medzinárodných problémov hospodárskeho,
sociálneho, kultúrneho alebo humanitného rázu pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva.
Byť diskusným, konzultačným, ideologickým, filozoficko-morálnym strediskom, ktoré by uvádzalo do súladu úsilia národov pri dosahovaní týchto spoločných cieľov.
Zvyšovať vedomosti a duchovnú úroveň celého ľudstva na tejto planéte.  Riešiť spory medzi rasami, národmi, štátmi a stúpencami rôznych náboženstiev a ideológií.
Zlepšovať materiálne podmienky pre život na celej planéte.  Meniť štátne systémy a zriadenia, ktoré sú nielen nepriateľské samotným občanom daných štátov, ale aj sú ekonomicky neefektívne, nezabezpečujú zvyšovanie vzdelávanie širokých más a aj talentovaných jedincov. Tieto zločinecké – väčšinou demokratické - štátne systémy sú nešťastie pre dané štáty a národy.
Zamedziť vznik svetovej atómovej vojny a zničenie ľudstva.
Vytvoriť nový medzinárodný právny systém založený na morálke a pravde, ktorý nebude formálny a koloniálne vykorisťujúci slabších, ako je súčasný Rímsky Západný formálny právny systém.

Článok 9

Organizácia je založená na zásade vzájomnej spolupatričnosti a vzájomnej závislostí všetkých medzi sebou na tejto planéte.
Všetci členovia SSON predvídajú možné spory a dopredu ich riešia či už na medzivládnej úrovni, alebo na pôde SSON. Teda členovia SSON nečakajú na stupňovanie sa sporom, ale jednajú preventívne, teda masívne informujú hlavne strany sporu o riešeniach podľa Charty SSON.
SSON koncepčne informuje aj ostatné štáty, ktoré nie sú jej členmi, aby konali podľa tejto Charty SSON, aby sa zaslúžili o udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a aj ekonomickej prosperity aj ich vlastného štátu a ich národov.

 

KAPITOLA III – Mylné ideológie a filozofie


Pretože za celú existenciu súčasného ľudstva sa neustále vedú dobyvačné hospodárske vojny  a likvidačné genocídne vojny, tak je logicky nevyhnutné chápať, že súčasné ľudstvo je duševne choré..... Však všetci hovoria, že vojna a zabíjanie je zlo, ale vojny a zabíjania aj naďalej pokračujú.... Preto sa treba pozerať na súčasné filozofie, náboženstvá, umenie, myslenie národov a aj ľudí...., že všetko je chybné! Treba hľadať riešenia na otázky, prečo ľudstvo a ich národy sú chybné a mylné!! Preto je dovolené kritizovať akúkoľvek filozofiu a myslenie a aj akékoľvek náboženstvo, ak kritika môže viesť k riešeniu daného medzinárodného, medzi-rasového, náboženského, ekonomického .... iného problému. Túto kritiku voči inému štátu môžu však – okrem SSON - prevádzať verejne len ten štát/štáty, ktoré sú poverené „UZNESENÍM“ Valného zhromaždenia SSON riešením daného problému.


Na základe Kapitoly I plynú nasledujúce dôsledky pre súčasný humanizmus, demokraciu, ľudské práva, práva národov na sebaurčenie, rodovú rovnosť a  slobodnú tržnú ekonomiku.

Článok 10

Podstatou Západného humanizmu je, že život každého človeka je najvyššia hodnota nad všetko ostatné. Doslovne sa uvádza, že život má nekonečnú cenu a všetci ľudia majú rovnakú najvyššiu hodnotu..... To je nezmysel. Každý človek má inú cenu. Výnimočný vedec a výnimočný politik má skutočne výnimočne vysokú cenu. A naopak trvale nezamestnaný, žijúci na sociálnych dávkach a odmietajúci pracovať, je doslova materiálne bezcenný, je to parazit, teda jeho cena je záporná, teda ak by nežil, tak spoločnosť by bola bohatšia bez neho. A to isté platí aj pre národy a štáty!
Ale cena človeka však nie je len jeho Materiálna cena, teda koľko vyrobí materiálnych statkov, ale aj Duchovná cena. Teda napr. hoci starí rodičia na dôchodku už skoro nič materiálneho neprodukujú, len spotrebovávajú, tak majú veľkú „Duchovnú“ cenu pri výchove novej generácie, našich detí, našich potomkov a učia ich, ako oni celý život pracovali a vzdelávali sa.

Článok 11

Súčasný politický systém štátov v r. 2023 (okrem Číny) je rovnostárska demokracia, ktorá odporuje Hierarchii. Preto treba zaviesť „hierarchickú demokraciu“, teda vláda v štáte bude vznikať „z hora“ a nie „z dola“. Len tí najschopnejší si medzi sebou budú „demokraticky“ voliť vedenie. Teda voľby už nebudú masové, kde 95 % populácie nie sú schopní logického kritického myslenia, ale budú voľby hierarchické, keď budú voliť medzi sebou a spomedzi seba len tí najschopnejší – cca len 5 % dospelej populácie. Avšak aj politický systém musí byť Duálny, ako je celý tento vesmír. Preto ak cca 5 % schopnejších si spomedzi seba vyberá tých, ktorí vládnu, tak naopak tých 95 % menej schopným má právo kedykoľvek navrhovať odvolanie konkrétnych fyzických osôb, ktoré sa ľudu zdajú, že nestačia na svoje mocenské funkcie. Toto „ľudové odvolávanie“ bude registrované mocenským štátnym systémom, ak sa ho zúčastní min. 2 % dospelej populácie v danom štáte vo veku od 20 do 70 rokov. O konečnom odvolaní, alebo zotrvaní daných osôb, musia však vždy rozhodovať tí duchovne najschopnejší a nie ulica.  Teda toto bude výstražná informácia pre vedenie daného štátu, že niečo môže byť inak.
Preto do mocenských systémov všetkých signatárov SSON budú volení zástupcovia rôznych častí národa, hospodárskych oblastí, regiónov, národností, náboženských organizácii, duchovných elít národa. Teda bude to hierarchická demokracia! Duchovne hierarchická! Ale už nikdy nie masová demokracia priemernosti a nemorálnosti! Mocenský systém štátu podľa tejto idei má byť zložený z vlády všetkých „Záujmovým“ štátotvorných, hospodárskych,  právnych, silových (vojenských, policajných) zložiek štátu, zástupcov regiónov a miest a obcí, náboženstiev .... Pričom počet členov  hospodárskych a regionálnych zástupcov musí byť minimálne 74 %. Takýto „Parlament“, alebo „Národná rada“ bude voliť prezidenta, vládu, prokuratúru, sudcov... skrátka všetky mocenské posty v štáte!! Bude to najvyššia mocenská štruktúra v štáte, ktorá rozhoduje o všetkom!! Už nikdy žiadna deľba moci!! Bude to kolektívna vláda „duchovne“ tých najschopnejších. U štátov, kde je počet obyvateľov menší ako 20 miliónov sa doporučuje počet členov tohto vrcholového mocenské úradu 149, u štátov od 20 do 50 miliónov na 247, u štátov od 50 do 100 miliónov na 349, u štátov od 100 do 300 miliónov na 457, u štátov od 300 do 800 miliónov  na 671.

Článok 12

Právo národov na sebaurčenie. Tento princíp sa využíva na likvidáciu štátov, kde je viac národností. Tento princíp je mylný bez doplnenia podľa zákona Duality. Posledných asi 200-250 rokov práve humanistické idei na sebaurčenie národov vytvárajú trvalý chaos a nenávisť a  nepochopenia po celej planéte. Ak chce mať nejaký národ právo na sebaurčenie, tak musí platiť podľa Duality, že má aj povinnosť toto právo realizovať a to v súlade s Hierarchiou a Dualitou. To znamená, že ak je v nejakom štáte niekoľko veľkých národností na ucelenom území, tak má/majú právo zakladať svoje národné hospodárske aj mocenské organizácie, ale za týchto podmienok :
a)    Sú hierarchicky podriadené pod centrálne riadenie viac-národnostného štátu.
b)    Je platný len jeden úradný jazyk, ktorý sa musí vyučovať a požívať v hospodárskom živote aj na území iného národa. Ale na území tohto daného národa sa môže v hospodárskom a verejnom živote popri úradného jazyka používať aj jazyk tohto iného národa. Avšak všetky úradné dokumenty sú vždy vydávané v úradnom jazyku, ale jednotlivé subjekty sa môžu rozhodnúť, že daný nejaký dokument vydajú aj v ich vlastnom jazyku.
c)    Takéto národné organizácie na danom území musia zabezpečovať vzdelávanie más ľudu v kvalite a kvantite minimálne na celoštátnej úrovni – teda je absolútne neprípustné zníženie úrovne vzdelávania oproti pôvodnej celoštátnej úrovni! Pritom sa nesmie znížiť kvalita vzdelávania a vedomostí úradného štátneho jazyka! Ak daný národ skutočne ašpiruje na sebaurčenie, tak sa musí zjavne zvýšiť náročnosť a kvalita vzdelávania širokých más tohto národa! V opačnom prípade je to degradácia daného národa.
d)    Tento národ, ktorý túži po „sebaurčení“ musí na svojom území na vlastné náklady (nie na celoštátne náklady) riešiť svoje mocenského a riadiace štruktúry tak, aby boli vyvážené kompetencie so štátnymi organizácia a ich kompetenciami na princípe Duchovnej Hierarchie a Duality.
e)    Právo na sebaurčenie má len národ, ktorý je riadený vodcami a vládami, ktoré jednajú morálne a nie zločinne a tieto národy sa chovajú morálne aj k iných národom. Násilie a agresia sú neprípustné.
f)    Ak sú veľké jazykové a genetické rozdiely medzi národmi v danom štáte, tak v takom štáte treba zaviesť najskôr federatívne usporiadanie štátu s výhľadom jeho možného neskoršieho územného rozdelenia podľa jazykového a genetického princípu a prípadne vytvorenia iného štátneho sú-štátia...  O území, ktoré bude pričlenené danému „sebaurčovaciemu sa národu“ rozhodne referendum. Podmienkou odlúčenia daného územia od súčasného štátu je účasť na referende min. 74 % dospelých ľudí vo veku 20 až 70 rokov a počet hlasov za „sebaurčenie“ národa min. 83 %. Hlasovanie bude kontrolované SSON. Hlasovanie je možné opakovať najskôr za 5 rokov.
g)    Národom a štátom, ktoré sú geneticky rovnaké, podobné, teda aj myslením sú si štáty a národy podobné, doporučuje sa im postupne zavádzať spoločný jazyk s výhľadom ich budúceho zjednotenia. Teda je to Duálne opačná cesta drobenia štátov na malé slabé štáty. Dualita je aj bojujúca, teda rozdeľujúca a aj kompenzačná a teda zjednocujúca. V tomto prípade sa vyberie jazyk, ktorý je zložitejší a teda starší. Väčšie štáty sú hospodársky vždy efektívnejšie.

Článok 13

Rodová rovnosť? Teda, že muži a ženy sú si rovní?.... Ste sa zbláznili? Však základné Zákony tohto vesmíru jasne hovoria o Dualite a Hierarchii! Teda, že muž a žena musia spolu žiť, to je zákon Duality, ale zákon Hierarchie hovorí, že nie je žiadna rovnosť medzi mužom a ženou! Toto je Satanská myseľ! Na Slovensku je tisícky rokov staré ľudové porekadlo „ Muž je hlava rodiny a žena krkom, ktorá tou hlavou otáča“... To je dokonalé hierarchické filozofické a duchovné pravidlo pre tento vesmír! Západná civilizácia s ich OSN presadzuje ženský feminizmus a dokonca aj homosexualitu? Však feministky sú už tak duševne postihnuté, že už sa nedokážu ovládať v ich šialenosti a pravidelne vybuchnú, že nenávidia mužov. Že nenávidia sex s mužmi ... Teda je jasné, že nenávidia aj svoje deti, ak nejaké porodili... Toto je vrchol duševnej choroby o rovnosti žien s mužmi! Ženy majú absolútne inú rolu v živote, v tomto vesmíre, ako muži. Preto hierarchické zatriedenie mužov a žien je platné pre celý tento vesmír, nielen pre Zem. Platí duchovne a filozoficky, ale aj v praktickom živote: „Žena slúži, muž vládne“. A len v tom prípade je muž ochranca svojej ženy.

Článok 14

Slobodná tržná ekonomika je podľa Duality len polovica ekonomiky. Preto v každom štáte musí byť aj Duálne vyvažujúca - kompenzačná - štátna ekonomika. Okrem toho slobodná tržná ekonomika svojim princípom existencie, ktorej cieľom je vytvárať zisk pre majiteľa, je doslova motivovaná k nemorálnemu a zločineckému chovaniu sa. Zisk za každú cenu... Ináč príde krach. Preto slobodná tržná ekonomika je potenciálne vždy kriminálna ekonomika. Slobodná tržná ekonomika je primitívna zvieracia ekonomika. Avšak aj človek je na materiálnej úrovni doslova zviera. Preto človek musí akceptovať vo svojej duši aj tento „tieň“, túto zvieraciu živočíšnu podstatu. Preto slobodná tržná ekonomika musí existovať trvalo, je to ako vzťah Satan-Duch v tomto vesmíre, ale musí byť regulovaná a kontrolovaná. A ekonomický pomer výkonov slobodnej tržnej ekonomiky a štátnej ekonomiky má byť vyrovnaný, teda cca 50 % : 50 %.


KAPITOLA  IV – ČLENSTVO A SÍDLO ORGANIZÁCIE

Článok 15

Prvým členom SSON je Slovenská republika a súčasné „Hlavné sídlo“ SSON je na Slovensku, Námestie Andreja Hlinku 21, Ružomberok, Slovenská republika. Týmto sa aj zakladatelia SSON rozhodli,  že sídlo sa môže presunúť do Leningradu, ak Ruskí Slovania budú mať o to záujem, ale len za podmienky, že mesto Sankt Peterburg sa opäť bude volať Leningrad.

Článok 16

Členom SSON môžu byť len štáty, ktoré majú viac ako 3 milióny obyvateľov, alebo spoločenstvo menších štátov, ktoré majú spolu viac ako 5 miliónov obyvateľov. O tomto spoločenstve si dané štáty uzatvoria medzi sebou zmluvu.

Článok 17

Členom SSON môže byť len štát, ktorý sa rozhodne pre členstvo v súlade s ich Ústavou. Teda ak Ústava toto neumožňuje, tak si najskôr musia zmeniť Ústavu.

Článok 18

V prípade, že min. 74 % všetkých hlasov členov SSON na Valnom zhromaždení bude hlasovať, že nejaký štát nepracuje v SSON podľa princípov, zásad a iných ustanovení tejto Charty SSON, tak bude vylúčený z tejto Organizácie. V prípade vylúčenia z SSON je možný návrat do SSON najskôr za 18 mesiacov.


KAPITOLA V - ORGÁNY

Článok 19

Ako hlavné orgány SSON sa zriaďujú:
•    Valné zhromaždenie (ďalej aj VZ), organizované každé 3 mesiace a trvajúce max. 5 dní.
•    Konzultačná rada (ďalej aj KR), funguje nepretržite.
•    Hospodárska a sociálna rada – po založení funguje nepretržite.
•    Filozofický a morálny dvor (ako dohľad nad právom) – po založení funguje nepretržite.
•    Sekretariát, funguje nepretržite.

Článok 20

Okrem „Hlavného sídla“, podľa Čl.15 budú „Detašované organizácie SSON“ v :
a.    V severnej Amerike v Mexiku
b.    V južnej Amerike v Argentíne
c.    V Afrike v Keni
d.    V Ázii v Indii
e.    V Číne
f.    V Európe na Slovensku (Platí, ak sa sídlo zo Slovenska presunie do Ruska, do Leningradu.)
Tieto „Detašované organizácie“ zriaďujú štáty, na území ktorých sa „Detašované organizácie“ navrhujú a sú financované z príjmov SSON.
Ak sa väčšia skupina štátov rozhodne, že chce mať samostatnú „Svoju organizáciu“ v inom štáte, ktorá však bude financovaná na ich náklady,  tak toto bude akceptované. Avšak takáto „Svoja organizácia“ musí zastupovať minimálne 9 štátov - alebo minimálne 5 štátov, ak počet ich obyvateľov bude min. 270 miliónov.

Článok 21

Podľa tejto Charty môže Valné zhromaždenie hlasovaním zriadiť pomocné orgány, ak by sa ukázali potrebnými. Takýto návrh musí podporiť min.74 % hlasov prítomných na VZ.

Článok 22

Na Valnom zhromaždení SSON sa rozhoduje, či niektoré menej významné problémy sa zveria aj niektorému z „Detašovaných organizácii“. V tom prípade VZ rozhoduje min. 74 % hlasov prítomných členov podľa Čl. 31.  Tieto „Detašované organizácie“ SSON však slúžia hlavne ako informačná báza pre potreby „Hlavného sídla“.


KAPITOLA VI - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ZLOŽENIE
Článok 23

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov SSON.


ÚLOHY A PRÁVOMOC
Článok 24

Valné zhromaždenie môže rokovať o všetkých otázkach alebo veciach, ktoré patria do rámca tejto Charty, alebo sa týkajú právomoci a úloh orgánov stanovených touto Chartou.

Článok 25

Valné zhromaždenie dáva podnet k štúdiu a robí odporúčanie s cieľom, aby sa podporovala medzinárodná spolupráca a aby sa posilňoval pokrok v rozvoji morálky a výrobných prostriedkov. Pretože Duálnym opakom výroby je morálka. A Dualita, ako jeden zo základných zákonov tohto vesmíru preto hovorí, že trvalá ekonomická prosperita nie je možná bez morálky.

Článok 26

Valné zhromaždenie navrhuje „Uznesenia“, ktorými určuje štát, alebo štáty, ktoré sa zaviazali riešiť konkrétny „problém“. Dané „Uznesenie“ je schválené, ak získalo min. 65 % platných hlasov všetkých členov SSON, ale min. 74 % hlasov prítomných hlasujúcich členov SSON.

Článok 27

Valné zhromaždenie dostáva každé 3 mesiace, mesiac pred konaním Valného zhromaždenia, správy od Konzultačnej rady, Filozofického a morálneho dvora a od Detašovaných organizácii a prípadne aj od iných orgánov SSON a rokuje o nich. Všetky tieto „dokumenty“ – správy – dostanú všetci členovia VZ minimálne 17 dní pred dátumom zasadnutia VZ. Témy rokovania na základe týchto dokumentov rozhodne „Sekretariát VZ“, alebo to môže nadradene určiť Konzultačná rada.

Článok 28

Valné Zhromaždenie prerokúva a schvaľuje rozpočet Organizácie. Valné zhromaždenie prerokúva a schvaľuje finančné a rozpočtové dohody s medzinárodnými špecializovanými organizáciami.

Článok 29

Financovanie SSON je z poplatkov signatárskych štátov vo výške 0,008 % HDP za predchádzajúci kalendárny rok. Výške získaných financií bude odpovedať aj aktivita a práca SSON. V prechodnom období, dokiaľ táto Organizácia nezíska svetovú akceptáciu, že min. 4 štáty zaplatia svoj poplatok vo výške min. 22 miliónov EUR podľa reálnej hodnoty k dátumu 31.12.2023, tak bude fungovať v núdzovom režime. Teda v núdzovom režime sa budú riešiť len problémy týchto štátov, členov SSON a plus propagácia SSON vo Svete. Až keď sa zvýši príjem SSON nad 140 miliónov EUR (aj v prepočte na iné meny), alebo počet obyvateľov členov SSON bude min. 400 miliónov, tak SSON začne realizovať „Detašované pracoviská“ podľa tejto Charty a podľa svojich finančných možností.
O platoch zamestnancov SSON bude rozhodovať VZ min. 65 % platných hlasov všetkých členov SSON, ale min. 74 % hlasov prítomných hlasujúcich členov SSON. Ak VZ neodsúhlasí zmenu platov, tak platia prechádzajúce platové nariadenia zamestnancov SSON.

Článok 30

Rokovacími jazykmi na Valnom zhromaždení a aj vo všetkých orgánoch a  štruktúrach SSON je ruština, čínština, angličtina, španielčina. Avšak dokiaľ bude sídlo SSON na Slovensku, tak rokovacím jazykom bude len slovenčina a ruština. Táto Charta SSON sa podpisuje v Ružomberku na Slovensku len v jazyku slovenskom a ruskom, pretože táto Charta SSON pri jej zakladaní je len v slovenskom a ruskom jazyku.

HLASOVANIE
Článok 31

Na Valnom zhromaždení pri hlasovaní jednotlivé štáty disponujú nasledujúcimi počtami hlasov :
a)    Štáty, ktoré majú menej ako 5 miliónov obyvateľov – jeden.
b)    Štáty, ktoré majú 5 až 10 miliónov obyvateľov - 2
c)    Štáty, ktoré majú 10 až 50 mil. obyvateľov – 3
d)    50 – 200 mil. – 4
e)    200 až 500 – 6
f)    500 až 1000 – 9
g)    Viac ako 1000 – 11
h)    Slovensko, ako ideologický zakladajúci člen a najstarší národ v Európe – 4
i)    Rusko, ako najväčší Slovanský štát a ochranca Slovanskej civilizácie už min. 400 rokov  - 8
Poznámky :
a)    V prípade, že Slovensko alebo jeho nástupnický štát dosiahne počet obyvateľov viac ako 10 miliónov, tak sa pripočíta pre Slovensko ďalšie 2 hlasy. Ak sa Slovensko ako nástupnický štát zväčší na počet obyvateľov viac ako 50 miliónov, tak sa pripočíta pre Slovensko oproti 4 hlasom ďalšie 3 hlasy.
b)    Ak sa k Rusku pripoja aj ďalšie okolité štáty – napr. Ukrajina, Bielorusko, štáty Pobaltia, Kazachstan, Turkménsko, Tadžikistan, Kirgizsko... – jeho bývalé štáty Sovietskeho zväzu – tak vzhľadom na rozlohu územia týchto štátov, za každých 10 miliónov pripojených obyvateľov bude mať Rusko 1 hlasovací bod. Teda ak sa k Rusku pričlenia niektoré z týchto štátov a počet obyvateľov Ruska sa zvýši o 20 miliónov, tak Rusko bude mať pri hlasovaní nie 8 ale 10 hlasov.
c)    Ale ak sa Rusko zmení časom zo Slovanského štátu na ne-slovanský štát, tak tým stratí duchovné spojenie so svojimi predkami Slovanmi a potom sa zníži jeho počet hlasov len podľa počtu obyvateľov!!

Článok 32

Člen SSON, ktorý sa omešká s platením svojich príspevkov na náklady SSON nemá hlasovacie právo vo Valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie však môže napriek tomuto ustanoveniu dovoliť takémuto členovi hlasovať, ak konštatuje, že neplatenie spôsobili okolnosti nezávislé od jeho vôle.

KONANIE
Článok 33

Valné zhromaždenie sa schádza na pravidelné 3-mesačné zasadnutia a ak to pomery vyžadujú, na mimoriadnom zasadnutí. Mimoriadne zasadnutie zvoláva „Predseda“ na žiadosť Konzultačnej rady, alebo na žiadosť min. 54 % všetkých hlasov členov SSON podľa Článku 31.

Článok 34

Valné zhromaždenie sa uznáša na svojom rokovacom poriadku. Valné zhromaždenie si volí svojho Predsedu na dobu funkcie 4 roky verejným hlasovaním min. 74 % hlasov prítomných podľa Čl. 31, ale však min. 65 % všetkých hlasov členov SSON. Dokiaľ nie je zvolený nový Predseda, tak zostáva vo funkcii predchádzajúci Predseda. A funkčné obdobie 4 roky pre nového Predsedu nastáva až po nastúpení do funkcie... Nový zvolený Predseda nastupuje do funkcie do 9 dní od jeho zvolenia. Ale Valné zhromaždenie môže zmeniť volebné obdobie „daného“ Predsedu za novo navrhovaného Predsedu, ak toto odsúhlasí verejným hlasovaním na Valnom zhromaždení min. 74 % hlasov prítomných členov SSON, a/alebo min. 65 % všetkých hlasov SSON. Návrh na zmenu Predsedu a návrh konkrétneho nového Predsedu musí schváliť predtým na Valnom zhromaždení min. 44 % hlasov členov Valného zhromaždenia.

Článok 35

Valné zhromaždenie si môže vytvárať také pomocné orgány, ktoré považuje za potrebné pre vykonávanie svojich úloh.

Článok 36

Každý štát si môže určiť, že pre zastúpenie pri SSON a aj pri jednaniach  Valného zhromaždenia si zriadi externú kanceláriu s personálom v Hlavnom sídle, v jeho blízkosti a/alebo aj v „Detašovaných organizáciách“ SSON a ich blízkostiach.


KAPITOLA VII - KONZULTAČNÁ RADA

ZLOŽENIE
Článok 37

Konzultačná rada (ďalej aj KR) sa skladá z 18 členov SSON. Sedem štátov sú tie, ktoré majú najviac obyvateľov. A zvyšných 11 štátov sú tie, ktorých Valné zhromaždenie hlasovaním určí podľa počtu hlasov uvedených v Čl. 31. Tento poradný orgán Valného zhromaždenia sa bude revidovať každé 4 roky. Dokiaľ nebude počet členov SSON nad 18, tak všetci členovia SSON budú súčasne aj členmi Konzultačnej rady. Členovia KR budú vyberaní Konzultačnou radou hlavne podľa princípu Čl. 31  a teda pomerného zastúpenia národov a štátov. Avšak výber členov KR bude absolútne závislý od morálky a duchovnej sily daného adepta... Zločinecká myseľ sa nikdy nesmie dostať do tejto organizácie!

Článok 38

Predsedu KR schvaľuje VZ počtom hlasov min. 74 % prítomných hlasujúcich, ale min. 65 % všetkých členov SSON podľa Čl. 31. Dokiaľ nebude zvolený nový Predseda KR, tak starý Predseda zostáva vo funkcii.

KONANIE
Článok 39

Konzultačná rada funguje nepretržite. „Hlasujúci členovia“ Konzultačnej rady pri hlasovaní o jej závažných rozhodnutiach sú delegovaní jednotlivými štátmi podľa Čl. 31.

Článok 40

Konzultačná rada je prvá línia zverejňovania všetkých problémov medzištátnych,  medzinárodných, náboženských, politických, ekonomických problémov, problémov všeobecného vzdelávania.... Signatári SSON sú povinní tieto „Zverejňované informácie“ od KR zverejňovať na svojich štátnych médiách!  Ak tak neurobia, tak VZ samostatne, ale aj na popud KR, môže rozhodnúť, že daný štát týmto zásadne porušil túto Chartu a preto bude vylúčený z tejto Organizácie! Postup vylúčenia člena SSON bude podľa tejto Charty.

Článok 41

Predseda KR rozhoduje nezávisle a samostatne o ostatných pracovníkoch KR aj podľa rozpočtu, ktorý schváli pre Konzultačnú radu Valné zhromaždenie. Rozpočet sa mení raz za rok.

Článok 42

Valné zhromaždenie zvolí Predsedu Konzultačnej rady na dobu 4 roky. Ale Valné zhromaždenie môže kedykoľvek zmeniť Predsedu za novo navrhovaného, ak takýto návrh podá min. 44 % hlasom VZ a schváli to min. 74 % hlasov všetkých členov VZ.

Článok 43

Personálne obsadenie Konzultačnej rady – okrem „Externých členov VZ“ podľa Čl. 31 – vyberá a schvaľuje  ďalších výkonných pracovníkov „Predseda KR“ a on zodpovedá za pracovnú kvalitu a morálku vybraných ľudí.

Článok 44

Konzultačná rada je organizovaná tak, aby bola schopná nepretržite vykonávať svoje úlohy. Konzultačná rada koná pravidelné schôdzky, na ktorých každý jej člen môže, ak si to želá, byť zastúpený členom vlády alebo iným zástupcom osobitne určeným. Konzultačná rada môže konať schôdzky aj inde ako v sídle Organizácie, alebo jej 5 „Detašovaných organizáciách“ a aj v iných pobočkách a to tam, kde to podľa jej uváženia najviac uľahčí jej činnosť.

Článok 45

Konzultačná rada si môže vytvoriť také pomocné orgány, ktoré považuje za potrebné pre vykonávanie svojich úloh.

ÚLOHY A PRÁVOMOC
Článok 46

Aby bola zabezpečená rýchla a účinná reakcia SSON, má Konzultačná rada hlavnú zodpovednosť za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a hospodárskej spolupráce a hospodárskej prosperity členov SSON.

Článok 47

Členovia SSON súhlasia, že správa „Konzultačnej rady“ sa vždy bude verejne prejednávať na Valnom zhromaždení a následne sa bude aj verejne medializovať.

HLASOVANIE
Článok 48

Hlasovanie je vždy verejné. Každý člen SSON má pri hlasovaní v KR počet hlasov podľa Čl. 31.   O procedurálnych otázkach rozhoduje Konzultačná rada kladnými hlasmi 74 % prítomných členov, ale min. 65 % všetkých hlasov. Ak sa tak nestane, platí predchádzajúce platné procedurálne rozhodnutie.


KAPITOLA VIII - MIEROVÉ RIEŠENIE SPOROV

Článok 49

Konzultačná rada u konkrétneho prípadu musí vykonať vyšetrovanie a vydať písomné stanovisko. Súčasne musí vypracovať model a varianty riešenia daného sporu a navrhnúť štáty, ktoré by mohli riešiť daný problém a teda by boli zodpovedné za riešenie daného problému. Toto bude zverejnené.

Článok 50

Ak nebude mať žiadny štát záujem riešiť daný spor, tak SSON navrhne min. 2 štáty a navrhne im osobitné podmienky, aby mali záujem riešiť daný spor. Dokiaľ sa nejaký štát nerozhodne, že zoberie zodpovednosť na seba, dovtedy sa o tom bude jednať. Prvé návrhy bude predkladať Konzultačná rada a po predbežnej dohode s daným štátom/štátmi, dané riešenie bude schvaľovať Valné zhromaždenie.


KAPITOLA IX - MIEROVÉ RIEŠENIE SPOROV

Článok 51

 Strany v každom spore, ktorého trvanie by mohlo ohroziť zachovanie medzinárodného mieru alebo mieru v regióne a bezpečnosti, alebo ohroziť hospodársku prosperitu v danom regióne, majú sa usilovať o ich vyriešenie predovšetkým podľa morálnych princípov a podľa princípov a zásad tejto Charty SSON.
Konzultačná rada, ak zistí, že strany sporu nejednajú podľa tejto Charty SSON, teda klamú a že spor je vážneho charakteru, vyhlási verejne svoje písomné stanovisko o tom, ktoré strany a ako klamú... A toto Písomné stanovisko Konzultačnej rady sa povinne a masovo zverejní vo všetkých štátoch signatárov SSON! Štát, ktorý toto dostatočne masovo nezverejní, ten bude KR-dou navrhnutý na vylúčenie z SSON – a o tom bude rozhodovať VZ na svojom najbližšom zasadnutí.

Článok 52

Každý člen Organizácie môže upozorniť Konzultačnú radu alebo Valné zhromaždenie na každý spor alebo na každú situáciu povahy spomenutej v tejto Charte.  Aj štát, ktorý nie je členom Organizácie môže upozorniť Konzultačnú radu alebo Valné zhromaždenie na každý spor, hospodársky problém, v ktorom je stranou, ak vopred prijme, záväzky riešenia určené touto Chartou SSON. Potom Valné zhromaždenie navrhne štát/štáty, ktoré budú určení na riešenie danej veci.


KAPITOLA X – Postup v prípade ohrozenia mieru, agresie a/alebo ničenia hospodárstva

Článok 53

Konzultačná rada určí, či ide o ohrozenie mieru útočným činom a agresiou, alebo o ničenie hospodárstva a odporučí, alebo navrhne štáty a aké opatrenia sa majú urobiť, aby bol zachovaný mier a/alebo hospodárska prosperita.

Článok 54

Aby sa predišlo zhoršeniu bezpečnostnej a/alebo hospodárskej situácie, Konzultačná rada skôr ako odporučí, alebo navrhne štáty, ktoré môžu potenciálne riešiť daný problém, môže vyzvať zainteresované strany, aby sa podrobili dočasným opatreniam, ktoré považuje za potrebné, aby sa problém nezhoršoval. Tieto dočasné opatrenia predtým Konzultačná rada vypracuje a Valné zhromaždenie ich schváli. Ale tieto dočasné opatrenia môžu byť zverejnené aj okamžite, aby sa informovala verejnosť o názoroch KR, potom  ako ich KR vypracuje, ale s tým, že sa uvedie, že dané opatrenia ešte VZ neschválilo. Rýchlosť reakcie môže byť v takýchto prípadoch dôležitá a VZ zasadá len raz za 3 mesiace.

Článok 55

Každý štát, ktorému vzniknú osobitné hospodárske problémy (hospodárske škody) v dôsledku uskutočňovania preventívnych a konkrétnych opatrení Konzultačnej rady a Valného zhromaždenia pri riešení daného problému, má právo, či je alebo nie je členom SSON, poradiť sa s Konzultačnou radou o riešení týchto hospodárskych problémov. Ale žiadnemu štátu sa nič neručí a ani SSON za nič neručí. Opakuje sa, že SSON je len konzultačné centrum, diskusné a ideologické miesto na premýšľanie riešení a hľadania východísk z tejto degeneratívnej ľudskej existenčnej podstaty na tejto planéte súčasného ľudského zla.
Tie tisícročia vojen a vraždení je jasný dôkaz poškodenej genetiky súčasného ľudstva. A SSON je organizácia, ktorá sa snaží toto genetické a duševné poškodenie pomaly, ale systémovo, opravovať.

Článok 56


Ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi SSON, nijaké ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu a odplatu, kým Konzultačná rada  a potom okamžite aj Valné zhromaždenie neurobí potrebné opatrenia, ktoré zastavia daný ozbrojený útok. Ale to platí len vtedy, ak sa tento útok okamžite zastaví! V opačnom prípade má poškodená strana právo na útok odpovedať protiútokom, ak sa tak rozhodne. Ale v zásade platí, že slabému ani SSON nepomôže. Slabý je vždy hlavne nemorálny... Aj malé národy, ak sú vysoko morálne, tak sú silné a ich nikto neporazí. Víťazstvo nemorálneho národa nad morálnym národom je vždy len dočasné....  Morálka je základ tejto Charty SSON. Teda myslenie Slovenov, našich 8000 rokov starých predkov, to je naša morálka, naše Slovanské myslenie. 


KAPITOLA  XI - REGIONÁLNE DOHODY

Článok 57

Nijaké ustanovenie tejto Charty nebránia, aby existovali regionálne dohody alebo orgány na riešenie otázok udržania mieru a bezpečnosti, hospodárskej prosperity a vzdelávania, ktoré sa hodia pre akcie regionálneho charakteru, za predpokladu, že takéto dohody alebo orgány a ich činnosť možno zlúčiť s cieľmi a zásadami SSON.  Členovia SSON, ktorí uzavrú takéto dohody, alebo vytvoria takéto orgány, sú povinné medializovať a informovať verejnosť o princípoch a morálnych základoch Charty SSON, aby verejnosť pochopila vysokú duchovnosť a spolupatričnosť členov SSON so všetkými národmi tejto planéty.

Článok 58

Konzultačná rada, kde je to na mieste, použije takéto regionálne dohody alebo orgány pre „duchovnú a informačnú“ pomoc štátu/štátom, ktoré sa potenciálne pripravujú riešiť nejaký spor, alebo hospodársky problém.

Článok 59

Konzultačná rada by mala byť dopredu oboznamovaná s každou zásadnou činnosťou podniknutou, alebo zamýšľanou, podľa regionálnych dohôd alebo regionálnymi orgánmi na zachovanie mieru a bezpečnosti a hlavne snahy o hospodársky rast a rast vzdelanosti v danom regióne.


KAPITOLA XII -
MEDZINÁRODNÁ HOSPODÁRSKA A SOCIÁLNA SPOLUPRÁCA, VEDECKÁ MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ a ZDRAVOTNÍCTVO

Článok 60

Aby sa vytvorili podmienky stability a blahobytu, ktoré sú potrebné pre mierové a priateľské styky medzi národmi a štátmi, založené na princípoch a zásadách tohto dokumentu národov, požaduje sa súčasne rozvíjať nielen materiálnu základňu, ale hlavne aj duchovnú úroveň ľudu, ktorej jedná časť je vzdelanie a druhá časť je morálka. Morálka a vzdelanie je Duálne sa kompenzujúci základ pre hospodársku prosperitu a mier.

Článok 61

Všetci členovia SSON sa zaväzujú postupovať tak, aby sa dosiahli ciele materiálne a aj duchovné – teda rozvoj výrobných prostriedkov a aj rozvoj všeobecného a aj technického vzdelania más ľudí a aj výrazne nadpriemerne talentovaných ľudí. Hlavne výnimočné talenty musí každý štát a národ „Hierarchicky nadradene“ podporovať! Nikdy už žiadna rovnoprávnosť! V tomto my Slovania nemáme nič spoločné so zdegenerovanou Západnou civilizáciou!

Článok 62

Každý štát, člen SSON, má právo utajovať svoje technické a vedecké zistenia a schopnosti jeho národa, pretože Západný systém „Patentových práv“ – Patent, Úžitkový vzor... sa ukázal ako totálna faloš.... Ten, kto zverejnil výsledok svojho technického vývoja, len sám seba poškodil. Odhalil všetkej konkurencii, efektívnejšie riešenia, za čo však celá ostatná konkurencia nezaplatila nič!... Súčasne náklady na dosiahnutie daných technických vylepšení, alebo dokonca Patentov, danému subjektu výrazne zvýšili jeho náklady, teda ho ekonomicky výrazne znevýhodnili! Ďalej nikto „malým vynálezcom“ nikdy nezaplatil nič z týchto ich nákladov, naopak nadnárodné firmy a veľké firmy využili tieto vynálezy pre seba a nič nikomu nezaplatili! Je to parazitický systém Západnej civilizácie....  Toto zásadne utlmuje a likviduje potenciál technického rozvoja. Toto je „hrob“ technického rozvoja vo Svete a aj v Európe. Preto súčasný Západný Patentový systém treba zrušiť!!
Naša Organizácia má premyslený spravodlivejší a reálnejší „Slovanský patentový systém“. Ale tento bude nami vypracovaný a zverejnený až potom, ako bude počet signatárov SSON min. 27 a súčasne počet obyvateľov všetkých signatárskych štátov bude min. 800 miliónov.

V každom štáte, ktorý sa stane signatárom SSON musia do 4 rokov od vstupu do tejto Organizácie – alebo do 4 rokov od vypracovania „Nového zdravotníckeho systému“ -  upraviť všetky zákony v oblasti zdravotníctva. Zdravotnícky systém signatárov SSON musí byť orientovaný na odmeňovanie za zdravie a nie za chorobu! Teda morálny zdravotný systém je na prvom mieste preventívny a až potom nastupuje liečenie. A platby občanov do „zdravotníckeho“ systému musia byť hierarchické. Teda ten, kto sa nestará o svoje zdravie a fyzickú kondíciu, fajčí, berie drogy... bude mať výrazne zvýšené poplatky do zdravotníckeho systému. SSON vypracuje štandardy a postupy tohto nového zdravotníckeho systému pre jednotlivé signatárske štáty potom, ako bude počet členov signatárov SSON min. 11 a finančný príjem SSON min. 110 miliónov EUR, alebo adekvátnej inej meny.  Americká WHO a všetky podobné súkromné organizácie, musia byť u signatárov SSON okamžite zakázané!

Článok 63

Konzultačná rada systematicky vyhodnocuje lieky a rôzne liečebné postupy a zverejňuje svoje zistenia. Všetci signatári SSON sú povinní tieto správy zverejňovať a medializovať. Teda ak KZ zistí, že súkromné nadnárodné farmaceutické firmy predávajú lieky a vakcíny škodlivé ľudskému organizmu, tak tieto firmy v signatárskych štátoch musia byť žalovaní a po súdnom rozhodnutí v súlade s touto Chartou musia zaplatiť za všetky poškodenia zdravia a aj smrť z ich liekov a vakcín... Vieme, že táto Západná sionistická civilizácia môže vytvoriť aj iné nové smrteľné umelé vírusy...

Článok 64

Zodpovednosť za vykonávanie úloh SSON určených v tejto kapitole má Valné zhromaždenie a pod jeho právomocou Konzultačná rada.

 

KAPITOLA XIII - HOSPODÁRSKA A SOCIÁLNA RADA

ZLOŽENIE
Článok 65

Hospodárska a sociálna rada je podriadená Valnému zhromaždeniu a aj Konzultačnej rade.  Hospodárska a sociálna rada sa skladá z dvadsiatich siedmich členov SSON volených Valným zhromaždením. Jej rozhodnutiami nie sú povinní sa riadiť ani Valné zhromaždenie a ani Konzultačná rada. Jej písomné správy a doporučenia sú pre VZ a KR len jeden zo zdrojov  informácií pre ich rozhodovanie!  Ak SSON nemá 27 členov, tak aj tak je možné založiť Hospodársku a sociálnu radu rozhodnutím VZ ak je počet signatárov min. 11. VZ o tom rozhoduje väčšinou hlasov min. 65 % členov podľa Čl. 31, alebo v prípade, že bude počet signatárov min. 27, tak 56 % hlasov všetkých signatárov podľa tohto Čl. 31.

ÚLOHY A PRÁVOMOC
Článok 66

Hospodárska a sociálna rada nemá žiadne právomoci. Slúži len ako konzultačné teoretické centrum, ktoré združuje analytikov rôznych zameraní a národností a štátov, na vypracovanie štúdií súčasnosti a konceptuálnych vízií budúcnosti na základe vývoja ľudstva za posledných 50 až...... 10 500 rokov. Dejiny predznamenávajú budúcnosť!

Článok 67

Hospodárska a sociálna rada má právo požadovať pri ich prácach dodať pravdivé údaje a informácie od štátov, ktoré sú signatármi tejto Charty. Ak nejaký štát nedodá pravdivé údaje pre potreby vypracovania Štúdií súčasnosti a Konceptuálnych vízií, a toto sa začne spochybňovať, tak Valné zhromaždenie rozhodne, či daný štát nebude vylúčený z tejto Organizácie!! SSON nedovolí, aby sa klamalo a podvádzalo.

ORGANIZÁCIA
Článok 68

V Hospodárska a sociálna rada je organizovaná podľa toho, ako určí Konzultačná rada. Hospodárska a sociálna rada je podriadená Konzultačnej rade, ale VZ má právo veta a zmeniť rozhodnutia Konzultačnej rady, ak vedenie Hospodárskej a sociálnej rady nebude súhlasiť s KR a odvolá sa proti rozhodnutiam KR na VZ. Ak VZ rozhodne proti KR, tak toto musí mať organizačné dôsledky na zmenu vedenia aj na KR.

 

KAPITOLA XIV – SLOVANSKÝ MEDZINÁRODNÝ SÚDNY DVOR

Článok 69

Slovanský medzinárodný súdny dvor je hlavným súdnym orgánom SSON. Pôsobí podľa štatútu tejto Charty a morálnej spravodlivosti a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Charty.

ÚLOHY A PRÁVOMOC
Článok 70

Valné zhromaždenie a pod jeho právomocou „Konzultačná rada“ môžu vytvoriť „Slovanský medzinárodný súdny dvor“. Tento súd musí rozhodovať na prvom mieste podľa morálky a podľa tejto Charty až potom na základe zákonov rôznych štátov, signatárov SSON. Valné zhromaždenie rozhodne, či sa takýto „Slovanský medzinárodný súdny dvor“ vytvorí. Požaduje sa min. 74 % hlasov všetkých členov SSON pri hlasovaní na Valnom zhromaždení.

Článok 71

Personálne obsadenie tohto „Slovanského medzinárodného súdneho dvora“ určí VZ min. 74 % hlasov všetkých členov SSON. Konkrétneho sudcu je možné odvolať okamžite, ak sa tak rozhodne hlasovaním v KR počtom hlasov min. 74 %, alebo hlasovaním vo VZ počtom hlasov min. 65 %. Ak sudca prekročí vek 74 rokov, alebo z rôznych dôvodov odmietne ďalej pracovať, a ak VZ nezvolí do 12 mesiacov nového sudcu, tak nového sudcu má právo zvoliť tento odstupujúci sudca. Ak nejaký sudca zomrie, tak nástupcu si volia všetci sudcovia verejným hlasovaním medzi sebou počtom min. 74 % hlasujúcich sudcov, avšak min. 65 % všetkých sudcov. Hlasovanie sa opakuje každý mesiac, dokiaľ si sudcovia nezvolia nového sudcu.

Článok 72

Sudcovia tohto „Slovanského medzinárodného súdneho dvora“ musia byť najskôr vysoko morálni a ich súčasná právna kvalifikácia podľa „Západného Rímskeho“ formálneho práva – zločineckého práva Západnej civilizácie - je v podstate nedôležitá, je to vedľajšie! Preto za sudcov „Slovenského medzinárodného súdneho dvora“ sa budú vyberať adepti na základe technických znalostí a znalostí matematiky a až potom na základe znalostí súčasného Rímskeho práva.  Od vrcholových sudcov sa požadujú aj vrcholové logické schopnosti a vedomosti, nielen morálka!      Slovanský medzinárodný súdny dvor môže vzniknúť až potom, keď SSON bude mať min. 11 členských štátov a ročný príjem min. 44 miliónov EUR v cenovej úrovni 31.12. 2023.

 

KAPITOLA XVI - SEKRETARIÁT

Článok 73

Sekretariát sa skladá z „Predsedu“ SSON a podriadených úradníkov v kvantite a kvalite, ako umožňuje rozpočet SSON a ako bude potrebné pre VZ, KR a ostatné útvary SSON. Predseda SSON  je hlavným správnym úradníkom Sekretariátu SSON.

Článok 74

Predseda SSON (a jeho poverení zástupcovia) koná v tomto postavení na všetkých schôdzach Valného zhromaždenia, Konzultačnej rady, Hospodárskej a sociálnej rady, Slovanského medzinárodného súdneho dvora a vykonáva všetky úlohy, ktoré mu zveria tieto orgány.

Článok 75

Predseda môže upozorniť Konzultačnú radu na každú vec, ktorá by podľa jeho mienky mohla ohroziť zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a hospodárskej prosperity a zvyšovania vzdelávania. A hlavne u signatárov SSON.

Článok 76

Nijaké ustanovenie tejto Charty nebráni členom Organizácie, aby predkladali svoje spory na riešenie iným súdom na základe už platných dohôd. Ak však tieto súdne spory odporujú tejto Charte, tak tieto strany sporu nemajú nárok na podporu zo strany SSON.

Článok 77

Valné zhromaždenie alebo Konzultačná rada môžu požiadať akúkoľvek štátnu a aj medzinárodnú inštitúciu, ktorá je signatárom SSON o posudok v akejkoľvek právnej a morálnej otázke.

Článok 78

Predseda a úradníci Sekretariátu pri vykonávaní svojho úradu musia žiadať a prijímať pokyny od každej vlády, aby ich mohli vyhodnocovať.

Článok 79

 Úradníkov Sekretariátu vymenúva Predseda podľa:
-    Tohto dokumentu
-    Rozhodnutia Valného zhromaždenia
-    Podľa morálky
-    Podľa analýz Konzultačnej rady

 

KAPITOLA XVIII - RÔZNE USTANOVENIA

Článok 80

Každá zmluva a každá medzinárodná dohoda, ktorú uzavrie niektorý člen SSON po tom, čo táto Charta nadobudne účinnosť a daný štát sa stane signatárom SSON, bude zapísaná do registra pri Sekretariáte, ktorý ich uverejní do 30 dní. Nijaká strana, nikto, ani člen SSON, sa nemôže odvolávať na žiadnu zmluvu, medzinárodnú dohodu, ktorá bola uzatvorená pred dátumom členstva daného štátu v SSON na SSON. Všetky predchádzajúce zmluvy a medzinárodné dohody sú pre rozhodovanie SSON neplatné! Pretože všetky tieto zmluvy boli dohodnuté pod nátlakov Západnej civilizácie a ich OSN a ich ďalšími Západnými organizáciami koloniálneho vykorisťovania.

Článok 81

Ak by došlo k stretu záväzkov SSON podľa tejto Charty s ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, majú prednosť záväzky podľa tejto Charty od podpisu tejto Charty daným štátom.

Článok 82

SSON požíva na území každého svojho člena takú právnu spôsobilosť, aká je určená touto Chartou. Teda v zásade sa jedná len o medializáciu a masovú informovanosť obyvateľstva o navrhovaných riešeniach Organizáciou.  

Článok 83

SSON požíva na území každého svojho člena výsady a slobody, ktoré potrebuje, aby plnila svoje poslanie.  Zástupcovia členov SSON a jej úradníci požívajú tak isto výsady a slobody, ktoré potrebujú, aby nezávisle vykonávali svoje úlohy súvisiace s Organizáciou.

Článok 84

Štáty a národy, ktoré nebudú si isté, či chcú „opustiť“ OSN a stať sa členom nášho SSON, sa môžu len pričleniť „ideologicky a filozoficky“ k nášmu SSON tým, že sa stanú len „pozorovateľmi“... Teda budú ďalej členmi OSN a aj iných Západných a iných „svetových organizácii“, ale súčasne sa stanú „filozofickými“ študujúcimi programy a vízie, ktoré predkladáme...KAPITOLA XIX - ZMENY

Článok 85

Zmeny národov a štátov sú vždy možné. Geneticky Slovanské národy, teda aj potomkovia Slovanov Etruskov v starovekej Rímskej ríše, ktorých zničili naše Slovenské kniežatstvá....  Všetky súčasné tieto štáty a národy Európy sú Slovanské, hierarchicky zoradené od najvyššej Duchovnosti po najnižšiu Duchovnosť  : Slovensko, Macedónsko, Bielorusko, Rusko, Ukrajina, Maďarsko, Morava (časť Česka), Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Bulharsko, Chorvátsko (nie morské pobrežie), Rakúsko, Kazachstán (ale len sever a západ), Bavorsko (časť SRN), bývalé NDR (časť SRN), zvyšok Česka, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, severné a stredné Taliansko..... Toto obyvateľstvo týchto území majú významne Slovanskú genetiku a teda aj podobné myslenie a aj morálku a preto patria k sebe, bez ohľadu na jazyk. Je všeobecne známe, že Slovenčina má významné postavenie medzi všetkými Slovanskými jazykmi. Slovenčina je nielen najstarší Slovanský jazyk, ale je aj akési „esperanto“ pre všetky Slovanské jazyky.

Článok 86

SSON bude vždy podporovať spájanie národov a štátov a utváranie väčších ekonomických celkov, ktoré sú ekonomicky efektívnejšie. SSON nebude podporovať drobenie a delenie štátov a národov! Ale SSON chápe, že spájanie národov je možné len za podmienky zvyšovania morálky a Duchovnosti a aj akceptácie všetkých osobitostí základných zákonov tohto vesmíru, teda Duality a Hierarchie!

Článok 87

Návrh na zmenu Charty SSON musí podporiť minimálne 74 % hlasov všetkých členov SSON na Valnom zhromaždení. Tento návrh musí mať presne písomné znenie a počas jeho prejednávania na VZ sa už nesmie meniť. Ak tento návrh zmeny bude odsúhlasený, tak na ďalšom najbližšom zasadaní VZ bude musieť byť odsúhlasený min. 81 % hlasov všetkých členov SSON podľa Čl 31. Dokiaľ nebude mať SSON aspoň 11 členských štátov, tak táto Charta sa nemôže zmeniť hlasovaním vo VZ. Môže túto Chartu meniť len zakladajúci člen Slovensko 81 % ich hlasov.KAPITOLA XX - RATIFIKÁCIA A PODPIS

Článok 88

Túto Chartu ratifikujú signatárske štáty podľa svojich ústavných predpisov. Ratifikačné listiny sa uložia na Slovensku v sídle SSON, dokiaľ sídlo tejto organizácie nebude prenesené aj so všetkými dokumentmi do Lenigradu v Rusku.

Článok 89

Táto Charta, ktorej len ruský preklad a text sú rovnako autentické, zostane uložená v archíve „Slovenskej národnej rady obrodenia, o.z.“, ktorá je zakladateľom tohto SSON až do doby, dokiaľ sa sídlo SSON neprenesie do Ruska, do Leningradu.
Sídlo SSNO je v súčasnosti na adrese : Námestie Andreja Hlinku 21, Ružomberok, Slovenská republika. Predpokladá sa, že Hlavné sídlo SSNO bude prenesené do Leningradu v Rusku, ako najväčšieho Slovanského štátu a národa. Dokiaľ sa tak nestane a neuzatvorí sa zmluva medzi Ruskou federáciou a Slovenským zakladateľom SSON – Slovenskou národnou radou obrodenia o.z. - o prenesení sídla do Leningradu, je sídlo SSON na Slovensku.

Článok 90

Slovanská Svetová Organizácia Národov odmieta tieto dokumenty OSN a nebude sa nimi riadiť :
-    Charta OSN
-    Medzinárodný pakt o ľudských právach
-    Všeobecná deklarácia ľudských práv
-    Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
-    Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
-    Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
-    Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu
-    Dohovor o právach dieťaťa
-    Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
-    Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím


Zakladateľom „Slovanskej Svetovej Organizácie Národov“ je v Slovenskej republike registrované občianske združenie:
Slovenská národná rada obrodenia, o.z. so sídlom  Námestie Andreja Hlinku 21, Ružomberok, IČO 55626831. Predseda OZ Ľubomír Schmida.

Založenie tejto „Slovanskej Svetovej Organizácie Národov“ schválili na konferencii v Ružomberku, v Kolibe pod Vlkolíncom dňa 23.9.2023. Sídlo však môže byť zmenené, ako sa OZ zakladajúce túto Svetovú Organizáciu rozhodne.

Za Slovenskú národnú radu obrodenia, o.z.
Predseda OZ
Ľubomír Schmida